Tapio Onnela
Viestit: 4879
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Hiilamo: Historioitsijat tupakkateollisuuden palveluksessa?

Kuva

Heikki Hiilamo kirjoittaa Tieteessä tapahtuu lehdessä 1/2011 otsikolla Historioitsijat tupakkateollisuuden palveluksessa. Hiilmon artikkelin mukaan tupakkateollisuus olisi alkanut palkata myös historioitsijoita asiantuntijatodistajikseen ja, että se näiden lausuntojen perusteella olisi saanut voiton kevytsavukeoikeudenkäynnissä myös Suomessa. Hiilamon väitteen mukaan Professori Pertti Haapala olisi toiminut tupakkateollisuuden hyväksi antaessaan lausunnon, jossa tarkastellaan yleistä tietoisuutta tupakanpolton vaarallisuudesta Suomessa 1950-luvulta 1970-luvulle.

Hiilamon kertoo, että Yhdysvalloissa historioitsijat ovat todistelleet, että tupakan haittavaikutukista oli ns. yleistä tietoa ja, että Haapalan lausunto olisi ”kopio Yhdysvalloissa tupakkateollisuuden puolesta todistaneiden lausunnoista.”
Yhdysvaltalainen historian professori Louis Kyriakoudes (2006) kävi läpi 18 historioitsijan yhteensä 27 tupakkateollisuuden puolesta Yhdysvalloissa antamaa todistajalausuntoa ”yleisestä tietoisuudesta” vuosina 1988–2003. Lausunnot pohjautuvat kahteen väljästi käytettyyn käsitteeseen – ”tietoisuus” (awareness) ja ”yleinen tieto” (common knowledge) – joiden avulla pyrittiin osoittamaan, että Yhdysvalloissa yleisö tiesi tupakan aiheuttavan sairauksia ja muodostavan riippuvuutta.

Historioitsijoiden todistukset perustuivat Yhdysvalloissa sanoma- ja aikakauslehti- aineistoihin sekä oppimateriaaleihin. Lisäksi oli kerätty viitteitä populaarikulttuurista sekä terveysviranomaisten ja tunnettujen julkisuuden henkilöiden lausumista. Yhdysvaltalaisissa todistuksissa esiintyi mainintoja yksittäisistä elokuvista, joissa tupakointia näyttäytyy kielteisenä ilmiönä. Kyriakoudesin analysoimissa tupakkateollisuuden historioitsijoiden todistuksissa ei käsitelty tupakkateollisuuden yleisölle suuntaamaa terveysinformaatiota, ei mainontaa ja myynnin- edistämistä eikä tieteellistä kampanjaa terveys- haittojen ja riippuvuuden kiistämiseksi.
Hiilamon mukaan Haapalan mielestä Suomessa tiedettiin tupakan terveyshaitoista:
Pertti Haapalan totesi lausunnossaan, että ”Suomessa tiedettiin tupakoinnin terveyshaitoista koko 1900-luvun ajan, vaikka tupakointia koskeva terveystieto muuttui ajan kuluessa”.

Helsingin hovioikeus myönsi toukokuussa 2010 päätöksessään, että Haapalan tutkimuksen rajaus ja metodologiset lähtökohdat johtivat liian korkeaa arvioon terveysvaarojen tietotasosta. Tästä huolimatta hovioikeus hyväksyi pitkälti Haapalan johtopäätökset – ja ratkaisi niiden perusteella jutun vastaajien eduksi. Oikeuden mukaan jo 1950-luvun loppupuolelta alkaen olisi yleisesti ainakin aikuisten keskuudessa tiedetty, että savukkeet aiheuttavat vakavia terveysvaaroja. Tuolloin alaikäisten kantajien olisi pitänyt tietää tämä ja lopettaa tupakointi.

Tupakkateollisuuden strategia on menestynyt. Yhdysvalloissakin enää vain kaksi edellä mainittua historian professoria suostuu kantajien todistajaksi. Tupakkateollisuuden puolesta todistaa parisenkymmentä historioitsijaa, jotka tosin pyrkivät pitämään piilossa tämän puolen akateemisesta toiminnastaan. Tuomioistuimilla ei ole käytettävissään riittävän monipuolisia ja perusteellisia tieteellisiä arvioita.
Hiilamo perää historiatieteeltä ”edistysaskelta”:
Ehkä historiatieteellä voisi olla nyt vastaavan edistysaskeleen paikka: Mitä voidaan todella tietää ja sanoa nykyisten aineistojen ja metodien avulla terveyshaittojen yleisestä tiedosta? Miten aineistoja ja metodeja voitaisiin kehittää? Tämän keskustelun pohjaksi olisi erittäin tärkeää saada Haapalan käyttämä aineisto – jos sellainen on olemassa – nyt oikeudenkäyntien päätyttyä julkiseksi ja sellaisten historioitsijoiden analysoitavaksi, joilla ei ole yhteyksiä kevytsavukejuttuun. Samalla selviäisi myös se, voidaanko tämän aineiston perusteella ylipäätään sanoa mitään ihmisten pään sisäisistä tiloista menneinä aikoina.
Heikki Hiilamo on saanut rahoitusta tupakkapoliittiselta Suomen ASH –yhdistykseltä.

Aiheesta on aikaisemmin keskusteltu Agricolan foorumilla vuonna 2009 otsikolla:
Tutkimuksen sidonnaisuudet, johon myös Pertti Haapala osallistui puheenvuorollaan.
***

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Hiilamo: Historioitsijat tupakkateollisuuden palveluksessa?

Siinähän olisi jollekin historiantutkijalle olennainen työmaa, koettaa tutkia mm. Haapalan tapaus selväksi. Pelkistä toisiaan korville iskevistä väitteistä ja vastaväitteistä en ainakaan minä tule tyydytetyksi.
Ehkä sitten tutkijat ajattelisivat toisenkin kerran, ennen kuin ottaisivat epäiltävän ja riskialttiin työtehtävän vastaan suuresta rahastakaan.

Tapio Onnela
Viestit: 4879
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Hiilamo: Historioitsijat tupakkateollisuuden palveluksessa?

Pertti Haapala vastasi häneen kohdistettuihin syytöksiin tänään Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan:
Tutkimukseni täyttää eettiset kriteerit

Toimittaja Jaakko Lyytisen kolumnissa Palaneen käryä (HS Sunnuntai 6.3.) esitettiin väärennetty kuva toiminnastani ja käsityksistäni koskien tietoa tupakoinnin terveyshaitoista. Toisin kuin lehdessä kirjoitettiin, Heikki Hiilamolta lainatut väitteet eivät ole lainkaan uusia eivätkä mikään yllätyskäänne, vaan ne ovat aivan samoja, jotka esitettiin jo oikeudessa. Kumosin ne silloin. Myöskään oikeus ei noita väitteitä uskonut.

Samaten minusta tehty kantelu tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle todettiin perusteettomaksi. En ole mainitussa oikeustapauksessa millään tavalla osallinen ja pidän lehden kirjoitusta loukkauksena, jonka tarkoitusperiä voin vain arvailla.

On itsestään selvää, että Tampereen yliopisto ei hyväksy eettisesti kyseenalaista tutkimusta. Asiasta ei kannata edes vitsailla.

PERTTI HAAPALA SUOMEN HISTORIAN PROFESSORI
VARAREHTORI
TAMPEREEN YLIOPISTO
Helsingin Sanomat, 9.3.2011


Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”