haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Elinkeinoelämän keskusarkisto verkossa
AGRICOLA


Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto (ELKA) tallettaa suomalaisen teollisuuden ja yritysmaailman arkistoaineistoa nopeasti kasvavalla tahdilla. Tällä hetkellä arkistossa on jo yli 12 000 hyllymetriä aineistoa noin 1900 arkistonmuodostajalta.

Elkan tietokannan pohjalta laadittu yritysrekisteri oli aikanaan ensimmäisiä Agricolassa toimineita laajoja tietokantoja. Arkisto lähti noin puolitoista vuotta sitten kehittämään omaa Internet-palveluaan ja sivujen ensimmäinen versio saatiin julkisuuteen syksyllä 1997. Järjestelmän rakentamisesta ja sen ylläpidosta vastaa suunnittelija Jari Lehtonen. Kehitystyössä ja teknisessä toteutuksessa oli mukana myös Viktor Uimonen.

Jari Lehtonen kertoo, miten työ webbipalvelun parissa alkoi ja millaisilla välineillä sitä on tehty.

-Erilaisten tietoliikennevaihtoehtojen sekä palvelujen hyväksikäyttö-vaihtoehtojen välillä pähkäillessä kului aikaa nelisen kuukautta muiden töiden ohella. Kesällä aloitettiin domain nimen rekisteröinti-projekti, joka sekin kesti syksyyn saakka. Pitkään mietittiin kuinka paljon tehdään itse ja kuinka paljon hankitaan ostopalveluina. Lopputuloksena oli, että palvelintoiminnot tehdään kaikki itse, niin www- kuin postipalvelutkin. Tämä oli lähinnä kustannus- ja käytännöllisyys kysymys. Kovalevytilaa kuluu kaikkine rekistereineen lähes 300 mb ja kaupallisella palvelujen tarjoajilla tämän suuruisen levytilan vuokraaminen on kallista. Tietoliikenneyhteys ratkaistiin liittymällä Mikkelin Koulutusyhtymän verkkoon 64 kb:n linjan kautta. Kapasiteetti riittää ainakin tällä hetkellä, mutta sen kasvattamista pitänee harkita, mikäli kuvallisen materiaalin tarjontaa kasvatetaan. Myös sivujen kehitystyö päätettiin tehdä itse.

-Rautapuoli on tuollaista rautakankiluokan perusrautaa. Palvelinkoneena on 133 Mhz pentium työasema varustettuna nopeilla scsi-kovalevyillä (3 ja 1,3 Gb) sekä nauhavarmistimella. Vaikka kalusto näyttää paperilla perin vaatimattomalta ja lasten pelikäyttöön se onkin täysin alitehoinen, palveluteho riittää ainakin tällä hetkellä täysin ELKAn asiakkaiden tarpeisiin.

-Pehmopuolella turvaamme Bill-konsernin tuotteisiin eli käytössä on Microsoftin Information Server ja Frontpage98 jotka lepäävät tukevasti NT4:n päällä. Tosin itse väsään sivuja edelleenkin paljon Netcscapen composerilla. Arkistorekisterin haku on toteutettu mielenkiinnon vuoksi Inprisen Inc:n Intrabuilderilla, kertoo Lehtonen.

Elkan sivujen avulla pystyy suunnittelemaan arkistovierailun aina kulkureittiä ja majoitusta myöten. Luonnollisesti esillä ovat tiedot arkiston palveluista ja niiden hinnoista. Tutkijoille tärkein sivuilta löytyvä palvelu on arkistoluetteloiden ja rekistereiden käyttömahdollisuus. Verkon kautta käytettävä arkistorekisteri on käytännössä sama, mikä arkistossa on Dbase-muotoisena tietokantana virkakäytössä. Verkosta löytyvää rekisteriä päivitetään tosin vain yhden tai kahden kuukauden välein, joten tieto ei ole aina kokonaan ajan tasalla. Operatiiviset rekisterit on kuitenkin haluttu pitää erillään www-palveluista.

Hakumahdollisuuksia on tarjolla kaksi. Valita voi joko tekstihaun arkistoluetteloihin tai sitten voi hakea tietoa suoraan arkistorekisteristä. Hauissa piilee tavallisen käyttäjän näkökulmasta myös yksi sivujen merkittävimmistä ongelmista. Käyttöliittymä arkistorekisteri-haussa on jokseenkin vaikeaselkoinen. Yksinkertaisen tulostuslistausten saaminen ei sivuilta myöskään onnistu. Ohjeita on toki saatavissa (tulosteina peräti kolme sivua), mutta hakujärjestelmän liittymän yksinkertaistaminen olisi mitä suositeltavin kehityskohde. Lista arkistoaineiston luovuttajista on omalla sivullaan, jonne ei ole suoraa linkkiä hakusivulta. Tästä syystä käyttäjä joutuu monesti luovimaan sivuilla hakiessaan tietoa.

Vapaatekstihaku arkistoluetteloista onnistuu paremmin, vaikka sielläkin kokematonta käyttäjää saattavat häiritä %-merkit. Arkistoluettelot saa käyttöönsä Word97-dokumentteinä. Niiden talletuksen olisi voinut tehdä myös vanhemmassa word-muodossa tai rtf:nä, jolloin ne olisivat suoraan mahdollisimman monen käyttäjän luettavissa. Word97:n dokumentit vanhempaan word-muotoon muuttavan konvertterin käyttö ei ole aina ongelmatonta. Esimerkiksi vanhemmissa koneissa muisti tahtoo loppua kesken käännöksen.

Ajankohtaista-linkin takaa löytyy tietoja mm. arkiston ensi keväänä valmistuvan rakennushankkeen etenemisesta. Sivujen kevennyksenä on kuvia mielenkiintoisista asiakirjoista. Mukana on mm. arkistosta löytyvää mainosmateriaalia. Aineiston digitointia jatketaan lukuisten arkistosta löytyvien laivapiirustusten parissa, mutta verkkossa niitä ei todennäköisesti tulla lähiaikoina näkemään.

Elkan sivujen yleisilme on varsin kotikutoinen. Etusivun valikko on toteutettu frame-ratkaisuna, mutta muulta sitä ei enää löydy. Ehkä kehyksiä tai muuta vastaavaa rakennetta voisi käyttää myös syvemmällä sivuilla navigoimisen helpottamiseksi. Suunnittelija Jari Lehtosen mukaan sivut tulevat toistaiseksi pysymään nykyisenlaisina. Käyttäjien kommentteja kuunnellaan kuitenkin mielellään ja kehitystyötä tehdään tarpeen mukaan.
Kimmo Antila

Sisällysluettelo 5/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti