haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


AGRICOLAN TIETOSANOMAT

ISSN 1456-1832

AGRICOLA


Numero 4. 1998

Agricolan verkkolehti "Agricolan Tietosanomat" aloitti toimintansa kesäkuussa 1998. Lehti ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa ja se seuraa verkkomaailman tapahtumia humanistisesta ja erityisesti historiantukimuksen näkökulmasta. Lehti julkaisee mm. uutisia verkkoresursseista, uusista kirjoista, CD-romeista, verkkosivuista ja artikkeleista. Se käsittelee myös ajankohtaisia tutkimuskysymyksistä.

Lehden vastaava päätoimittaja on FK Tapio Onnela. Toimituskuntaan kuuluvat: Tutkija Kimmo Antila Savonlinnan maakuntamuseo, Historian ja yhteiskuntaopin opettaja Olli Lehtonen, Jyväskylä, FT Heikki Lempa, William Paterson University, New Jersey, USA, Tutkija Raimo Parikka Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos, Dosentti Hannu Salmi, Turun yliopisto, historian laitos Tutkija Tapio Salminen, Tampereen yliopiston historiatieteen laitos ja Tutkija Jaakko Suominen Turun yliopisto, historian laitos.

Maunu Häyrynen: Kaupunkipuistot historiallisen kaupunkiympäristön osana.
Puistot ovat yksi vahvimpia kaupunkielämämme instituutioita. Puistot kaupunkiympäristön historiallisena osana eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys siinä missä rakennettu ympäristö. Artikkelissa tarkastellaan erityisesti Turun kaupunkipuistojen historiaa ja miten ne liittyvät maamme puistojen historiaan.

Uusia palveluja tiedon valtamereltä

Tampereen historiaa rahvaalle
"Tampere on maailman napa" selviää Tampereen paikallishistoriaa käsittelevistä kahdesta WWW-sivustosta. Kiinnostus paikallisuuteen näkyy paikallishistoriallisten WWW-sivustojen yleistymisessä.

Raunistulan sähköistäminen: virtuaalinen esikaupunki
"Raunistulan sähköistäminen" on monitieteinen kaupunkitutkimus-, opetus- ja julkaisuhanke, jonka avulla tarkastellaan esikaupunkiongelmaa ja kaupungistumisen historiaa myös yleisemmältä tasolta.

Mikkelin seudun paikallishistoriaa
Paikallishistoriallinen sivusto jossa paneudutaan Mikkelin paikallishistoriaan lähtien sen esihistoriasta ja päätyen savolaiseen ruokakulttuuriin.

Paikallishistoriallisia WWW-sivuja kouluopetuksen käyttöön
Olli Lehtonen tarkastelee artikkelissaan muutamia paikallishistoriallisia sivuja historian kouluopetuksen kannalta.

Anders Chydenius verkossa
Chydenius -sivut esittelevät Kokkolan kirkkoherra Anders Chydeniuksen (1729-1803) elämää ja toimintaa.

Ekomuseo Bergslagen ja muita teollisen historian museoita
Ekomuseo ei ole nimestään huolimatta ekologinen museo, vaan tietyn alueen maiseman, ympäristön ja historialliset kohteet käsittävä kokonaisuus.

Ajankohtaista Agricolassa

Agricolan tapahtumakalenteri
Agricolan lisätyt uudet linkit ja palvelut
Agricolan kirja-arvostelut aikajärjestyksessä

Takaisin Agricolan Tietosanomien pääsivulle


Agricolaverkon vintti