haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Paikallishistoriallisia WWW-sivuja kouluopetuksen käyttöön
AGRICOLA


Porkkalan vuokraus sivusto on yläasteen historian opettaja Petri Äijön Sepän koulussa toteuttama projekti, jonka aineisto on 8.-luokkalaisten tekemää. Oppilaita ei ole juurikaan rasitettu html-tekniikan opettelulla, vaan opettaja on (jälkikäteen?) muuntanut sivut html:ksi. Tämä on kätevä työtapa, joskin se rasittaa opettajaa melkoisesti. Oppilailta jää myös kokematta tietty olennainen työvaihe. Petri Äijö perustelee ratkaisuaan aikapulalla, joka onkin tavallinen ongelma yläasteen ja lukion projekteissa.

Porkkalan vuokraus sivusto on valmistettu keväällä 1997 opettajan opetusteknologian opintojen sivutuotteena. Työskentelyyn on sisältynyt tiedon hakua, muokkausta ja tuottamista, haastatteluja, kuvien, karttojen ja maaston kartoitusta sekä WWW-sivujen tekoa. Erilaiset työmuodot osoittavat, kuinka monipuolisen projektin WWW-sivujen ympärille voi rakentaa. Haastatteluja varten koulussa kävi useita varttuneita kirkkonummelaisia.

Sivuja tehtäessä on otettu huomioon myös myöhempi koulukäyttö. Sivulla on monivalintakysymysten sarja, joka Java-tekniikalla ilmoittaa, kuinka monta ruksia tuli oikeaan paikkaan. Tämä kysymyssarja on sijoitettu aika huomaamattomaan paikkaan, palautelomakkeen jatkoksi.

Petri Äijön projekti on hieno näyttö kotiseutuhenkisestä WWW-projektista. Hankkeeseen on saatu mukaan mitä moninaisimpia historiantutkimuksen osia. Oppilaille työ on varmaankin jäänyt pysyvästi mieleen.

Merestä noussut kaupunki, Kokkolan historia Kokkolan kaupungin WWW-sivujen yhteydessä on historian sivusto. Sen rakenne on kronologinen. Eri vuosisadoilta on tekstipainotteisia selvityksiä, joiden välillä voi navigoida kolmipäisen nuolipainikkeen kautta (seuraava - edellinen - ylös). Kyseessä on lähinnä esseekokoelma, jonka lukeminen ruudulta on oppilaalle raskasta, mutta historian harrastajalle antoisaa.

Kokkolan sivuilta löytyy myös Digitaalinen lukuseura-tekstiarkisto. Josta löytyy mm. Jari Ojalan kirjoittama artikkeliMyötätuulesta myrskyyn Kokkolan merenkulun menestyksen ja tappion syyt ja seuraukset, Tuomas Anhavan essee Chydenius ja hänen jälkimaailmansa, Petri Karosen tutkielma Väkivalta, kunnia ja oikeuskulttuurit Pohjanmaan kaupungeissa puhdasoppisuuden ajalla sekä Pertti Hyttisen kirjoitus Anders Chydenius ja "amerikkalainen tuohivene".

30-luku, pulan ja aatteiden vuosikymmen on Pohjois-Pohjanmaan museon opetuspaketti yläasteille ja lukioille. Opetuspaketti koostuu arkielämää, pulaa, pirtuaikaa ja kansalaistoimintaa selvittävistä teksteistä, joita on runsaasti kuvitettu lähinnä lehdistä skannatuilla kuvasivuilla. Koska kyseessä on nimenoman opetuspaketti, olisi odottanut elävämpää sisältöä. Ilmeisesti vaikeutena on ollut tekijöiden vähäinen kokemus WWW-sivujen tekemisestä. Muutamat linkit eivät toimi ja kuvat ovat turhan raskaita. Herää kysymys, onko opetustilanteisiin olemassa jokin moniste, koska sisältö tuntuisi tarvitsevan jotain työskentelytukea. Tällaiseen paperitukeen ei kuitenkaan ole WWW-sivuilla mitään viitettä.

The Great Chicago Fire and the Web of Memory Chicagossa sattui 8.10.1871 tulipalo, joka poltti silloisen 300 000 asukkaan kaupungin lähes kokonaan. Aiheesta on tehty WWW-sivut Chicago Historical Societyn ja Trustees of Northwestern Universityn toimesta. Kuten otsikko osoittaa, sivusto on ryhmitetty kahteen pääosaan, palon kuvaukseen ja Web of Memory -sivuihin, joissa palon muistoa käsitellään silminnäkijäkertomusten, ajan lehdistön ja taiteen kautta. Näin muodostuu dokumenttimateriaali, joka antaa kouluopetuksessakin mahdollisuuden palata lähteille.

Chicago Fire -aihepiiri on kuvapainotteinen materiaali, jossa tosin aina on saatavissa asian tulkinta tekstinä (painamalla Essay-painiketta). Esimerkiksi muutamilla sivuilla esitellään kuvapareina yksittäisiä taloja ennen ja jälkeen tulipalon. Sivustosta löytyy myös Shockwave-tekniikalla tehty Panorama vanhasta Chicagosta, jota katsoja voi pyörittää 360 astetta. Sivuilla on myös kaupungin museon näyttelykalenteri, jossa houkutellaan koululaisia museon työpajaan, jossa asiaan paneudutaan interaktiivisten matkojen, keskustelujen ja aktiviteettien avulla. Miksei näistäkin osa olisi ollut toteutettavissa myös netissä?

Jyväskylän teollistuminen on vuonna 1985 valmistuneen opetuspaketin WWW-versio. Työn on tehnyt Niina Riikonen Pedanet-projektin puitteissa. Sivusto on kehyksiin perustuva kompakti teos. Käyttäjä näkee koko ajan yhdessä kehyksessä kartan, toisessa vaihtuvan, kuvitetun tekstin ja kolmannessa navigointipalkit. Lopussa on eri tasoisia tehtäviä, joihin sisältyy sekä paperille vastattavia että Javascript-monivalintakysymyksiä. Jyväskylän teollistuminen -sivut osoittavat, että sähköisiä opetuspaketteja tehtäessä voi lähtökohtana olla tekstimateriaali, mutta onnistuneita sivuja ei synny, jos pelkästään siirretään teksti nettiin ja kuvitetaan sitä. Nettisukupolven ikäinen tekijä näyttää vanhemmille mallia. ----

Olli Lehtonen

Sisällysluettelo 4/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti