haku Agricola - Suomen historiaverkko kartta
uutta hakemisto


Yksityisten keskusarkistojen yhteistietokanta YARK 2000
AGRICOLA


Yksityiset keskusarkistot aloittivat joulukuussa 1996 YARK 2000-nimeä kantavan yhteishankkeen. Tavoitteena on yhteinen tietokanta, joka on käytössä Internetissä 1.1.2000. Mukana ovat Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Keskustan ja Maaseudun Arkisto, Porvarillisen Työn Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Suomen Urheiluarkisto, Svenska centralarkivet, Toimihenkilöarkisto ja Työväen Arkisto. YARK 2000 on saanut toimintaansa Opetusministeriön avustusta.

Projekti lähtee siitä, että hyväksi havaittuja atk-järjestelmiä ei muuteta. Tietokanta rakennetaankin hajautetusti siten, että kukin keskusarkisto siirtää verkon kautta viitetietonsa omaan tiedostoonsa yhteiselle palvelimelle sovitussa tietokantaformaatissa.

YARK 2000:ta voitaisiinkin luonnehtia hakusovellukseksi. Se etsii arkistonmuodostaja- ja arkistotason tietoja keskusarkistojen tietokantatiedostoista ennalta sovittujen hakuelementtien perusteella. Projektin tekemä toimialaluokittelu mahdollistaa laajempien tietokokonaisuuksien etsimisen. Tietoelementtien sisältö on yhtenäistetty Arkistolaitoksen kuvailu- ja luettelointisääntöjen mukaiseksi.

Arkistonmuodostajista esitetään tietokannassa seuraavat tiedot:

  • nimi
  • toimiala
  • paikkakunta
  • aineiston rajavuodet
  • aineiston määrä
Projektin työläin vaihe on käydä läpi yli 20 000 hm:n suuruinen asiakirjamassa tarkkojen viitetietojen merkitsemiseksi sähköiseen muotoon. Kun työ on tehty, asiakkailla on verkon kautta selailtavissa perustiedot 25 000:sta järjestöstä, yrityksestä ja henkilöstä.

Koko yksityissektorin kattava YARK 2000 antaa yhteiskunnan ja talouden tutkimukselle aikaisempaa paremmat edellytykset. Uusia lähteitä tulee tutkimuksen piiriin ja niiden käyttö monipuolistuu. Luonnollisesti tutkimus myös tehostuu, ajatellaanpa paikallishistorian kirjoittajaa, joka saa vaivattomasti tietokoneeltaan käyttöönsä kaikkien tutkimuskuntansa yksityisarkistojen viitetiedot.
Jarmo Luoma-aho, tutkija, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto

Arkistojen osoitteita:

Valtionapua saavat yksityisarkistot
Agricola:Suomalaiset arkistot

Lisää tietoa YARK 2000:sta antavat: Pekka Kalliokoski, Ammattiyhdistysarkisto, p.09-7721429 Jarmo Luoma-aho ELKA, p. 015 - 369770 Juha Vaittinen, Toimihenkilöarkisto, p. 09-7532650 Veikko Rytkönen, Työväen Arkisto, p. 09-736322.

Sisällysluettelo 5/98
Agricolan Tietosanomien pääsivulle

Agricolaverkon vintti