Klaus Lindgren
Viestit: 1126
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

03.04.13 18:23

Herra Pelho voisi taas vilkaista tämän foorumin sääntöjä. Ensinnäkin siellä kielletään henkilökohtauisuuksiin meneminen, ja sillä perusteella olisimme voineet jo ropsauttaa Pelholle porttikiellon tuossa pari päivää sitten. Toiseksi säännöissä kielletään myös "mielikuvituksellisten teorioiden itsepintainen esiin tuominen". Nyt jos uskoisimme kaikkea herra Tapanaisesta esitettyä, meidän pitäisi olettaa hänen joko kummitelleen jo eläessään tai sitten hänellä olisi pitänyt olla kaksoisolento. Emme uskone kumpaakaan teoriaa, emmehän? Pelhon on muutenkin onnistunut tähän asti osoittamaan, että joitain papereita puuttuu arkistoista ja että armeijan johdossa oltiin huolissaan kurinpidosta kesällä 1944. Näistä ei vielä voi päätellä mitään karkurien ampumisesta, ei suuntaan eikä toiseen.

Vetehinen
Viestit: 2704
Liittynyt: 18.06.07 23:35

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

03.04.13 18:58

Klaus Lindgren kirjoitti:Pelhon on muutenkin onnistunut tähän asti osoittamaan, että joitain papereita puuttuu arkistoista ja että armeijan johdossa oltiin huolissaan kurinpidosta kesällä 1944. Näistä ei vielä voi päätellä mitään karkurien ampumisesta, ei suuntaan eikä toiseen.
Olen itse ymmärtänyt hiukan toisin. Ainakaan en käyttäisi muotoilua papereita puuttuu vaan papereita on tuhottu enkä myöskään käyttäisi termiä "olla huolissaan" kun on ammuttu.

Käsittääkseni kukaan ei ole kiistänyt papereitten tuhoamista eikä ampumisia.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

04.04.13 10:47

Kuten jokainen voi todeta on Pelholta karannut mopo täysin käsistä.
Hän kohdistaa minuun ja muihinkin aivan tolkuttomia syytöksiä ja vaatimuksia.
Jos tällaisesta on Pelholle terapiamielessä hyötyä, niin mikäs siinä. Tämä käsiteltävä aihe tuskin paljoa kostuu.

Entisen sota-arkiston erään osan kunnostuksesta hän esittää taas kerran aivan perättömiä juttuja.Mitä niilläkin on tekemistä tässä keskustelussa?

Otan esiin vain sotatuomari Tapanaista koskevaa asiaa.
Sotauomari Tapanaisen "salaiset toimet" kesällä -44 ovat täysin Veli Holapan keksimiä valeita ja sellaisiksi todettu. Niiden innoittamina on sitten kehitetty asiantuntemattomuuteen perustuvia juttuja T:n toimista.Sitä tekee Pelhokin.

Tapanainen vapautui rintamalta RvPr:n kenttäoikeuden pj:n tehtävästä joulukuussa -41.Hän toimi sitten Lappeenrannassa Järjestelykeskus 1:n kenttäoikeuden pj:na muutaman kuukauden ja kotiutettiin iän perusteella ( 53 v) syksyllä -42. Häntä ei enää kutsuttu armeijan palvelukseen. Sotatuomari hän tietysti oli edelleen reserviläisenä. Siitä johtuen hän toimi pari kertaa Suur-Saimaan sk-piirin sotatuomarin sijaisena ottaen mm. alokkaiden valan vastaan Lappeenrannassa 18.6. 44. Sotatuomarin tehtäviä hän hoiti siviilimiehenä vielä sodan jälkeenkin.

Lappeenrannan kunnalliskertomus -44 valottaa myös Tapanaisen toimia. Hän oli kaupunginhallituksen ja kahden lautakunnan jäsen.
Kaupungin evakuointi aloitettiin 1.7. ja sitä kiirehdittiin 2.7. ankaran pommituksen jälkeen.Kunnalliskertomuksen mukaan myös kaupunginhallituksen jäsenet siirtyivät Loimaalle. Saman toteaa Tapanaisen työnantajan eli KOP:n arkisto. Tapanainen oli varmuudella taas Lappeentrannassa 11.8. 44.

Se, mitä Tapanaisesta kerrotaan näiden tietojen ulkopuolelta, on tietysti kertojien vastuulla.
Tarkimmat tiedot löytyvät esim. Pasi Jaakkosen Huhtiniemi-kirjassa ss. 215-219.

Kiitokset Klaus Lindgrenille moderaattorin kannanotosta.Sivistyneelle ihmiselle se varmaan riittäisi.

Albert Ravila
Viestit: 263
Liittynyt: 22.10.08 18:14

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

04.04.13 12:51

Pelho kirjoitti:Taavetissa on saatavissa perimätietoa ja aikalaismuisteluksia, joiden mukaan Taavetin karkurileirin karkurit ammuttiin ja haudattiin sinne.
Pelhon kommentti viittoo siihen, että Taavetin seudulla olisi useitakin henkilöitä, jotka tietävät jotakin Taavetin verilöylystä. Eikö tämä perimätieto ja muistelut kannattaisi koota yhteen, ja julkaista sitten niistä ainakin osa? En ymmärrä miksi Pelho ei käytä tätä mahdollisuutta esittää näyttöä Taavetin ampumisista.
Pelho kirjoitti:Taavetissa on yksityisellä maatutkalla varmistettu kolme kohdetta, joihin on aikalaistodistajien kertomusten mukaan kuopattu Taavetin karkurileirillä kesäkuussa 1944 ammuttuja suomalaisia rintamakarkureita.
En myöskään ymmärrä, miksi Pelho ei ryhdy toimiin näiden kohteiden tutkimiseksi. Paikallisilla aikalaistodistajilla on nämä paikat tiedossa. Eikö edes yhtä varmistettua kohdetta voisi hieman tutkia?
Pelho kirjoitti:Hohkaajamme olisivat toimittaneet Taavetin karkurileirin sotapäiväkirjat julkisuuteen ja osoittaneet ettei niiden mukaan yhtään Taavetin leirillä säilöttyä karkuria ole ammuttu saati toimitettu Luumäen hautasmaalle saati pyydetty Luumäen Kaatuneiden evakointikeskusta kuopaamaan 150 ammuttua sotilasta Luumäen hautausmaalle. Mutta kaikki, jopa Kekkonen ja Nieminen, vaikenivat. Miksi?

Pyysin Ilmo Kekkosta toimittamaan tähän keskusteluun Taavetin karkurileirin sotapäiväkirjan ajalta 22.6.-29.6.1944, jolloin leiri oli eversti Räsäsen komennuksessa.
Onko varmaa, että Taavetissa on ylipäätään pidetty sotapäiväkirjaa? Jos esitetään epäily sotapäiväkirjan katoamisesta ja jopa sen hävittämisestä, niin eikö ensin pitäisi pohtia onko sellaista koskaan alunperin ollutkaan? Sotapäiväkirjojen suhteen Pelho voisi yrittää selvittää, minkälaiset määräykset ja ohjeet niistä on sodan aikana annettu. Sotapäiväkirjojen pitämisvelvollisuudesta on nimittäin varmasti ollut omat määräyksensä. Näissä määräyksissä on varmasti ohjeistettu se, kuka tai mikä on ollut velvollinen sotapäiväkirjaa pitämään. Jotkut sotapäiväkirjojen pitämistä koskevat käytännöt ovat olleet minulle yllätys. Esimerkiksi se, että JSp:t eivät ole pitäneet minkäänlaista sotapäiväkirjaa, vaikka ne käsittääkseni olivat kiinteä osa jokaista jalkaväkipataljoonaan. Kesällä 1944 perustettiin mm. karkuriasian vuoksi ilmeisesti aika paljon erilaisia tilapäisorganisaatioita, kuten karkureiden kokoamispaikkoja tai "hiippareiden" kokoamispaikkoja (mm. 6.D). Epäilen, että osalla näistä väliaikaisiksi tarkoitetuista elimistä ei välttämättä ole ollut edes velvollisuutta pitää sotapäiväkirjaa.

Martti Tapio Pelho
Viestit: 322
Liittynyt: 24.12.11 17:05

Kommentti valvojan hengentuotteeseen

04.04.13 14:14

Klaus Lindgren kirjoitti:
Herra Pelho voisi taas vilkaista tämän foorumin sääntöjä. Ensinnäkin siellä kielletään henkilökohtauisuuksiin meneminen, ja sillä perusteella olisimme voineet jo ropsauttaa Pelholle porttikiellon tuossa pari päivää sitten. Toiseksi säännöissä kielletään myös "mielikuvituksellisten teorioiden itsepintainen esiin tuominen". Nyt jos uskoisimme kaikkea herra Tapanaisesta esitettyä, meidän pitäisi olettaa hänen joko kummitelleen jo eläessään tai sitten hänellä olisi pitänyt olla kaksoisolento. Emme uskone kumpaakaan teoriaa, emmehän? Pelhon on muutenkin onnistunut tähän asti osoittamaan, että joitain papereita puuttuu arkistoista ja että armeijan johdossa oltiin huolissaan kurinpidosta kesällä 1944. Näistä ei vielä voi päätellä mitään karkurien ampumisesta, ei suuntaan eikä toiseen.
Valvojan yllä lainattu 3.4. hengentuote on varsin mielenkiintoinen.

Olen kirjoittanut avausjutussani Taavetin karkurileiristä eversti Räsäsen komennuksessa kesäkuun lopulla 1944.

Lisäksi olen tuonut keskustelussa esille armeijan säilyttämiä arkistoasiakirjoja, joita voi perustellusti tulkita toisinkin kuin mitä meillä on ollut yleinen hallitseva, alkujaan sota-aikaisen armeijamme johdon aivoituksia tukeva, tutkimuksellinen tulkinta.

Se, että olen kirjoituksessani nimittänyt kaikilla mahdollisilla keskustelufoorumeilla lähes 10 vuotta roikkuneita upseereja, Ilmo Kekkosta ja Jarmo Niemistä, valtionkonttorin palkollisiksi ja eläköityneiksi armeijan politrukeiksi, on ollut asiayhteyden takia asiallista ja perusteltua. Ja myös oikein.

Kekkosen tässä julkaistun oman kirjoituksen mukana hän ei ole ollut edes tietoinen tosiasiasta, että se on valtionkonttori, joka maksaa hänen ilmoittamalleen pankkitilille kuukausittain armeijan virkasuhteeseensa perustuvan eläkkeen.

Keskustelussa julkaistu Päämajan 20.6.1944 antama poikkeuksellisen ankaran karkureihin kohdistetun käskyn, ja seuraavana päivänä Päämajan antamien käskyn soveltamisohjeiden sekä rintamakomentajien antamien lukuisten omien, Päämajan kerrottua käskyä ja sen soveltamisohjeita ankarammatkin karkureihin kohdistuneiden käskyjen täytäntöönpanon luonne ja laajuus selustassa ovat edelleen tutkimuksellisesti lähes neitseellistä ja epäselvää.

Mainitut kaikki armeijan kesäkuun 1944 käskyt harkitusti salattiin kaikilta armeijan virkatoimia valvovilta Suomen oikeusviranomaisilta mm. kenttäoikeuksilta.

Sotaväen rikoslain kovennusta koskevan Päämajan kolmen upseerin allekirjoittaman soveltamisohjeen 4.7.1944 sekä Päämajan karkureiden kohteluja ja käsittelyjä selittelevän käskyn 5.8.1944 (ns. jarrutuskäsky) sen sijaan Päämaja katsoi perustelluksi toimittaa tiedoksi valvontavirkatoimia varten kaikille armeijaa valvoville oikeusviranomaiselle mm. kenttäoikeuksien yli sadalle puheenjohtajalle.

Viimeksi mainitussa, esikuntakenraali Erich Heinrichs’in Päämajan nimissä antamassa, käskyssä yritetään antaa jälkikäteistä selitystä ja hakea synninpäästöä armeijan toimia valvovilta oikeusviranomaisilta niistä armeijan laittomista virkatoimista, joihin kesäkuussa 1944 selustassa ryhdyttiin ja miten karkureiden suhteen todellisuudessa toimittiin.

Ns. jarrutuskäskyn 5.8.1944 mukaan Päämaja kertoi ryhtyneensä kesäkuussa 1944

“ kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joiden avulla katsottiin voitavan palauttaa kuri ja järjestys armeijassa.”

Käskyn muotoilu “kaikkiin niihin toimenpiteisiin” kattaa myös armeijan laittomat karkuruuteen ja karkureihin kohdistamat sotilasvirkatoimet kesäkuussa 1944.

Armeijan sota-aikaisen epistolan mukaan:

Jokaisen sotilasjohtajan ja upseerin tulee pystyä tekemään järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja psyykkisen paineen alaisena. Se on mahdollista vain, jos on fyysisesti hyvässä kunnossa.

Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
Andalusia

Martti Kujansuu
Viestit: 89
Liittynyt: 26.04.08 21:24

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

04.04.13 15:21

Albert Ravila kirjoitti: Sotapäiväkirjojen suhteen Pelho voisi yrittää selvittää, minkälaiset määräykset ja ohjeet niistä on sodan aikana annettu. Sotapäiväkirjojen pitämisvelvollisuudesta on nimittäin varmasti ollut omat määräyksensä. Näissä määräyksissä on varmasti ohjeistettu se, kuka tai mikä on ollut velvollinen sotapäiväkirjaa pitämään.
Sotapäiväkirjojen pitämistä koskeva säädös on liitetty kaikkiin Puolustusministeriön painattamiin sotapäiväkirjapohjiin. Säädöksen voi lukea kokonaisuudessaan esimerkiksi tämän linkin takaa.
Sotapäiväkirjaa pitävät kaikki esikunnat ja yksiköt aina komppaniaa (vastaavaa) ja erillistä joukkuetta (vastaavaa) myöten sotakannallaolonsa ajan. [...] Sotapäiväkirjan pitäjäksi on määrättävä sellainen upseeri, jolla on siihen hyvät edellytykset ja kaikissa olosuhteissa mahdollisuudet. Asianomaisen komentajan tai päällikön on valvottava sotapäiväkirjan pitoa ja huolehdittava siitä, että sotapäiväkirjan pitäjä saa jatkuvasti ja viipymättä kaikki ne tiedot, jotka hänen on sotapäiväkirjaan merkittävä. Tarkastuksia suorittamalla on valvottava, että alaiset noudattavat näitä ohjeita ja määräyksiä.

Klaus Lindgren
Viestit: 1126
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Valvojan vastakommentti

04.04.13 15:25

Pelhon kommentit vaativat nyt vastakommentteja. Ensin tämä:
Martti Tapio Pelho kirjoitti: Se, että olen kirjoituksessani nimittänyt kaikilla mahdollisilla keskustelufoorumeilla lähes 10 vuotta roikkuneita upseereja, Ilmo Kekkosta ja Jarmo Niemistä, valtionkonttorin palkollisiksi ja eläköityneiksi armeijan politrukeiksi, on ollut asiayhteyden takia asiallista ja perusteltua. Ja myös oikein.

Kekkosen tässä julkaistun oman kirjoituksen mukana hän ei ole ollut edes tietoinen tosiasiasta, että se on valtionkonttori, joka maksaa hänen ilmoittamalleen pankkitilille kuukausittain armeijan virkasuhteeseensa perustuvan eläkkeen.
No tuo ei toden totta ole asiallista eikä oikein eikä edes tämän foorumin sääntöjen mukaista.

Sitten vaikkapa seuraava ote:
Lisäksi olen tuonut keskustelussa esille armeijan säilyttämiä arkistoasiakirjoja, joita voi perustellusti tulkita toisinkin kuin mitä meillä on ollut yleinen hallitseva, alkujaan sota-aikaisen armeijamme johdon aivoituksia tukeva, tutkimuksellinen tulkinta.
Niinpä niin. Kyllähän sitä voi tulkita mitä hyvänsä käskyä miten päin hyvänsä, mutta sen kirjoittajan tarkoituksia kuvastavan tulkinnan löytämiseksi tarvitaan hyviä perusteluja. Tähän mennessä Pelho ei ole tuonut esille sellaisia perusteluja, jotka oikeuttaisivat hänen tulkintansa.

Tämä seuraava tieto on ollut tällä foorumilla esillä jo useammankin kerran, suorastaan itsepintaisesti:
Ns. jarrutuskäskyn 5.8.1944 mukaan Päämaja kertoi ryhtyneensä kesäkuussa 1944

“ kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joiden avulla katsottiin voitavan palauttaa kuri ja järjestys armeijassa.”

Käskyn muotoilu “kaikkiin niihin toimenpiteisiin” kattaa myös armeijan laittomat karkuruuteen ja karkureihin kohdistamat sotilasvirkatoimet kesäkuussa 1944.

Armeijan sota-aikaisen epistolan mukaan:

Jokaisen sotilasjohtajan ja upseerin tulee pystyä tekemään järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja psyykkisen paineen alaisena. Se on mahdollista vain, jos on fyysisesti hyvässä kunnossa.
Se, että tosi tiukan paikan tullen karkureita saatettiin ampuakin, ei ollut mikään uutinen kenellekään. Tuossa käskyssä 5.8.1944 ei kehoteta ampumaan karkureita, siinä vain muistutetaan, että sekin mahdolisuus on olemassa, eikä sitäkään sanota suoraan. Joten sen tulkitseminen satojen (tai jopa tuhansien?) karkureiden ampumiskäskyksi vaatii jo melkoisen mielikuvituksekasta tulkintaa. Se taas, miten kehotus fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja korkeaan moraaliin millään tavoin implikoisi omien sotilaiden ammuttamista, ylittää minunkin mielikuvitukseni rajat. Joten suosittelisin, Martti Pelho, että jatkat kunnollisen evidenssin etsintää sekä arkistoista että maastosta, mutta palaat asiaan vasta sitten, kun sitä kunnollista evidenssiä on löytynyt.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

04.04.13 15:30

Martti Tapio Pelho kirjoitti:Se, että olen kirjoituksessani nimittänyt kaikilla mahdollisilla keskustelufoorumeilla lähes 10 vuotta roikkuneita upseereja, Ilmo Kekkosta ja Jarmo Niemistä, valtionkonttorin palkollisiksi ja eläköityneiksi armeijan politrukeiksi, on ollut asiayhteyden takia asiallista ja perusteltua. Ja myös oikein.Kekkosen tässä julkaistun oman kirjoituksen mukana hän ei ole ollut edes tietoinen tosiasiasta, että se on valtionkonttori, joka maksaa hänen ilmoittamalleen pankkitilille kuukausittain armeijan virkasuhteeseensa perustuvan eläkkeen.
Otan tuon väitteen esiin siksi, että siitäkin selviää, miten epätarkkaa ja perätöntä Pelhon sepustelu on.

Saan eläkkeeni Valtiokonttorin kautta kuten kymmenet tuhannet muut valtion eläkeläiset. En ole nähnyt enkä kokenut meitä aiemmin nimiteltävän Valtiokonttorin "palkollisiksi" ja sen laskuun työskenteleviksi.

Olen todella osallistunut eri aiheisiin keskusteluhin jo vuosikymmenet ennen eläkkeelle siirtymistä. Tähän kesän -44 tapahtumia koskevaan keskusteluun olen osallistunut muistaakseni jostain vuoden 2006 vaiheilta sekä muutamassa lehdessä että parilla palstalla netissä. Käsittääkseni minulla on siihen sama oikeus kuin kaikilla muillakin. Lisäksi väitän omaavani aiheesta melkoisen asiantuntemuksen. Sen voi jokainen arvioida käymällä tekstejäni läpi ja vaikka vertaamalla niitä Pelhon tarinoihin.
Mitään tehtävää en ole saanut mistään suunnasta. En sellaista hyväksyisikään.Sen sijaan olen ollut yhteistoiminnassa useiden tutkijoiden ja toimittajien kanssa. Olen pyrkinyt tuomaan esille tosiasioita kesästä -44 ja oikomaan Pelhon tapaisten henkilöiden loputtomia vääristelyjä.Niitä on riittänyt.

Jarmo Nieminen taas osallistui aikanaan keskusteluun viran puolesta Sotahistorian laitoksen johtajana.Jäätyään eläkkeelle pari vuotta sitten, hän vähensi osallistumistaan tuntuvasti.

Pelho esittää siis meistä molemmista vääriä tietoja.Onko politrukeiksi nimittely "asiallista ja perusteltua" voi jokainen miettiä tykönään.Pelhosta voisi käyttää monenlaistakin nimikettä, mutta olkoon nyt.

Sitten pari muuta asiaa. Pelho kertoo varatuomari Tapanaisen antaneen 1971 radiolle haastattelun Tampereella "pirteänä 82-vuotiaana".Voi ollakin, mutta hän kuoli juuri 1971.
Mistä on tieto haastattelusta, kun asiaan syventyneet toimittajat Arponen ja Jaakkonen eivät sellaisesta tiedä?

Toisekseen tässä on tullut useaan kertaan deja vu-tunne. Pelho löytää yhtäkkiä aivan uusia "aikalaistodistajia", joista ei kuitenkaan ole esittää mitään tietoja. Viimeisin on nähnyt Tapanaisen toimivan Pelhon kehittelemän Luumäen "karkurileirin" sotatuomarina. Kuka tällainen henkilö on ja milloin hän on moisen näyn kokenut?

Tässä tulee nimittäin mieleen Arposelle tarinoita syöttänyt "Syväkurkku" eli Veli Holappa. Hän tekeytyi usein "aikalaiseksi" ja kertoi kaiken uskovalle toimittaja Arposelle milloin minkin tarinan. Onko nyt Pelho saanut yhteyden Holappaan ja kertoo tämän juttuja, vai onko hän itse ryhtynyt kehittelemään "aikalaistodistajia"?
On nimittäin aika kova juttu, jos siviilimies Tapanainen on yhden kesäisen kuukauden aikana ehtinyt sotatuomariksi Päämajan ja Lappeenrannan lisäksi jo Luumäellekin sekä evakkoon Loimaalle.

Yhdyn Albert Ravilaan siinä, että Pelhon tulisi tuoda nämä todistajansa esiin ja arvioitavaksi.
Minä olen todennut Pelhon jutut alusta alkaen monin kohdin asiantuntemattomiksi ja vääristellyiksi. Lisäksi hän on toistanut jo aiemmin moneen otteeseen kumottuja tarinoita.

Martti Tapio Pelho
Viestit: 322
Liittynyt: 24.12.11 17:05

Taipalsaaressa(kin) tapahtui

04.04.13 16:58

Taipalsaarelainen Kaiku Marttinen on muistellut tutkijalle omia kokemuksiaan kesän 1944 karkureista ja kertonut kokemuksistaan mm. seuraavasti:

Olin keräämässä 18-vuotiaana jonkun ylikersantin johdolla Taipalsaaren saarista sinne paenneita rintamakarkureita.

Pidätetyille pidettiin oikeutta Taipalsaaren kunnantuvalla. Oikeuden puheenjohtajana toimi joku kapteeni.

Yksi pidetetty sai kuolemanrangaistuksen ja toimitettiin Lappeenrantaan.


Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
Andalusia

Martti Tapio Pelho
Viestit: 322
Liittynyt: 24.12.11 17:05

Ilmo Kekkoselle

04.04.13 17:17

Kekkosen kysymys:

"Mistä on tieto (sotatuomari Tapanaisen) haastattelusta, kun asiaan syventyneet toimittajat Arponen ja Jaakkonen eivät sellaisesta tiedä?"

Pelhon vastaus:

Professori Heikki Ylikankaan tutkimuksesta "Romahtaako rintama" (2007, WSOY).

Kekkosen kerrottu kysymys sisältää kätkettyä tunnustusta, jonka mukaan Huhtiniemi-aktivisti Ilmo Kekkonen, päätoimittaja Heikki Arponen ja toimittaja Pasi Jaakkonen, jotka kaikki ovat ns. alan miehiä ja asiantuntijoita, eivät olisikaan lukeneet tai ylipäätänsä tutustuneet mainittuun Ylikankaan tutkimukseen.

Ylikankaan tutkimusten (2007 ja 2009) julkisesta epäasiallisesta haukkumisesta ja arvostelusta Kekkoselle ja Jaakkoselle voisi esittää ja myöntää vaikkapa Mannerheim-ristin.

Ylikankaan vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa on parin sivun verran sotatuomari Tapanaisen Yleisradion haastattelua ja sen pohdintaa.

Kerronnan sivunumeroita en nyt muista ulkoa, jonka arvoisa lukija suonee anteeksi.

Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
Andalusia

Klaus Lindgren
Viestit: 1126
Liittynyt: 30.11.05 13:31

Re: Taipalsaaressa(kin) tapahtui

04.04.13 18:09

Martti Tapio Pelho kirjoitti:Taipalsaarelainen Kaiku Marttinen on muistellut tutkijalle omia kokemuksiaan kesän 1944 karkureista ja kertonut kokemuksistaan mm. seuraavasti:

Olin keräämässä 18-vuotiaana jonkun ylikersantin johdolla Taipalsaaren saarista sinne paenneita rintamakarkureita.

Pidätetyille pidettiin oikeutta Taipalsaaren kunnantuvalla. Oikeuden puheenjohtajana toimi joku kapteeni.

Yksi pidetetty sai kuolemanrangaistuksen ja toimitettiin Lappeenrantaan.
Siis muistitiedon mukaan yksi henkilö määrättiin ammuttavaksi. Tuo kuulostaa jo uskottavalta, jos kohta tiedot ovatkin varsin epämääräisiä. On se tuo kuitenkin koko lailla eri asia kuin sadat, pahimmillaan tuhannet karkurit, joiden arveltiin päätyneen leireille ammuttaviksi.

Ilmo Kekkonen
Viestit: 678
Liittynyt: 16.12.07 10:09

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

05.04.13 09:18

Martti Tapio Pelho kirjoitti:Professori Heikki Ylikankaan tutkimuksesta "Romahtaako rintama" (2007, WSOY).Kekkosen kerrottu kysymys sisältää kätkettyä tunnustusta, jonka mukaan Huhtiniemi-aktivisti Ilmo Kekkonen, päätoimittaja Heikki Arponen ja toimittaja Pasi Jaakkonen, jotka kaikki ovat ns. alan miehiä ja asiantuntijoita, eivät olisikaan lukeneet tai ylipäätänsä tutustuneet mainittuun Ylikankaan tutkimukseen.Ylikankaan tutkimusten (2007 ja 2009) julkisesta epäasiallisesta haukkumisesta ja arvostelusta Kekkoselle ja Jaakkoselle voisi esittää ja myöntää vaikkapa Mannerheim-ristin.Ylikankaan vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa on parin sivun verran sotatuomari Tapanaisen Yleisradion haastattelua ja sen pohdintaa.
Ylikankaan teoksesta "Romahtaako rintama?" todella löytyy kuvaus 1971 nauhoitetusta Maijaliisa Jokisen haastattelusta ss. 257-261. Sivuille tehdyistä merkinnöistä päätellen olen senkin aikanaan lukenut ja tarkistanut. Asia on vaan vuosien mittaan unohtunut. Sivuilla ei ole mitään merkittävää tietoa.

Ylikangas käsittelee Syväkurkun eli Veli Holapan kertomia tarinoita Tapanaisen toimista kesällä -44 ja toteaa lopuksi mm.:"Harvoin on nähty häikäilemättömämpää huijausta kuin tämä. Ainoa asia joka tätä tietä saa ymmärrettävän selityksen , on Syväkurkun esiintyminen nimensä salaten. Se on ollut todella aiheellista." s. 261.

Muuten Ylikangas käsittelee Tapanaisen uraa ja toimintaa. Pienintäkään todistetta toiminnasta kenttäoikeuden pj:na kesällä -44 ei löydy. Toiminta sotatuomarin yhden päivän sijaisena ja myöhemmin sodan jälkeen taas sotatuomarina on kokonaan eri asia.
Ylikangas hylkää selvästi Holapan tarinat salaisesta kenttäoikeudesta, mutta sepittää sitten myöhemmin oman versionsa Huhtiniemen tapahtumista. Se ei kestä tarkastelua sen enempää kuin Holapan jututkaan.

Ylikankaan väitteet on perusteellisesti kumottu pätevien tutkijoiden toimin teoksessa "Teloitettu totuus - kesä 1944". Kuolemanrangaistusten paras asiantuntija tri Jukka LIndstedt kumoaa Ylikankaan väitteet kohta kohdalta luvussa "Teloitukset - ampumiset" SS. 101-143. Lopullisen upotuksen tekee karkuruutta tutkinut Jukka Kulomaa luvussa "Rintamakurin vaietut sivut" ss. 147-182.

Päätoimittaja Antti O. Arponen julkaisi mm, kirjan "Teloitetut", johon on koottu kaikki päättömät Huhtiniemi-väitteet. Sitä olen ankarasti arvostellut, mm. lähetin Arposelle monen sivun virheluettelon.Myös Arponen joutui toteamaan tulleensa Holapan huijaamaksi, mutta lohduttautui olleensa hyvässä seurassa. Tottahan se on.

Myös Ylikangasta olen voimakkaasti arvostellut virheellisten tietojen levittämisestä ja lähteiden manipuloinnista. Siinä olen tukeutunut paljolti samaan aineistoon kuin Lindstedt ja Kulomaa. Tuskin se voi olla kovin epäasiallista.
Pelho jatkaa hyvin ansiokkaasti Ylikankaan tiellä.

Mitä tulee tuohon kertomukseen Taipalsaaren kunnantuvalla pidetystä "oikeudenkäynnistä", niin se on kovin ylimalkainen. Jos siellä on istunut jonkun yhtymän kenttäoikeus, niin sen määräämä kuolemantuomio on taltioitu päätösasiakirjaan.
Kaikki kesän -44 kuolemantuomiot, joita ei kovennetun lain perusteella määrätty välittömästi toimeenpantaviksi muutettiin sotaylioikeudessa elinkautisiksi vankeusrangaistukssiksi.

Edelleenkään ei ole esitetty ainoatakaan varmaa tietoa Lappeenrannassa kesällä -44 ammutuista suomalaisista sotilaista.

Albert Ravila
Viestit: 263
Liittynyt: 22.10.08 18:14

Re: Taavetin karkurileirin karkureiden kohtalot?

05.04.13 11:59

Pelho kirjoitti:Taipalsaarelainen Kaiku Marttinen on muistellut tutkijalle omia kokemuksiaan kesän 1944 karkureista ja kertonut kokemuksistaan mm. seuraavasti:

“Olin keräämässä 18-vuotiaana jonkun ylikersantin johdolla Taipalsaaren saarista sinne paenneita rintamakarkureita.

Pidätetyille pidettiin oikeutta Taipalsaaren kunnantuvalla. Oikeuden puheenjohtajana toimi joku kapteeni.

Yksi pidetetty sai kuolemanrangaistuksen ja toimitettiin Lappeenrantaan.”
Tässä muistelussa kiinnittyy huomio oikeuden istuntopaikkaan. Yhdenkään Karjalan kannaksella toimineen yhtymän kenttäoikeus ei nimittäin pitänyt istuntoja Taipalsaaressa. 20.Pr:n osalta tiedot ovat puutteelliset, sillä kenttäoikeuden asiakirjoja ja pöytäkirjoja ajalta 12.7. - 26.10.1944 ei ole Kansallisarkistossa. Tuomioluetteloista käy kuitenkin ilmi, että kenttäoikeus tuomitsi kaksi kuolemanrangaistusta, 17.7. ja 3.8. Näistä jälkimmäinen pantiin täytäntöön. Päämajaan lähetetyistä ilmoituksista käy kuitenkin ilmi, että ko. rangaistus tuomittiin Korpiselän pitäjän Kokkarin kylässä. Kuolemanrangaistuksia tuomittiin myös kolmen suojeluskuntapiirin kenttäoikeudessa, nimittäin Kainuun, Pohjois-Kymenlaakson ja Vakka-Suomen. Ei kuitenkaan ole mikään yllätys, että yksikään näistä ei pitänyt istuntoja Taipalsaarella.

Jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa. Joko Taipalsaarella on toiminut aikaisemmin tuntematon kenttäoikeus, jonka toiminnasta ei ole jäänyt minkäänlaista jälkeä arkistoihin, tai sitten muistelija erehtyy. Itse olen taipuvainen pitämään jälkimmäistä vaihtoehtoa todennäköisempänä. Muistelijan kertomuksessa saattavat sekoittua todella koetut seikat sodan aikana ja myöhemminkin kuultuihin asioihin. On täysin mahdollista, että Marttinen on ollut karkurijahdissa Taipalsaaren saarissa. Hän on voinut jo tuolloin kuulla myös puhuttavan kenttäoikeuksista ja niiden langettamista kuolemanrangaistuksista. "Huhtiniemihässäkän" yhteydessä asia on taas noussut esiin, ja Lappeenranta on sen vuoksi varmasti näyttäytynyt luontevalta paikalta lähettää Taipalsaarella kuolemaantuomittu sotilas.

Palaan kuitenkin vielä Taavettiin. Pelhon mukaan alueella on paljon muistitietoa Taavetin karkurileirillä toimeenpannuista teloituksista. Kukaan vakavasti otettava tutkija ei nykykään ylenkatso muistitietoa. Siksi olisikin aivan olennaista, että Pelho pyrkisi tavalla toisella tuomaan tämän muistitiedon tutkijoiden arvioitavaksi. Yleiset viittaukset muisteluihin eivät tässä suhteessa ole riittäviä, vaan tutkijoiden on päästävä tutustumaan näihin kertomuksiin kokonaisuudessaan. On mielestäni jossain määrin erikoista, jos Pelholla ei ole halua saattaa tätä muistitietoa julkisuuteen. Ainakin hänen pitäisi ilmoittaa jokin uskottava syy sille, miksi muistitietoa ei voida julkaista. Ellei hän näin menettele, on hänen varauduttava siihen, että hänen puheitaan pidetään tältä osin hihasta vedettyinä.

Martti Tapio Pelho
Viestit: 322
Liittynyt: 24.12.11 17:05

Sota-arkiston tiedot 13 Luumäen teloitetusta

05.04.13 14:58

Evpt. Kekkonen ja Nieminen ovat antaneet meille Agricolan eri keskusteluissa jo vuosia vakuutuksia, jonka mukaan sota-arkiston säilyneissä ja säilytettävissä asiakirjoissa ei ole viitteitä tai tietoja kesäkuussa 1944 laittomasti Lappeerannan seudulla ammutuista rintakarkureista.

Heidän tunnetun näkemyksensa mukaan ammuttuja koskevia asiakirjoja ei voi löytyä sota-arkistosta siitä yksinkertaisesta syystä ettei ketään ammuttu.

Löytyykö sota-arkiston asiakirjoista Kekkosen ja Niemisen käsitystä horjuttavia tai kumoavia tietoja laittomasti omien ampumista tai teloittamista rintamakarkureista?

Kyllä löytyy.

Sotamuseon johtaja Palokangas ilmoitti aikoinaan tiedustelun johdosta kysyjälle tiedon "neljän Huhtiniemessä teloitetun saaneen leposijan Lappeenrannan ev. lut. hautausmaalla."

Lappeenrannan ev.lut. seurakunta ilmoitti kysyjälle tiedon, jonka mukaan Palokangaan ilmoittamia neljää ammuttua karkuria ei ole haudattu sen hautausmaille.

Epätietoinen kysyjä tiedusteli asiaansa uudelleen Sotamuseosta, nyt tutkija Huuskolta.

Huusko ilmoitti kysyjälle, että Palokankaan ilmoittavat vainajat olisivat Luumäelle alunperin haudatut kaatuneiden evakointikeskukseen tuodut 13 vainajaa, jotka olisi siirretty Lappeenrantaan.

Kysyjä kääntyi historiallista tulkintaa koskevassa epäselvässä asiassaan sota-arkiston puoleen ja sai sota-arkistosta asiaa selvitelleeltä työntekijältä seuraavan vastauksen:

Sota-arkistossa tutkiskelin viime keväänä Kaatuneiden
evakuointikeskusten (KEK) arkistoja ja löysin muistaakseni Luumäen KEK:n
arkistosta tiedon, jonka mukaan 13 jonnekin Luumäen suunnalle haudattua
teloitettua
olisi kaivettu ylös lokakuussa 1944 ja siirretty Lappeenrantaan.


Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
Andalusia

Martti Tapio Pelho
Viestit: 322
Liittynyt: 24.12.11 17:05

Taipalsaaren kunnantuvalla kuolemaantuomitun nimi

05.04.13 15:29

Veteraani Kaiku Marttinen kertoi mielenkiintoisessa haastattelussaan tutkijalle mm. Taipalsaaren kunnantuvalla kuolemaan tuomitun syytteenä olleen karkuruuden lisäksi jonkun kotieläimen tappo ja eläimen omistajan, jonkun iäkkään naispuolisen henkilön, vapaudenriisto.

Marttinen kertoi kuolemaantuomittu karkuri toimitetun ”kehruuhuoneeseen” eli Lappeenrannan linnoituksen naisvankilaa.

Kaiku Marttisen kertoman mukaan kuolemaantuomittu oli jostain Länsi-Suomesta. Hänen nimensä oli Marttisen muistelun mukaan Kuru tai jotain sinnepäin.

Kansallisarkiston ”Menehtyneiden” tietokannassa on 8 Kuru-sukunimisen sotilaan kantakorttitiedot.

Marttisen kertomaksi kuolemaantuomituksi sopii kersantti Armas Kuru.

Taipalsaaren kunnantuvan "oikeusistuin" on ollut selvästi laiton; Heinrichs'in ja komentajien karkureiden laittomien ampumiskäskyjen 20.6.1944 - 23.4.1944 toimeenpanoksi kyhätty "joustava", suulliseen menettelyyn perustuva, orgaani.

Tällä "oikeudella" ei ole ollut mahdollisuutta, aikaa tai velvollisuutta kysellä pidetettyjen kantakorttitietoja joukko-osastoista. Tuskin karkureiden antamia nimiä tai joukko-osastotietoja on edes pystytty tai haluttu tarkistaa - näiden tietojen ylöskirjaamisesta tai dokumentoinnista tai syyttäjästä tai syytettyjen puolustuksesta nyt puhumattakaan.


KURU, ARMAS

sääty naimisissa
sukupuoli mies
kansalaisuus FI
kansallisuus FI
äidinkieli suomi
lasten lukumäärä 2
ammatti kers.
sotilasarvo kersantti
joukko-osasto 1./Er.P 20
joukko-osastokoodi 5084
syntymäaika 04.09.1915
synnyinkunta Laihia
kotikunta Laihia
asuinkunta Jalasjärvi
haavoittumisaika
haavoittumispaikka
haavoittumiskunta
katoamisaika
katoamispaikka
katoamiskunta
kuolinaika 04.07.1944
kuolinpaikka 39.KS
kuolinkunta
Menehtymisluokka kuoli haavoittuneena, siunattu ja haudattu
hautauskunta Laihia
hautausmaa Laihia
"


Martti Pelho
suuhygienisti
Fuengirola
Andalusia
Viimeksi muokannut Martti Tapio Pelho, 05.04.13 15:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”