haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Jyvskylän yliopiston kirjaston tutkielmapankki
AGRICOLA


Jyväskylän yliopiston kirjasto luopui vuodesta 1997 lähtien opinnäytteiden mikrofilmauksesta. Jyväskylän yliopiston opinnäytetyöt (pro gradu-, laudatur- ja lisensiaatintyöt sekä osa väitöskirjoista) talletetaan nykyään yliopiston kirjaston digitaaliseen arkistoon, josta työt siirretään kirjaston www-palvelimelle. Tutkielmapankki löytyy kirjaston www-sivulta kohdasta elektroniset kokoelmat. Tutkielmapankissa työt ovat JPG- kuvaformaatissa, jolloin niitä ei pysty edelleen muokkaamaan, kopioimaan tai muutoin väärinkäyttämään. Kuvien pisteformaatti on asetettu tarkoituksella niin pieneksi, että tekstiä kyllä pystyy ruudulta lukemaan, mutta väärinkäytökset eivät onnistu. Dokumentit tuotetaan Xeroxin XDOD-laitteistolla ja ne talletetaan Docuweb-ohjelmistolla selattaviksi. Amerikkalainen ohjelmisto on tuottanut ongelmia, koska se ei esim. tunne haussa skandeja. Elämme toivossa, että skandiongelma saadaan ratkaistuksi ja käyttöliittymä muutoinkin asiakasystävällisemmäksi. Parannuksia on ainakin luvattu!

Opinnäytteiden tekijöiltä pyydetään lupa opinnäytteiden siirtämiseksi Tutkielmapankkiin. Sopimuksella työn tekijä antaa kirjastolle luvan asettaa opinnäyte julkiseen käyttöön kirjaston www-palvelimelle. Kaikki eivät kuitenkaan ole lupaa antaneet, joten osa opinnäytteistä löytyy jatkossa vain oppiainelaitoksilta. Historian töissä ei vielä ole ollut taloustietieteilijöiden firmoille tekemien töiden tapaan salaisia töitä, joita saa käyttöön laitokseltakin vasta määräajan jälkeen. Jyväskylässä ei Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan töitä ole kuvattu mikrokorteillekaan eikä niitä tule myöskään tutkielmapankkiin.

Mistä sitten saa tarkimmat mitä historian opinnäytteitä Jyväskylässä on tehty? Työt luetteloidaan Jykdok-kokoelmatietokantaan ja valtakunnalliseen Linda-tietokantaan heti kun ne on saatu kirjastoon. JYKDOKista näkyvät siten sekä tutkielmapankkiin tulevat (sijaintitiedoissa on Tutkielmapankin www-osoite) että laitokselle luetteloidut (sijaintitietona Historian laitos). Ongelmallisimpia ovat ne muutamat "kovakorvaiset", jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan, että kirjastollekin pitää toimittaa työstä kappale. Luetteloinnin jälkeen työt toimitetaan skannattaviksi ja tutkielmapankkiin siirrettäviksi.

Tällä hetkellä (11.12.98) tutkielmapankissa on 16 historia-alan työtä, mikä on varsin pieni määrä kaikista lokakuun loppuun mennessä hyväksytyistä pro gradu-, laudatur- ja lisensiaatintöistä, joita on 63. Miksi aineistoa puuttuu noin paljon? Yhdeksän työtä oli skannausvaiheessa, 17 tekijää ei ollut antanut lupaa tallentaa työtään tutkielmapankkiin ja yhdeksän oli kokonaan unohtanut tuoda työnsä. Loput 12 ovat niitä, joista puuttuu sopimus, koska alkuaikoina sopimusta ei aina huomattu pyytää. Sopimusten karhuaminen on alkamassa, joten näidenkin töiden kohtalo - pankkiin vai vain laitoksella luettaviksi - selvinnee. Historian väitöskirjoja ei tutkielmapankista toistaiseksi löydy.

Tutkielmapankki vaikuttaa ideana ihan hyvältä, mutta tekniikka on ollut ongelmallista. Toisaalta vasta käytännössä on huomattu, että töiden skannaus ja käyttöön saanti vievät varsin paljon aikaa. Tällä hetkellä n. 720 työtä on käytössä.

Marita Jokinen

Sisällysluettelo 5/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti