haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Roomalaisajan elävää historiaa verkossa
AGRICOLA


Elävän historian harrastajlle verkko tarjoaa maantieteelliset rajat ylittäviä mahdollisuuksia yhteistoimintaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan roomalaisaikaan erikoistuneita ryhmiä. Elävän historian harrastajat keskittyvät monasti menneiden aikakausien työkaluihin, aseisiin, sisustuksiin tai vaatetukseen. Ryhmien Internet-sivut sisältävät tietoja ryhmistä ja heidän valmistamistaan varusteista ja vaatteista sekä muista aktiviteeteista.

Viimeisen vuosikymmenen aikana erilaiset elävän historian (eng. historical re-enactment) ryhmät ovat saavuttaneet suosiota eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Elävää historiaa ei tule sekoittaa myös suurta suosiota saaneisiin live-roolipeleihin, vaikka näillä harrastuksilla onkin paljon yhteistä.

Elävä historia:

 • pyritään selvittämään tietyn historiallisen aikakauden jokapäiväiväistä elämää tietyllä alueella
 • tavoitteena mahdollisimman suuri historiallinen tarkkuus
  Live-roolipelit:
 • pyritään pelaamaan jokin tietty historiasta innoitusta saava skenaario läpi
 • tavoitteena enemmänkin draamallisuus ja pelikokemus kuin historiallinen tarkkuus

  Jotkin elävän historian ryhmät sanoutuvat irti kaikenlaisesta live-roolipelaamisesta, toiset haluavat ottaa toimintaansa vaikutteita kummastakin vaihtoehdosta. Jokainen elävän historian ryhmä onkin omanlaisensa. Jotkin keskittyvät lähinnä tiedon vaihtoon, toiset kokoontumisten järjestämiseen ja kolmannet ehkä kumpaankin.

  Elävän historian ryhmiä on monelta eri aikakaudelta ja kulttuurista. Tässä artikkelissa keskityn vain roomalaisaikaan erikoistuneisiin ryhmiin. Roomalaisajan elävän historian ryhmät voidaan jakaa karkeasti kahtia: roomalaisiin ja Rooman vihollisiin/liittolaisiin. Ajallisesti ryhmien pääpaino on tasavallan lopulla ja keisariajan alussa. Monet roomalaisryhmät ovat järjestäytyneet legioonien nimen alle, enemmän tai vähemmän paikallishistoriallisista syistä.

  Monilla elävän historian ryhmillä on Internet-sivut, joihin kannattaa tutustua. Ne sisältävät usein tietoa paitsi ryhmästä itsestään, myös heidän valmistamistaan varusteista ja vaatteista. Näistä saa varmasti hyviä vinkkejä ja ideoita, jos haluaa valmistaa itselleen periodiin liittyviä tavaroita. Usein ryhmien jäsenet ovat historian harrastajia tai ammattilaisia ja ovat tehneet paljon työtä selvittääkseen valitsemansa periodin, kulttuurin ja yhteiskuntaluokan arkielämää. Tietystä aikakaudesta kiinnostuneelle historian harrastajalle tai ammattilaiselle voikin olla hyödyksi tutustua myös aikakautensa arkielämään. Emme tietysti koskaan pääse irti omasta todellisuudestamme, mutta ehkä elävän historian kautta saatamme löytää uusia näkökulmia ja tapoja ajatella omia mielenkiinnon kohdeitamme.

  Seuraavaksi muutamia nettisivuja, joilta löytyy tietoa roomalaisaikaan erikoistuneisita elävän historian ryhmistä. Kannattaa myös tutkia heidän tarjoamiaan linkkejä, joista usein löytyy erikoisalueittain tietoa. Näiden jälkeen esittelen muutamia esineiden, vaatteiden, aseiden ja varusteiden valmistajia. Lopuksi muutamia yleisiä sivustoja roomalaisesta arkipäivän elämästä.

  Roomalaisajan elävää historiaa harjoittavia ryhmiä Euroopassa:

  Yleistä roomalaisajan elävästä historiasta

  Living History and Reenactors
  Hyvä ensimmäinen sivu legioonalaiseksi aikovalle, mutta sisältää samalla paljon muuta perustietoa. Osa suurempaa kokonaisuutta, joka esittelee perustietoa erilaisista roomalaiseen maailmaan ja elämään liittyvistä ilmiöistä.

  Legio II Augusta
  Luultavasti kuuluisin roomalaisaikaan erikoistunut elävän historian yhdistys. Toimii näyttävästi Englannissa. Sivuilta löytyy monia artikkeleita.

  Legio XV Apollinaris, Norja
  Suuri norjalainen legioona, jolla on myös oma leiri. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa heidän toiminnastaan.

  Legio XX Valeria Victrix Ballistaria
  Legendaarinen elävän historian yhteisöjen mittakaavassa. Sivusto sisältää runsaasti tietoa roomalaisten erilaisista heittokoneista ja ohjeita niiden rakentamista varten. Lisäksi esitellään kreikkalaisia ja keskiaikaisia heittokoneita.

  Gladiaattoreita Unkarista
  Aikojemme gladiaattorit eivät ehkä löydykään formulan ratin takaa vaan Unkarista? Mielenkiintoinen sivusto unkarilaiselta ryhmältä, joka on erikoistunut gladiaattorinäytöksiin.

  Ambiani, Caesarin aikaisia gallialaisia
  Mielenkiintoinen sivusto, jolta löytyy paljon kuvia ja tietoa ryhmän toiminnasta.


  Muita ryhmiä:

  Legio VIIII Hispania, Australia

  Cohors I Vardulorum, Auxilia eli apujoukot

  Italialainen ryhmä GSR

  3. - 5. vuosisadan roomalaisia

  Kelttejä ja roomalaisia Hispaniassa

  Kelttejä Britanniassa

  Kuuluisa kokoontuminen Italiassa

  Kuvia kokoontumisista


  Musiikkia ja tanssia
 • http://www.geocities.com/Vienna/1377/ludeng.html
 • http://www.amiatamedia.com/eng/series/ma/pages/ar1396.htm
 • http://www.geocities.com/Vienna/1377/ludeng.html
 • http://www.ancestral.co.uk/romanmusic.htm

  Erilaisia esineitä, vaatteita, aseita ja varusteita:
  Internetistä löytyy hyvin monia roomalaisreplikoita valmistavia yksityisiä ja yrityksiä. Hinta ja laatu vaihtelevat huimasti, ja jos itse ei ole asiantuntija, mutta haluaa hyvää laatua, kannattaa kysyä muiden asianharrastajien kokemuksia.
  Alla olevat linkit edustavat saamieni suositusten mukaan järkeviä hinta- ja laatuvaatimuksia. Koska kyseessä on käsityö, vaikutavat tekijän tietämys ja taidot jokaiseen valmistettuun esineeseen ja esinetyyppiin, joten kannattaa käyttää aikaa vertailuun eri valmistajien välillä.

 • Kuinka katapultti rakennetaan
 • http://www.thelonelymountainforge.com/
 • http://www.geocities.com/Vienna/1377/ludeng.html
 • http://www.niximperial.com/
 • http://www.geocities.com/Vienna/1377/ludeng.html
 • http://www.hr-replikate.de/
 • http://www.geocities.com/Vienna/1377/ludeng.html
 • http://www.lawrensnest.com/clothing.html
 • http://www.geocities.com/Vienna/1377/ludeng.html

  Alan kirjallisuutta
 • http://www.redrampant.com/books.html
 • http://spotlightongames.com/roman/daily.html
 • http://www.novaroma.org/via_romana/reenactments/
  Kattava käsikirja, jossa on paljon esimerkkikuvia ja ohjeita, kuinka valmistaa vaatteita ja esineitä.
 • http://www.larp.com/legioxx/hndbk.html
  Käsikirja, jossa on paljon käytännön ohjeita, kuinka valmistaa itse erilaisia vaatteita ja esineitä.
  Linkkikokoelma
  Kuinka oma vahataulu rakennetaan

  Kuinka vaatteita tehdään
 • http://www.villaivlilla.com/vestis.htm
 • http://www.novaroma.org/via_romana/reenactments/toga.html


  Roomalainen arkipäivä:
  Hyviä perussivustoja, joilta löytyy perustietoa roomalaisesta elämästä:
 • http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/rome.html
 • http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/rome.html
 • http://www.villaivlilla.com/index.html

  Kirjoituksen laati Mikko Sillanpää (Caius Curius Saturninus). Kiitokset avusta Jonas Nilssonille (Gallus Minucius Iovinus) Ruotsiin ja Alejandro Carneiro Lópezille (Gnaeus Salix Galaicus) Espanjaan.
  Tämä ja muut Roomalinkit-sarjan tekstit löytyvät myös Regio Finnican Internet-sivuilta .

  Agricolan Tietosanomien pääsivulle

  Tämän numeron pääsivulle
  Lehden arkisto
  Lehden toimituskunta
  Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


 • Agricolaverkon vintti