haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Opinnäytetyöt verkossa
AGRICOLA
Helsingin, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Joensuun ja Kuopion yliopistot ovat kehittäneet omat opinnäytetöiden verkkojulkaisukanavat. Suurista yliopistoista vain Turussa ei olla tietokantaa rakennettu. Motiivina opinnäytetöiden verkkojulkaisemiselle on mahdollisuus levittää siten niitä laajemmille lukijakunnille.

Opinnäytepankeissa opinnäytteet ovat yleensä työn paperiversion PDF-muotoisia muunnoksia, jolloin työ on luettava erillisellä julkaisunlukuohjelmalla, josta aiheutuu se että, niissä ruudulta luettavuus kärsii. Jotkut työt ovat saatavilla myös HTML- eli normaalilla verkkoselaimella selattavassa muodossa. Näissä sisällysluettelon tai loppuviitteiden linkittäminen on hieman helpompaa, mutta harvoin parantaa luettavuutta. Etuna HTML-muotoisessa tekstissä on sen kevyt avattavuus pelkällä selaimella.

Opinnäytepankit kasvavat vähitellen. Helsingin yliopiston historian sekä yhteikuntahistorian laitosten graduja on verkossa kuusitoista ja väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä kuusi, joten läheskään kaikki opinnäytteet eivät päädy verkossa julkaistaviksi. Helsingissä tiedekunnat ovat myös määritelleet pro graduille arvosanarajan, joka täytyy ylittyä jotta pro gradu voidaan julkaista verkossa. Humanistisessa tiedekunnassa se on cum laude approbatur.

Usko opinnäytepankkien hyötyyn kasvaa, kun tarkastellaan käyttäjätilastoja. Töiden selauskerroista ei voida suoraan tulkita, kuka työn on todella lukenut, mutta suuntaa-antavasti lukuja voidaan tarkastella. Esimerkiksi Helsingin yliopiston historian laitoksen Janne Malkin "Ritarit ja Samurait" -pro-gradu, löytyy helmikuun viidenkymmenen selatuimman opinnäytteen listasta 242 selauskerralla. Tavallisen gradun lukijakunta harvoin nousee kokonaisuudessakaan näin suureksi.

Tampereen yliopistossa historia-alan väitöksiä on julkaistu 19 kappaletta ja pro-graduja kokotekstisinä 17. Väitöskirjojen yhteydessä on tarjottu myös mahdollisuutta ostaa kirja verkossa. Verkkojulkaisua ei siis ole siellä nähty uhkana vaan mahdollisuutena myös väitöskirjan myynnille.

Jyväskylän yliopistossa opinnäytteet ovat selattavissa kirjaston normaalin hakutietokannan yhteydessä. Historia-alan opinnäytehaku tuotti tulokseksi 225 hakutulosta. Yliopiston kirjasto lupaa elektronisina kaikki hyväksytyt pro gradu, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat vuodesta 1997, paitsi ne työt joita ei ole hyväksytty salaisiksi tai niiden julkaisemiseen ei ole annettu lupaa. Opinnäytteet ovat PDF-muodossa ja osa niistä on suhteellisen heikkotasoisia - ilmeisesti paperitulosteesta skannattuja!

Oulun yliopiston elektronisten julkaisujen tietokannassa ei historia-aiheisia graduja ole. Oulun yliopiston väitöskirjoja on julkaistu elektronisessa muodossa jo vuodesta 1996 ja vuodesta 2000 kaikki Acta Universitatis Ouluensis -sarjan väitöskirjat ja tutkimukset ovat luettavissa omasta tietokannasta. Ensimmäinen historia-alan työ on vuonna 1997 julkaistu Teuvo Raiskion bushmannilähetystyöstä kertova väitöskirja.

Opinnäytetöiden siirtäminen elektroniseen muotoon palvelee tieteen avoimuutta ja mahdollistaa uusien lukijoiden löytymisen, mutta ei vastaa vanhoihin ongelmiin ruudulta lukemisen hankaluudesta tai alun perin paperiversioksi tarkoitetun tekstin joustamattomuudesta hypertekstin verrattuna.

Akseli Salmi

Suomalaisia opinnäytepankkeja:

 

Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Tämän numeron pääsivulle
Lehden arkisto
Lehden toimituskunta
Kaikkien numeroiden sisällysluettelot yhtenä tiedostona


Agricolaverkon vintti