Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Emma-Liisalle ja Ilmo Kekkoselle.

Huhtiniemen alueen armeijan vuodesta 2005 suorittamat maatutkailut ja niihin pohjaava kaivaminen perustuivat mm. sen vanhan ja tunnetun tosiasian selvittämiseen, missä Huhtiniemessä sijaitsee vanha ortodoksinen kalmisto ja miten laaja se on kuten esimerkiksi puolustusvoimien oman Keuruun asiantuntijan maatutkailutulosta koskevasta lausunnosta 15.2.2006 ilmenee.

Puheet ja tuhannet lehtijutut, että Huhtiniemessä olisi vuonna 2006-09 hyvän tutkimusetiikan ja virkavelvollisuuksien mukaisesti julkisella kuulutuksella pyydetty aikalaistodistajia ottamaan yhteyttä tutkimusryhmän johtoon tai se, että aikalaistodistajien olisi sallittu vapaasti ottaa yhteyttä tutkimusryhmään tai se, että tutkimusryhmä olisi dokomentoinut aikalaisten todistajalausunnot ja se, että tutkimusryhmä olisi kirjannut edes sille aikalaistodistajien osoittamien joukkohautapaikkojen koordinaatit raporttiinsa, ovat satua.

Todettakoon, etta ruotsalaisissa lehdissä, radiossa ja tv:ssä Huhtiniemi laitettiin otsikoiden alle, joissa kerrottiin suomalaisille olevan ylivoimaisen vaikeaa tunnustaa oman sotahistoriansa varjopuolia. Valopuolten ihastelunhan me osaamme ruotsalaisten mukaan liiankin hyvin.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella johtopäätökseni, jonka mukaan Huhtiniemen tutkimukset ja kaivaukset vuosina 2005-09 olivat puolustusvoimien organisoima ja johtama oma operaatio asiassa, jossa puolustusvoimat on ollut varmuudella ja riidatta esteellinen kesästä 1944, on oikeansuuntainen, mahdollisesti jopa täysin oikea.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande
Andalusia

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Kun suomalaisten toimittajien ja valokuvaajien kiinnostus Huhtiniemen mysteeriin oli valtaisa Yleisradion syksyllä 2004 Juha Portaankorvan Huhtiniemen salaisuuksia käsitelleen Silminnäkijä-ohjelman jälkeen vuosina 2005-2008, hyvä kysymys on, mikseivät sadat toimittajat tuhansissa Huhtiniemeä käsitelleissä jutuissaan haastatelleet Huhtiniemen julkisilla alueilla seulontaa ja maatutkatutkimuksia useina vuosina suorittaneita puolustusvoimain asiantuntijoita ja tutkimusryhmien johtavia upseereita?

Kertokaapa viisaammat ja tietävämmät edes yksi Huhtiniemessä vuosina 2005-09 työskennelleiden ja maatutkailleiden puolustusvoimien asiantuntijoiden haastattelu lehdessä, radiossa tai televisiossa?

Kuka päätti satojen Huhtiniemi-juttuja kirjoittaneiden toimittajiemme ja juttuja julkaisseiden tiedotusvälineittemme puolesta, että maatutkatutkimuksia Huhtiniemessä suorittavien puolustusvoimain edustajien haastatteleminen on kiellettyä?

Professori Helena Rannan mukaan Helsingin yliopiston Huhtiniemessä suorittamat tutkimukset ja kaivaukset vuosina 2006-09 perustuivat juuri näihin puolustusvoimain asiantuntijoiden Huhtiniemen alueella ja sen lähistöllä suorittamiin maatutkatukimuksiin ja niiden raportteihin.

Ovatko puolustusvoimain vuosien 2005-08 maatutkatutkimusten raportit dokumentoitu ja julkaistu Helsingin yliopiston tutkimusaineiston yhteydessä? Tai kymmenien tutkimusryhmille vuosina 2005-09 ilmoittautuneiden aikalaistodistajien kertomukset ja heidän osoittamat tarkat joukkohautapaikat?

Hyvä kysymys luonnollisesti on, minkälaisten tai keiden vihjeiden ja oletusten perusteella armeija päätti itse ilman julkisuutta suorittaa Huhtiniemessä maatutkatutkimuksia vuosina 2005-09?

Näkemys, jonka mukaan armeijalla ja poliisilla on ollut vuosikymmenet hallussaan oletusta parempaa tietoa kesän 1944 tapahtumista ja Huhtiniemen joukkahaudoista, on perusteltu.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande
Andalusia

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Helsinkiläinen, "puolustusvoimien virkatiedottaja", toimittaja Pasi Jaakkonen, joka teilasi vuonna 2007 tässäkin keskustelussa "eri nimimerkkien" usein mainostamassa kirjassaan kaikki Huhtiniemeä koskevat tarinat ja huhut perättömiksi ja valheiksi, itse väitti tai tarkoituksellisesti valehteli Arto Nybergin ohjelmassa lokakuussa 2006 Huhtiniemen kaivauksissa puolustusvoimain maatutkatutkimusten perusteella löydetyn vanhan 1800-luvun ortodoksihaudan olevan sama, jonka Jukka Karlsson työporukoineen löysi jo 1971.

Nybergin toimittaman Jaakkosen kirjan mainoshaastattelun voi katsoa Ylen Areenalta.

Näin pääkaupunkiseudun johtava, objektiivisuudestaan ja sitoutumattomuudestaan kuulu "Huhtiniemi-toimittaja" tuotti itse uuden aikaa kestämättömän totuuden Huhtiniemen mysteerille.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande (Malaga)
Andalusia

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Teille viisaammille maailmaa nähneille tietäjille olisi vielä tarjolla tähän aiheeseen muutama hyvä kysymys pohdittavaksi. Vastausta en tohdi toivoa.

Miten Helsingin yliopiston nimissä operoineet Huhtiniemi-tutkimusryhmät kuuluttivat julkisesti Suomessa tai Lappeenrannassa ilmestyvissä paikallis- ja aluelehdissä ja radiossa virkavelvollisuudestaan kuulla ja tallentaa aikalaisten salattua tietoa Huhtiniemen joukkohaudoista?

Kuka oli näiden tutkimusryhmien toimeksiantaja, jos se ei ollut Lappeenrannan kaupunginhallituksen mukaan Lappeenrannan kaupunki? Kuka käytti työnantajan direktio-oikeutta?

Kirjasiko kukaan tutkimusryhmän jäsenista aikalaisten yhteydenottoja ja yhteystietoja?

Kuka kirjasi ja miten?

Jos ei kirjattu, niin millä hyväksyttävällä perusteella todistajien lausuntojen kirjaukset ja dokumentointi jätettin kokonaan suorittamatta?

Ottivatko tutkimusryhmät vuosina 2006-09 yhteyttä todistajiksi ja silminnäkijöiksi ilmoittautuneisiin lukuisiin kansalaisiin?
Miten yhteydenotot suoritettiin? Kuka ne teki ja miten ne dokumentoitiin?

Ottivatko Helsingin yliopisto tai sen nimissä operoineet tutkimusryhmät tutkimustensa ja kaivaustensa päätyttyä vuonna 2009 yhteyttä todistajiksi ilmoittautuneisiin silminäkijöihin?
Jos ottivat, niin ja kuka ja miten?

Kiittivätkö tutkimusryhmät virkavelvollisuuksiensa mukaisesti heitä avustaneita todistaja ja silminnäkijöitä?
Jos kiittivät, niin miten?

Maksoivatko tutkimusryhmät tutkimuspaikalle Huhtiniemeen kutsumilleen lukuisille todistajasilminäkijöille ja heidän autonkuljettajilleen heidän laillisiin oikeuksiinsa kuuluvat matkakorvaukset, muut kulut ja päivärahat?
Jos eivät maksaneet, niin mikseivät?

Miksi poliisi esti suullisella ohjeistuksella ja 100 metrin liinoituksella Huhtiniemen tutkimusalueella lokakuussa 2006 silminnäkijöiksi ja todistajiksi halunneiden lukuisten ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten kansalaisten henkilökohtaiset yhteydenotot tutkimusryhmään?

Leimauttivatko tutkimusryhmät omilla salamyhkäisillä toimintatavoillaan heihin kohdistuvat ikääntyneiden lappeenrantalaisten aikalaissilminäkijöiden ja heidän avustajiensa yhteydenotto- ja avustusyritykset kielletyiksi ja rangaistaviksi teoiksi?

Antoivatko tutkimusryhmät aikalaistodistajien Huhtiniemen alueelta, Taipalsaaresta ja Valkealan hautausmaalta osoittamille joukkohautapaikoille tarkat tietokoneperusteiset koordinaatit?

Jos antoivat, niin missä ovat nyt nämä silminnäkijöiden kuvauksiin perustuvat koordinaatit dokumentoituina kun ne eivät ole tutkimusraporteissa?

Kun vertaa lukuisten silminäkijöiden todistuksina antamien Huhtiniemen väitettyjen joukkohautapaikkojen koordinaatteja armeijan maatutkamittaustensa perusteella tutkimusryhmälle antamiin koordinaatteihin, voi helposti ja luotettavasti päätyä tutkimuksellista huijausta todistavaan johtopäätöksen, jonka mukaan tutkimusryhmien kaivauksiensa kohdentamisessa käyttämät kaikki 13 kohteen koordinaatit ovat armeijan antamien Huhtiniemen vanhan, lukuisissa asiakirjoissakin mainitun, 1700-luvun ortodoksikalmiston eri osien ja hautojen koordinaatteja.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande
Andalusia

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Hyvä Martti Pelho,

Lappeenrannan Huhtiniemen aluetta tutkinut monitieteinen ryhmä on toimittanut Museovirastolle tutkimusraportit kaikilta vuosilta. Tutkimusryhmällä ei ole Suomen lain mukaan velvoitetta lähettää teille elektronisesti tutkimuksen aineistoja eikä kutsua teitä tulevan kirjamme kommenttikirjoittajaksi. Voitte tutustua kaivauksen raportteihin Museovirastossa tai silloin kun se ei ole mahdollista myös Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineessa.

parhain terveisin,

Mika Lavento
arkeologian professori
Helsingin yliopisto

Kommenttini Lavennon viestistä:

Suomen laissa ei ole viranomaisia kielletty palvelemasta kansalaista asiassa, joka on perusteltu. Palveluvelvoite edellyttää palvelua niin, että asiakas voi saada palvelua.

Nyt kun Lavennon Museovirastoon osittain toimittamaa Huhtiniemi-aineistoa ei saa Museovirastosta sen muuton takia, professorimme suosittaa minulle matkaa Andalusiasta virastoonsa tutustumaan kansliansa tietokoneella "sähköisessä muodossa olevaan aineistoon!"

Professori Lavento ei toimittanut Museovirastolle vuoden 2006 raporttia toisin kuin mitä hän viestissään väittää.

Professori Helena Ranta on kirjoittanut minulle ja pyytänyt ottamaan vuoden 2006 tutkimusraporttia koskevassa asiassa yhteyttä Laventoon.

Helsingin yliopisto maksanee matka- ja majoituskuluni. Miten käy päivärahojen suhteen, katsotaan!

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin El Grande
Andalusia

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Nähtävästi faktat olivat tässä ja loppuivat jo aikaa sitten, koska itse pääasia tuntuu jo unohtuneen. Ehkä se ei edes olekaan niin tärkeä?

Peittely-yritystä on vaikea todistaa, jos kerran ei ole mitään peiteltävää. On vain eri motiiveista kerrottuja tarinoita, joiden uskottavuus on kyseenalainen.

Toimittajilla ei ole velvoitetta käyttää systemaattisesti alkuperäislähdeaineistoa, vaan he voivat tehdä juttunsa kevyeämmällä lähdepohjalla. Toimittajat eivät siis ole kovin luotettavia tietolähteitä saati asianosaisia.

Siinä, ettei viranomainen ole velvollinen lähettämään isoa sähköistä tutkimusaineistoaan esim. dvd:llä Espanjaan ei ole mitään peittelyä. Kyse lienee enemmänkin teknisestä ongelmasta. Se on lähinnä sama asia kuin se jo kerrottu "kaikkien Huhtiniemen paperien" tilaaminen sota-arkistossa.

Jarmo Nieminen
Viestit: 72
Liittynyt: 01.04.11 22:34

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Martti Pelho kirjoitti:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella johtopäätökseni, jonka mukaan Huhtiniemen tutkimukset ja kaivaukset vuosina 2005-09 olivat puolustusvoimien organisoima ja johtama oma operaatio asiassa, jossa puolustusvoimat on ollut varmuudella ja riidatta esteellinen kesästä 1944, on oikeansuuntainen, mahdollisesti jopa täysin oikea.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande
Andalusia
Pelhon johtopäätös on täysin väärä. Puolustusvoimat antoi virka-apua, mm. maatutkausryhmän, sitä pyydettäessä. Niin tein minäkin, Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtajana, saatuani käskyn pääesikunnalta louvuttaa tutkimustietoni Huhtiniemi-tutkimusta johtaneelle professori Lavennolle ja Helena Rannalle toukokuussa 2007. Luovutin selvittämäni tiedot Huhtiniemen kesän 1944 sotilasryhmityksistä, Lentorykmentti 3:n toiminnasta Lappeenrannasta, Lappeenrannan lentokentästä ja samaisen aikakauden ilmavalokuvista. Tietoni osoittivat jo sellaisenaan, ettei minkäänlaisia teloitus-vankileiritoimintoja ollut voinut olla Huhtiniemessä kesällä 1944.

Pelhon kaltaisille spekulanteille virisi mainio mahdollisuus omille teoretisoinneilleen keväällä 2007, kun vallinneiden valtion viranomaisten virka-apuperiaatteiden mukaisesti tiedottamisesta vastasi tutkimusta johtava viranomainen, muiden tyytyessä antamaan sovittu tuki.

Edellä olevan takia sotahistorian laitoksen asiantuntijat olivat velvollisia olemaan hiljaa tiedoistaan ja "seuraamaan katseella" julkisuudessa valtaisaksi paisuvaa soopaa kesän 1944 teloitusmurhista Huhtiniemessä.

Jarmo Nieminen
Everstiluutnantti evp
Helsinki

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Jarmo Niemiselle

Huhtiniemessä teloitettuja rintamakarkureita koskevat tarinat ja huhut alkoivat aikalaistodistajien kertomusten mukaan Huhtiniemen alueelta kuuluneiden yöllisten ammuntojen siivittäminä jo ennen Juhannusta 1944.

Syksyn 2004 TV2 Silminnäkijä-ohjelma, ja varsinkin kaivauslupa, jonka Lappeenrannan kaupunki myönsi TV2:lle, provosoi Huhtiniemessä teloitettujen rintamakarkureden perään monenlaista viranomaisaktiviteettia, joiden perimmäisen motiivin voi perustellusti kyseenalaistaa.

Tälläisiä “Huhtiniemen huhujen” perässäjuoksijoita olivat vuosina 2004-06 armeija, poliisi ja Lappeenrannan kaupunki.

Armeijan ja Lappeenrannan kaupungin voidaan katsoa olleen laissa säädetyillä esteellisyysperusteilla esteellinen Huhtiniemen “huhujen” perusteella suorittamiinsa virkatoimiin muun muassa maatutkailuun ja kaivaustoimintaan. Virkatoimia rasittaa esteellisyyden lisäksi se, ettei niitä voi pitää motiiviltaan ja ajoitukseltaan "uskottavina". Sama pätee tietysti Lappeenrannan poliisilaitokseen.

Ulkopuolisessa objektiivisessa tarkastelussa voi helposti arvioida, että myöhäisherännäisen viranomaisaktiviteetin tarkoituksena oli estää valtion varoin tapahtuvat aikalaistodistajien koollekutsumiset Lappeenrantaan, itse kuulemiset, joukkohautapaikkojen osoittamiset ja niiden dokumentoinnit.

Lappeenrannan kaupunki päätti perua TV2:lle jo myöntämänsä kaivausluvan.

Sen sijaan Lappeenrannan kaupunki päätti tutkia “tieteellisesti” julkisuudelta salassa itse omilla, varsin kyseenalaisilla menetelmillään, “huhuja” ja tuhosi aluksi 19.12.2005 suurkonekaivauksillaan Huhtiniemestä vuonna 1971 Jukka Kalssonin ja kolmen muun työmiehen löytämän kymmenen aikuisen vainajan joukkohaudan.

Löytäjien mukaan vainajat olivat lahdatut sikinsokin ja päällekkäin. Haudasta poimittu metalliesineistö liitti löydön kesän 1944 rintamakarkureiden teloituksiin.

Lappeenrannan poliisin julkisen lausunnon 30.10.1971 mukaan poliisi oli varautunut Huhtiniemen teloitettujen joukkohaudan paljastumiseen. Poliisin mukaan Huhtiniemen alueille on useimpiakin teloitettujen joukkohautoja.

Kuka nimesi Helsingin yliopiston monitieteellisen tutkimusryhmän kaivamaan Huhtiniemessa juuri vuonna 2006?

Lappeenrannan kaupunkihan oli suorittanut alueella juuri omat “tieteelliset kaivauksensa” 19.12.2005. Kaupungin mukaan heidän kaivamassaan vuoden 1971 joukkohaudassa "ei ole enää mitään tutkittavaksi"!

Kirjailija Heikki Hietamies on sattuvasti kommentoinut lappeenrantalaisten olevan kekseliätä karjalaisia mutta epäili etteivät lappeenrantalaiset sentään niin kekseliäitä ole, että ovat voineet omasta päästään keksiä Huhtiniemen rintamakarkureiden teloitukset.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande (Malaga)
Andalusia

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Useimmat kirjoittajat eivät tunnusta kesän 1944 rintamakarkureiden kuulustelujen “punikki”-luokittelujen ja siihen perustuvien rangaistuksien ja toisalla upseerikunnassa vallitsevina olleiden äärioikeistolaisten oppien yhteyttä.

Suomalaisen oikeistoradikaalin propagandan perustavana lähtökohtana oli, että isänmaallisuus oli kaiken muun yläpuolella ja aitoa isänmaallisuutta ei voinut olla ilman syvää kommunisminvastaisuutta sekä vihaa venäläisiä ja punikkeja kohtaan.

Kommunistit ja punikit olivat synnyttäneet omalla maanpetoksellisella toiminnallaan poikkeustilan, jolloin vallalla olivat sen mukaiset säännöt ja käytössä olivat sen vaatimat väkivaltaiset terrorikeinot.

Lapuan laki ja IKL:n toimintamalli olivat johdetut korkeammista, siveellisemmistä periaatteista kuin “maallinen laki”

Jokaisen valtion vaiheissa voi sattua tapauksia, jolloin sen elinintressit jossain määrin vaativat kirjoitetun lain muotovaatimusten syrjäyttämistä’, lausuu valtiooikeuden professori R. Erich teoksessaan Valtiosääntöjen säätäminen ja muuttaminen.

Tällaisen kansan elinintressejä koskevan kysymyksen eteen on Suomen kansa
nyt joutunut, kun koko itsenäisyytemme ajan Neuvosto-Venäjältä johdettu valtion ja
yhteiskunnan vastainen sekä maanpetoksellinen kommunistinen liike on levinnyt
kaikkialle maassamme, eikä valtiovallan käytettävänä ole ollut tarpeeksi tehokkaita
keinoja sen rikoksellista toimintaa estämään.


Tällaisessa ristiriitaisessa tilanteessa syntyi käsite ”lievemiehistä”, jotka hyveellisen tarkoitusperän ohjaamina menivät tyoväenliikkeen aktiiviien simputuksissa ja juurimisessa liian pitkälle unohtaen ”päämajan” käskyt. Lappeenrannan seudulla ja Saimaan saaristossa oli kesällä 1944 karkurijahdissa satoja “lievemiehiä”.

IKL:n eduskuntavaaliehdokkaana toiminut varatuomari Toivo Tapanainen soveltui keväällä 1918 satoja lappeenrantalaisia ammuttaneella lahtarikokemuksellaan ja äärioikeistolaisuudellaan mainiosti punikkikarkureita kesällä 1944 Huhtiniemessä tuominneen kenttäoikeuden johtoon.

Vihtori Kosola ja muu Lapuan liikkeen ydin saivat poliittisesta terroristaan virallisessa historiassamme "synninpäästön".

Syyllisyys kyydityksistä ja muista väkivaltaisuuksista sysättiin Kyösti Kallion hallitukselle, joka oli Lapuan liikkeen aktivistien mielestä vitkutellut liiaksi kommunismin ja punikkien kriminalisoimisessa ja aiheuttanut siten isänmaallisissa kansanjoukoissa puhdistusterrorin.

Tutkijoiden mukaan suomalaista äärioikeistoa määrittäviä ja yhdistäviä tekijöitä
olivat 1918 sodan kokemus, bolševismin pelko ja tyytymättömyys parlamentaariseen
demokratiaan.

Tutkijoiden mukaan valtiovalta oli tavallaan pakotettu itsekin laittomuuksiin jo Lapuan liikkeen ja IKL:n nousun myötä.

Eduskunnassa juostenkustuna kirjattu sotaväen rikoslain koventaminen ja taannehtivat karkureiden kuolemanrangaistukset kesä-heinäkuun 1944 ovat oiva esimerkki valtionvallan laittomasta hyväksikäytöstä ja “tarkoitus pyhittää keinot”- periaatteesta.

Matti Klinge kytki kommunismin tukahduttamisen laajempaan bolševismin pelkoon, joka oli taasen yhteydessä kansalaissodan jälkeen vallalla olleeseen, tietoisesti ylläpidettyyn ja lietsottuun ryssävihaan.

Juha Siltala osoitti tutkimuksillaan konkreettisesti, että 30-luvun kyyditsijät eivät olleetkaan virallisen sinivalkoisen historiatulkintojen mukaisia, ”kansanliikkeen” terveen ytimen reunoille pesiytyneitä ”lievemiehiä” vaan ylhäältä organisoidun kansalaisterrorin toimeenpanijoita.

Tutkijat ovat myös kiinnittaneet huomioita siihen, miten eri lailla viranomaisissa 20- ja 30-luvuilla kohdeltiin punaisten ja valkoisten orpoja: edellisiä odotti karu kunnallinen köyhäinhoito tai juuriltaan repivät perhesijoitukset, tarkoituksenaan tietenkin uuteen, porvarilliseen ympäristöön sosiaalistaminen, jälkimmäisille puolestaan säädettiin erityinen toimeentulon turvaava laki.

Punaorpojen ja orpojen laittomat orjamarkkinat jatkuivat Suomessa tutkimusten mukaan pitkälle 30-luvulle. Sama valtion sosiaaliturvan eriarvoisuus ja syrjintä koski myös teloitettujen ja leireillä kuolleiden punaisten leskiä.

Suomessa valtiovalta ja viranomaisorganisaatiot sisäistivät jo 20-30-luvuilla osaksi virkatoimiaan äärioikeiston etniset puhdistusopit: valtiovalta yritti väkisin suomalaistaa saamelaisia, punaorpoja, karjalaisia, venäläisiä ja mustalaisia.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande
Andalusia

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Martti Pelho kirjoitti: Huhtiniemessä teloitettuja rintamakarkureita koskevat tarinat ja huhut alkoivat aikalaistodistajien kertomusten mukaan Huhtiniemen alueelta kuuluneiden yöllisten ammuntojen siivittäminä jo ennen Juhannusta 1944.
Nyt siis puhutkin "tarinoista ja huhuista", eli kuulopuheesta, jolla ei ole oikeudessa mitään painoa.

Sen sijaan oikeus ottaisi painavina todisteina huomion todellisten silminnäkijöiden lausunnot eli Huhtiniemeen majoitettujen sotilaiden lausunnot, sillä näiden tietämättä ei mitään teloituksia eikä hautaamisia olisi voitu suorittaa.
Martti Pelho kirjoitti: Armeijan ja Lappeenrannan kaupungin voidaan katsoa olleen laissa säädetyillä esteellisyysperusteilla esteellinen Huhtiniemen “huhujen” perusteella suorittamiinsa virkatoimiin muun muassa maatutkailuun ja kaivaustoimintaan. Virkatoimia rasittaa esteellisyyden lisäksi se, ettei niitä voi pitää motiiviltaan ja ajoitukseltaan "uskottavina". Sama pätee tietysti Lappeenrannan poliisilaitokseen.
Armeijan esteellisyyden jollain tavoin ymmärtää institutionaalisen jatkuvuuden perusteella.

Sen sijiaan Lappeenrannan kaupungin ja poliisilaitoksen kohdalla väitteesi kuuluvat kunnianloukkauksen piirin. Polisin kohdalla syytöksesi on eityisen vakava, koska kyse olisi rikoksen peittelystä. Minkäänlaista todisteita et ole esittänyt.

Kaiken kaikkiaan, skenaariosi edellyttää, että Suomessa olisi sodan jälkeen ollut maailmanhistorian suurin salaliitto - ja tämä aikana jolloin vasemmistolla oli suuri kannatus.
Martti Pelho kirjoitti: Sen sijaan Lappeenrannan kaupunki päätti tutkia “tieteellisesti” julkisuudelta salassa itse omilla, varsin kyseenalaisilla menetelmillään, “huhuja” ja tuhosi aluksi 19.12.2005 suurkonekaivauksillaan Huhtiniemestä vuonna 1971 Jukka Kalssonin ja kolmen muun työmiehen löytämän kymmenen aikuisen vainajan joukkohaudan.

Löytäjien mukaan vainajat olivat lahdatut sikinsokin ja päällekkäin. Haudasta poimittu metalliesineistö liitti löydön kesän 1944 rintamakarkureiden teloituksiin.
Vain torivalvoja Koistisen mielestä, joka uskoi pystyvänsä tekemään puolessa tunnisas ilman mitään välineitä analyysin, joka tiedemiehiltä vie paljon päiviä ja viikkoja. Jukka Karlsson on selvästi sanonut, ettei vainajissa ollut väkivallan merkkejä.

Lappeenrannankaupunki ei tietenkään tutkinut ruumiita. Siihen ei olut mitään syytä, koska luiden löytyminen rakenennustyömailta ei ollut epätavallista vaan nimenomaan päinvastoin.
Matti Pelho kirjoitti: Lappeenrannan poliisin julkisen lausunnon 30.10.1971 mukaan poliisi oli varautunut Huhtiniemen teloitettujen joukkohaudan paljastumiseen. Poliisin mukaan Huhtiniemen alueille on useimpiakin teloitettujen joukkohautoja.
Tällaista lausuntoa ei ole ollut, vaan lainaat Etelä-Saimaan uutisankkaa, joka perustui torivalöoja Koistisen "tutkimuksiin".

Martti Pelho
Viestit: 168
Liittynyt: 11.03.11 14:16

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Emma-Liisa kirjoittaa 6.4.:

"Armeijan esteellisyyden jollain tavoin ymmärtää institutionaalisen jatkuvuuden perusteella.

Sen sijiaan Lappeenrannan kaupungin ja poliisilaitoksen kohdalla väitteesi kuuluvat kunnianloukkauksen piirin. Polisin kohdalla syytöksesi on eityisen vakava, koska kyse olisi rikoksen peittelystä. Minkäänlaista todisteita et ole esittänyt
."

Tulkintani armeijan edustajien selvästä ja riidattomasta esteellisyydestä suorittaa uskottavaa ja objektiivisesti arvioiden neutraalia virkatoimia ja tieteellistä maatutkailua Huhtiniemessä vuosina 2005-09 on erittäin hyvin perusteltu kirjoituksissani.

Kun armeijan Huhtiniemen maatutkailuja vuosina 2005-09 rasittaa riidaton esteellisyys, niin silloinhan Helsingin yliopiston monitieteisten tutkimusryhmien vuosien 2006-09 tutkimukset ja kaivaukset Huhtiniemessä, jotka kyseisten tutkimusryhmien johtajiin kuuluneen professori Helena Rannan useiden julkisten lausuntojen mukaan perustuivat armeijan Huhtiniemen maatutkailun raportteihin, rasittaa myös virkavelvollisuuden vastainen esteellisyys ja tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteiden rikkomus.

Myös Huhtiniemessä vuosina 2005 ja 2008 maatutkailleiden ammattikorkeakoulun ryhmien toiminta perustui puolustusvoimien oman 16.2.2006 maatutkailulausunnon mukaan armeijan omiin aikaisemmin Huhtiniemessä ja sen lähistollä suorittamien virkatoimien maatutkailujen raportteihin ja niiden tutkimusrajauksiin.

Lappeenrannan kaupungilla on ollut perusteita selvittää viranomaisyhteistyönä jo syksystä 1944 alkaen Huhtiniemessä suoritettujen rintamakarkereiden teloituksia ja Lappeenrannan useiden alueiden rintamakarkureiden joukkohautoja koskevien lukuisten aikalaistodistajien kertomusten todenperäisyys.

Lappeenrannassa keväällä ja kesällä 1918 varatuomari Toivo Tapanaisen laittomasti ammuttamien satojen kansalaisten joukkohaudan vainajat kaivettiin armeijan valvonnassa ylös vuonna 1943 venäläisten sotavankien orjatyöllä.

Satojen kansalaisten jäämistöt siirrettiin 25 vuoden viivellä luterilaisen perinteen mukaisesti siunattuun hautausmaahan, jonne murhatut kansalaiset olisi tullut Lappeenrannan kaupungin ja poliisin virkavelvollisuuksien ja lain mukaisesti määrätä haudattavaksi jo vuonna 1918.

Kuten kerroin, vasta TV2 kaivauslupahakemus Lappeenrannan kaupungille marraskuussa 2004 provosio varsin sekavaa viranomaisaktiviteettia.
Ilman TV2 aktiviteettia viranomaiset olisivat olleet hiljaa.
Ja Lappeenrannan poliisi olisi vain jatkanut jo vuonna 1944 aloittamaansa virkavelvollisuutensa vastaista "potkikaa luut takaisin kuoppaan"- toimintalinjaansa.

Tämän viranomaisaktiviteetin motiiviksi voi perustellusti katsoa virkatoimissa kielletyt sivuvaikuttimet eli estää TV2 kaivaukset ja tuhota omalla "koekaivauksella" 19.12.2005 vuoden 1971 joukkohauta, jottei joukkohautaa kukaan voisi enää myöhemmin tieteellisesti tutkia.

Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande (Malaga)
Andalusia

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Martti Pelho kirjoitti: Kuten kerroin, vasta TV2 kaivauslupahakemus Lappeenrannan kaupungille marraskuussa 2004 provosio varsin sekavaa viranomaisaktiviteettia.
Ilman TV2 aktiviteettia viranomaiset olisivat olleet hiljaa.
Ja Lappeenrannan poliisi olisi vain jatkanut jo vuonna 1944 aloittamaansa virkavelvollisuutensa vastaista "potkikaa luut takaisin kuoppaan"- toimintalinjaansa.

Tämän viranomaisaktiviteetin motiiviksi voi perustellusti katsoa virkatoimissa kielletyt sivuvaikuttimet eli estää TV2 kaivaukset ja tuhota omalla "koekaivauksella" 19.12.2005 vuoden 1971 joukkohauta, jottei joukkohautaa kukaan voisi enää myöhemmin tieteellisesti tutkia.
Mitään teloituksia eikä siten joukkohautojakaan kesältä 1944 ei Huhtiniemessä ollut(tästä on silminäkijöiden todistus). Näin ollen mihinkään tutkimuksiin ei ollut tarvetta.

Media meni halpaan eli uskoi Syväkurkun tekemiin väärennöksiin. Niin meni raha Kankkulan kaivoon.

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Pikaisimman käsityksen asiasta voi saada vilkaisemalla Agricola-palstalla löytyvää arviosa Pasi Jaakkosen kirjasta:

http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- ... hp?id=1264

Tapanaisen paperit on jo useiden tutkijoiden toimesta todistettu väärennöksiksi, vähän kuin 1980-luvun kuuluisat Hitlerin päiväkirjat.

Mutta sen sijaan on todellakin merkillistä, minkä vuoksi Punainen Valpo ja kommunistit vuoden 1945 aikana ja jälkeen eivät puuttuneet Huhtiniemeen ja siitä kerrottuihin huhuihin, kun he pyrkivät kaivamaan esille kaikki pienimmätkin fasistien sotarikokset. Ilmiantoja tulvi Valpolle kaikkialta maasta lukemattomista eri henkilöistä paljon vähäisemmistäkin teoista.

Mahdollisimman hyvin salaamaan pyritty asekätkentäkin paljastui nopeasti, vaikka useimmilla siihen osallistuneilla ei juuri ollut moraalisia tunnontuskia tekonsa vuoksi. Sen sijaan omien sotilaiden joukkoteloittaminen olisi kyllä tuottanut niitä myös ns. sinivalkoisen ajattelunkin omaaville henkilöille. Ainoa ratkaisu tehokkaaksi salaamiseksi olisi ollut teloittaa teloittajat ja sitten taas näiden teloittajat jne.

Kommunisteille joukkomurha olisi ollut vielä asekätkentää paljon parempi propagandavaltti, jota tuskin olisi jätetty käyttämättä. Monet kansalaisethan hiljaa sisimmissään hyväksyivät asekätkennän, sen sijaan teloituksia he eivät olisi hyväksyneet. Huhtiniemen paljastuminen olisi saattanut auttaa kommunisteja saamaan tappion sijaan voiton v. 1948 eduskuntavaaleissa.

Emma-Liisa
Viestit: 4990
Liittynyt: 30.01.07 18:25

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Martti Pelho kirjoitti:Useimmat kirjoittajat eivät tunnusta kesän 1944 rintamakarkureiden kuulustelujen “punikki”-luokittelujen ja siihen perustuvien rangaistuksien ja toisalla upseerikunnassa vallitsevina olleiden äärioikeistolaisten oppien yhteyttä.

Suomalaisen oikeistoradikaalin propagandan perustavana lähtökohtana oli, että isänmaallisuus oli kaiken muun yläpuolella ja aitoa isänmaallisuutta ei voinut olla ilman syvää kommunisminvastaisuutta sekä vihaa venäläisiä ja punikkeja kohtaan.

Kommunistit ja punikit olivat synnyttäneet omalla maanpetoksellisella toiminnallaan poikkeustilan, jolloin vallalla olivat sen mukaiset säännöt ja käytössä olivat sen vaatimat väkivaltaiset terrorikeinot.
Oula Silvenoisen teoksen Salaiset aseveljet mukaan Valpo totesi Gestapolle, että heillä oli ihan riittävät keinot pitää kommunistit kurissa.

Ja tosiaan avainhenkilöiden vangitseminen ennen jatkosodan alkua riitti. He, samoin kuin jo aiemmin vangitut, säilyivät hengissä, joitakin poikkeksia lukuun ottamatta.
Martti Pelho kirjoitti:Tällaisessa ristiriitaisessa tilanteessa syntyi käsite ”lievemiehistä”, jotka hyveellisen tarkoitusperän ohjaamina menivät tyoväenliikkeen aktiiviien simputuksissa ja juurimisessa liian pitkälle unohtaen ”päämajan” käskyt. Lappeenrannan seudulla ja Saimaan saaristossa oli kesällä 1944 karkurijahdissa satoja “lievemiehiä”.
Jaaha, nyt päämaja onkin sitten viaton, toisin kuin Huhtiniemi-huhuilijat ovat tähän menessä esittäneet.

Tietenkin yksityistapauksia on voinut sattua, mutta ei mitään joukkoteloituksia. Sellaisia ei olisi voitu millään salata - kaikkein vähiten juuri Huhtiniemssä.
Martti Pelho kirjoitti: Eduskunnassa juostenkustuna kirjattu sotaväen rikoslain koventaminen ja taannehtivat karkureiden kuolemanrangaistukset kesä-heinäkuun 1944 ovat oiva esimerkki valtionvallan laittomasta hyväksikäytöstä ja “tarkoitus pyhittää keinot”- periaatteesta.
Eduskunnalla oli lain säätämiseen laillinen oikeus, ja sen perusteella kuolemanrangaistuksia tuomittiin loppujen lopuksi hyvin vähän, mikä tietysti sopi suomalaiseen mentaliteettiin.

Sen sijaan Bekin Volokolamskin valtatiessä teloitukset hyväksytään juuri tuollaisessa pakkotilanteessa.

Veikko Palvo
Viestit: 853
Liittynyt: 12.10.09 13:13

Re: 2000 vai 3000 teloitettua rintamakarkuria?

Martti Pelho kirjoitti: Tutkijoiden mukaan valtiovalta oli tavallaan pakotettu itsekin laittomuuksiin jo Lapuan liikkeen ja IKL:n nousun myötä.
Martti Pelho
suuhygienisti
Alhaurin el Grande
Andalusia
Vahvasta uskosta Martti Pelhon tavoin luin mielenkiintoisen, UM:n arkistotietoihin perustuvan kuvauksen Suomen valtiovallan "laittomuuksista" Lapuanliikkeen suhteen.
Lapuan liikkeen johtomiehet Vihtori Kosola ja K.M.Wallenius vangittiin 3.1932 ja nämä ryhtyivät 14.10.1932 nälkälakkoon.

Punainen Karjala-lehti Petroskoissa sai tietoonsa, että poliittiset vangit olivat aloittaneet nälkälakon ja otsikoi 16.10.1932:
"Suomen porvareiden ja julmuuden petomaisuuden luolassa."
Turun lääninvankila
oli Petroskoin Punaisen Karjalan mukaan vallankumouksellisten työläisten kidutuslaitos ja vangit olivat aloittaneet nälkälakkonsa, koska heille tarjottu ruoka ei olisi kelvannut sioillekaan ja vankien kohtelu oli vielä ala-arvoisempaa, heitä ruoskittiinkin.
Lehti päätteli "tovereiden" ryhtyneen taisteluun.
"Vilusta ja nälästä huolimatta he panivat henkensä alttiiksi osoittaen vallankumouksellista mielenlaatua, josta jokaisen työläisen tulisi ottaa oppia ja ryhtyä solidaarisuustaisteluun porvariston mielivallan uhreille."

Seuraavana päivänä lehti käsitti, mitä se oli kirjoittanut julkaisten lyhyen oikaisun.
Noissa Martti Pelhon Huhtiniemi-uskomuksissa näyttäisi olevan samankaltaista
"lujaa uskoa"?

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”