haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Mikkelin seudun paikallishistoriaa
AGRICOLA


Mikkelissä Otavan opiston suojissa joulukuussa 1996 toimintansa aloittanut Internetix on kunnostautunut parin vuoden aikana Internetiin suunniteltujen oppimisympäristöjen laatijana. Valmistuneista kokonaisuuksista voi mainita mm. Juhani Grönhagenin laatiman muinaistaidetta ja kalliomaalauksia esittelevän sivuston. Internetix vastaa myös Nettiradio Mikaelin toiminnasta.

Paikallishistoriallisen aineiston puuttuminen verkosta oli liikkeellepanevana voimana Mikkeli-seuran ja Internetixin yhteisprojektissa, joka on tuottanut tänä syksynä valmistuneen Mikkelin seudun paikallishistorian verkkoon. Aineiston keräämisestä, suunnittelusta ja sen työstämisestä on vastannut Heikki Myyryläinen.

Mikkelin seudun verkkohistoria on kaikkiaan varsin tekstipainoinen paketti. Kokonaisuus on jaettu neljääntoista eri osioon esihistoriasta savolaiseen ruokakulttuuriin. Tekstit ovat pitkiä, mutta ne on kuitenkin sujuvasti ja helppotajuisesti kirjoitettu, joten sivujen toimivuutta erityisesti koulukäytössä ei tohdi epäillä. Frame-tekniikalla laaditun toteututuksen navigaatiomahdollisuuksia voi kiittää. Tiedon perillemenoa voi testata lyhyillä tehtävillä. Heikki Myyryläisen mukaan sivuja kehitetään edelleen ja tekstipainotteisuudestä pyritään pääsemään eroon. Kuvien lisäksi mukaan on tarkoitus saada myös ääntä. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkossa vuorovaikutteisuuden lisäämiseen.

Liika tieteellisyys ei ole Mikkelin seudun sivuston rasitteena. Työssä on käytetty lähteinä etupäässä paikallishistorioita ja kyläkirjoja, mutta aineistoa on selvästi haettu myös niiden takaa. Myyryläinen on myös selostanut lähdeluettelon yhteydessä kirjallisuuden käyttökelpoisuutta.

Erikseen kannattaa vielä mainita kaupunkikuvauksia sisältävä kokonaisuus, jossa kertojina ovat muiden muassa H.G Porthan ja Mika Waltari.
Kimmo Antila

Sisällysluettelo 4/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti