haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Raunistulan sähköistäminen: virtuaalinen esikaupunki
AGRICOLA


Raunistula on Turussa sijaitseva, Tampereen Pispalaan verrattavissa oleva esikaupunkialue. "Raunistulan sähköistäminen" on monitieteinen kaupunkitutkimus-, opetus- ja julkaisuhanke, joka toteutetaan Internetissä. Tämä julkaisumuoto avaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää eri tieteenalojen tuloksia ja metodeja; kyse on samalla myös tieteen popularisoinnista. Raunistulan kautta tarkastellaan yleisemminkin esikaupunkiongelmaa ja kaupungistumisen historiaa. Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan turkulaisia ja raunistulalaisia tutkimaan ja julkaisemaan omaa historiaansa.

Yhteistyössä Raunistula- ja Turku-seuran kanssa hanke tarjoaa ympäristön, jossa kaupunkilaiset voivat tallentaa arkisen elämän kokemuksia tekstein, valokuvin ja jopa elävän kuvan ja äänen avulla.

Sähköistämishankkeen ajatuksena on verkkojulkaisemisen kautta ylittää perinteisiä rajalinjoja akateemisen tutkimuksen, kouluopetuksen ja ihmisten oman historiaharrustuksen välillä. Sähköistäminen viittaa toisaalta julkaisumuotoon ja toisaalta sisältöön. Sähköön liittyy symbolisella tasolla toisaalta valon ja valistuksen ja toisaalta alkuvoimaisuuden idea. Nämä molemmat elementit ovat hallinneet jännitteisellä tavalla Raunistulan kehitystä: järjestys ja kontrolli ovat kohdanneet pahamaisen kaupunginosan "pimeän" kulttuurin muotoja.

Hankkeessa on mukana opettajia ja tutkijoita Suomen historiasta, poliittisesta historiasta, kulttuurihistoriasta, kansatieteestä, folkloristiikasta, opettajankoulutuslaitoksesta, sosiologiasta ja maantieteestä. Projekti laajenee koko ajan uusiin oppiaineisiin. Sähköistämisprojektiin osallistuu myös Turun maakuntamuseo ja Turun Sanomat on tukenut sivujen perustamistyötä. Sähköistämishankkeessa on mukana turkulaisten koulujen historian ja yhteiskuntaopin opettajia, jotka teettävät koululaisilla aiheseen liittyviä projektitöitä ja käyttävät www-sivuja opetuksessaan. Opetuskäyttöä varten tuotetaan myös erillinen cd-rom. Sähköistämishankkeeseen voidaan kytkeä niin ammattilaisten kuin maallikoidenkin harjoittama tutkimustoiminta. Hankkeesta on olemassa kokeiluversio osoitteesta: http://www.utu.fi/hum/historia/raunistula/

Kari Teräs


(Kirjoittaja on mukana hankkeessa) Sisällysluettelo 4/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti