Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Wikileaks on tänään julkaissut CIA:n Langleyn päämajasta vuodettuja dokumentteja, jotka paljastavat CIA:n hakkeritoimintaa, ohjelmistoja ja organisaatiorakenteen ja paljon muuta. Vuodetut asiakirjat ovat ajanjaksolta 2013-2016 eli viimeisimmät ovat hyvin tuoreita.

Totuuden jälkeiseen aikaan sopivimmin kuuluva asia lienee CIA:n osasto UMBRAGE.

UMBRAGE:lla ja vastaavilla projekteilla CIA ei voi vain kasvattaa hyökkäystyyppien kokonaismäärää vaan myös johtaa harhaan syyllisen etsinnässä jättämällä jälkeensä "sormenjälkiä" ryhmistä, joilta hyökkäystekniikka on varastettu.
"With UMBRAGE and related projects the CIA cannot only increase its total number of attack types but also misdirect attribution by leaving behind the "fingerprints" of the groups that the attack techniques were stolen from."
Uutinen saattaa vaikuttaa suhtautumiseen väitteisiin, että Venäjä olisi hakkeroinut DNC:n. Syyte hakkeroinnista on tullut USA:n tiedustelupalveluilta, joista yksi on CIA, joka vuodettujen asiakirjojen mukaan voi jättää harhaan johtavia "sormenjälkiä".

CIA:n dokumenttien vuotamisesta kirjoittaa amerikkalainen Zero Hedge

Wikileaks Unveils 'Vault 7': "The Largest Ever Publication Of Confidential CIA Documents"; Another Snowden Emerges
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-0 ... am-eastern

Kirjoituksen mukaan suomalais-saksalainen Kim Dotcom (en tiennyt hänen olevan vapaalla) on kommentoinut twitterissä Venäjän hakkerointia. Jutussa on myös Wikileaksin perustajan Julian Assangen tänään aikoman lehdistötilaisuuden perumisesta, koska Assangen käyttämät Periscope ja Facebook tilit ovat hyökkäyksen kohteena.

Wikileaksin tiedotteen mukaan CIA:n UMBRAGE-ryhmä kerää ja ylläpitää merkittävää kirjastoa hyökkäystekniikoista, jotka on 'varastettu' haittaohjelmista, jotka on tuotettu muissa valtioissa mukaan lukien Venäjän federaatio.
The CIA's Remote Devices Branch's UMBRAGE group collects and maintains a substantial library of attack techniques 'stolen' from malware produced in other states including the Russian Federation.
Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed
https://wikileaks.org/ciav7p1/

New York Times kirjoittaa myös UMBRAGE:sta ja sen keräämien ohjelmien mahdollistavan todellisen hyökkääjän peittämisen ja tutkijoiden hämäämisen.

WikiLeaks Releases Trove of Alleged C.I.A. Hacking Documents
https://www.nytimes.com/2017/03/07/worl ... .html?_r=0

Luulen medioita kiinnostavampia asioita olevan CIA:n puhelinten ja televisioiden hakkerointi sekä se, että CIA on menettänyt kontrollin hakkerointiohjelmiin kun niitä ovat saaneet haltuunsa alinhankkijat. Ilmeisesti on riski, että hakkerointiohjelmat olisivat voineen vuotaa muille valtioille, rikollisille ja innokkaille hakkeriteineillekin.

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Jyrki Ilva J: Tiedonhallintaa vaihtoehtoisten faktojen aikakaudella. Tietolinja, 2017(1).

Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva kirjoittaa kiinnostavasti Kansalliskirjaston verkkolehdessä vaihtoehtoisten faktojen jälkeisestä ajasta. Ilva miettii kirjastojen asemaa ja tehtävää sekä pohtii myös tieteellisen tiedon merkitystä tässä ”totuuden jälkeisessä ajassa”.
...Tässä tilanteessa julkisen keskustelun agendan pääsevät monilta osin määrittelemään vankkoja mielipiteitä esittävät ääriryhmät. Vaikka kansalaisten enemmistö olisi edelleen hyvää tarkoittavia ”tolkun ihmisiä”, voimakkaat ideologiset lähtökohdat tekevät rationaalisiin argumentteihin perustuvan eri ryhmien väliseen yhteisymmärrykseen tähtäävän poliittisen keskustelun vaikeaksi.

Tämän populistiseen retoriikkaan kytkeytyvän muutoksen pysyvyydestä on vielä liian aikaista tehdä pidemmälle meneviä päätelmiä, eikä se ehkä kuulu Tietolinja-lehden toimialaankaan. On kuitenkin ollut hätkähdyttävää huomata, miten haavoittuviksi vakaina pidetyt länsimaiset demokratiat ovat osoittautuneet huhujen, äärimielipiteiden ja salaliittoteorioiden vyörytyksessä. Häikäilemättömimpien poliittisten toimijoiden tekemät siirrot ovat nostattaneet jopa keskustelun siitä, olemmeko siirtyneet ”totuuden jälkeiseen” aikaan, jossa millään ei enää ole väliä ja mikä tahansa muuttuu mahdolliseksi. Mitä tämä merkitsee kirjastojen ja muiden niiden kaltaisten toimijoiden kannalta?

Vaikka edellä kuvattujen ilmiöiden perimmäiset syyt ovat muualla, vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että tiedonvälityksen ja julkisen keskustelun kanavissa teknologisten innovaatioiden myötä tapahtuneet muutokset ovat vauhdittaneet osaltaan tilanteen kärjistymistä. Teknologiset innovaatiot ovat muokanneet julkisen keskustelun edellytyksiä jo aiemmin: kirjanpainotaito valjastettiin poliittisen ja uskonnollisen propagandan välittämiseen heti uuden ajan alussa; sittemmin totalitääriset valtiot ovat olleet hyvinkin vainoharhaisia radion, elokuvan ja television kaltaisten massamedioiden kontrolloinnissa.
***
Oma mielenkiintoinen sivujuonteensa viimeaikaisissa tapahtumissa on ollut monessa yhteydessä esiin noussut epäluulo ja vihamielisyys tieteellistä tutkimusta, tutkijoita ja ylipäätään perusteltua tietoa kohtaan. Ääripäiden logiikan hallitsemassa maailmassa faktat ovat pelinappuloita, joilla on arvoa ainoastaan silloin kun ne tukevat oman ryhmän näkemyksiä. Jos sopivia faktoja ei ole riittävästi, niitä voi keksiä lisää. Kyse on uskomuksista, joita on vaikea horjuttaa edes tieteellisen tutkimuksen tarjoamilla rationaalisilla argumenteilla, vaikka uskomuksiin kohdistuvat kriittiset kommentit saatetaankin kokea kiusallisina.
Tästä näkökulmasta tiedekin voi näyttäytyä vain yhtenä vaihtoehtoisena uskomusjärjestelmänä muiden joukossa. Ja ovatko tieteilijätkään aina samaa mieltä kaikesta? Vaikkei monille esim. ilmastonmuutokseen tai maahanmuuttoon kohdistuville epäilyksille ole uskottavia perusteita, ne voivat päästä ohjaamaan poliittista päätöksentekoa ja johtaa pahimmillaan katastrofaalisiin seurauksiin. Tieteen auktoriteetin murentuminen saattaa samalla johtaa sekä sen rahoituksen vähenemiseen että tutkimusaiheisiin ja -tuloksiin kohdistuvaan tiukentuvaan poliittiseen kontrolliin.
Ilva nostaa esille kirjastojen tärkeän merkityksen oikean tiedon säilyttäjänä ja välittäjänä. Kirjastojen kuuluu kuitenkin myös tallentaa esim. valhemedian luomia vääriä uutisia ja virheellisiäkin faktoja, jotta jatkossa voitaisiin tutkia. Ilva kertoo mm Internet Archiven harkinneen toimintojensa siirtoa Kanadaan, koska on pelättävissä, että USA:n hallinto voisi mahdollisesti puuttua sen arkistointitoimintaan.
Kirjastojen kannalta vaihtoehtoisten faktojen aikakausi tuo mukanaan useita eri haasteita. Niiden missioon on perinteisesti kuulunut mahdollisimman luotettavien tietoaineistojen valikointi ja välittäminen eri kohderyhmille, sekä paikallisesti että viime aikoina open access -julkaisemisen yleistyessä yhä enemmän myös maailmanlaajuisesti. Kun tarjolla on paljon epäluotettavaa ja suorastaan valheellista aineistoa, kirjastojen rooli luotettavien tietoaineistojen lähteenä ja suosittelijana korostuu. Haasteeksi jää toki se, miten hyvin kirjasto pärjää kilpailussa muiden informaatiokanavien kanssa.

Toisaalta kirjastojen tehtäviin on kuulunut myös tuottaa dokumentaatiota aineistoista sekä huolehtia niiden säilyttämisestä ja pitkäaikaisesta saatavuudesta. Verkossa julkaistujen aineistojen vähittäinen häviäminen on muutenkin iso ongelma, mutta poliittisten suhdanteiden muutokset saattavat viedä kirjastot muiden muistiorganisaatioiden mukana uudenlaisten pelastustehtävien äärelle. Kirjastojen keskeisiin yhteistyökumppaneihin kuuluvan Internet Archiven merkitys on tullut yhä ilmeisemmäksi sitä mukaa kun USA:n uusi hallinto on poistanut valtionhallinnon verkkosivuilta niiden aiemmin sisältämiä tietoaineistoja. Samaan aikaan Internet Archive on päätynyt siirtämään toimintojaan Kanadaan siinä pelossa, että se joutuu jossain vaiheessa vastakkainasetteluun valtionhallinnon intressien kanssa.

Kansalliskirjastojen kaltaisten muistiorganisaatioiden rooliin kuuluu olennaisena osana ajatus siitä, ettei minkään inhimillisen pitäisi olla niille vierasta. Niiden tehtäviin kuuluu tallentaa tulevien tutkijasukupolvien ja muidenkin kiinnostuneiden tarpeisiin vähintään edustava otos kansalaisten mielipiteitä ja maailmankuvaa heijastavasta ja muokkaavasta mediamaisemasta. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät perinteisempien aineistojen lisäksi myös sellaiset kenties epämukavilta tuntuvat asiat kuin poliittisten toimijoiden some-viestit, valemedioiden keksityt uutiset ja verkkokeskusteluun osallistuvien trollien levittämä vihapropaganda. Olimme näistä aineistoista mitä mieltä tahansa, ne ovat kuitenkin osa kulttuuriperintöämme, ja kuten olemme havainneet, ne voivat vaikuttaa radikaalistikin reaalihistorian tapahtumiin.

Tämä ei tarkoita sitä, että kirjastojen hyllyissä tai verkkopalveluissa pitäisi olla tasapuolisesti tarjolla sekä tiedettä että rajatietoa. Ajatus kirjastosta portinvartijana on ehkä auttamattoman vanhanaikainen tilanteessa, jossa lukuisat aineistot ovat jo aikoja sitten karanneet vapaasti saataville verkkoon. Kirjastot voivat kuitenkin valita, mitkä aineistot ovat luotettavampia kuin toiset, mitä aineistoja nostamme esiin ja millä tavoin sen teemme.

Vaikka kirjastojen brändi on samaan aikaan muuttumassa perinteisten fyysisten aineistojen merkityksen vähentyessä, ei kirjastoissa kuitenkaan kannata vajota liian syvälle defaitismiin. Teknokraattisen aineistojen ja kuvailutietojen hallinnoinnin rinnalla onkin entistä enemmän syytä keskustella siitä, miksi olemme olemassa, miksi tekemämme työ on tärkeätä ja kenen joukoissa oikein seisomme. Aineistot ja niiden formaatit muuttuvat, niiden mukana kenties myös kirjastojen toimintaympäristöt ja tehtävät, mutta tiedettä, tietoa ja sivistystä tarvitaan edelleen.
Luen koko kirjoitus tästä: Jyrki Ilva J: Tiedonhallintaa vaihtoehtoisten faktojen aikakaudella. Tietolinja, 2017(1).

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Laura Saarikoski kirjoittaa Helsingin Sanomien verkkolehdessä:

Intiaanit nousivat Trumpia vastaan
Lumiselle preerialle nousi arktinen Woodstock, kun intiaanireservaatti veti tuhansia vastustamaan Donald Trumpin ympäristöpolitiikkaa.
http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005121135.html

Luulen Saarikosken artikkelin olevan "totuuden jälkeistä" aikaa.

Olen lukenut jo ajat sitten, se tarkoittaa Barack Obaman presidenttikaudella, Standing Rockin mielenosoituksista. Mielenosoittajat vastustavat Dakota Access öljyputken vetämistä intiaanireservaatin läpi tai reservaatin läheltä. Paikallinen poliisi on muistaakseni käyttäytynyt väkivaltaisesti mielenosoituksia seuranneita toimittajia kohtaan. Niistä lukiessani pohdin miksi suomalaismedia ei kerro niistä mitään.

En ole tarkasti seurannut Standing Rockin mielenosoituksia, mutta olen sentään sen verran seurannut, että huomasin Laura Saarikosken kirjoituksen olevan valetta. Ainakin otsikko. En ole tilaaja, joten en pysty lukemaan koko kirjoitusta enkä voi arvioida sen mahdollisista valheista.

nelimjaa
Viestit: 75
Liittynyt: 31.08.12 10:31

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Lemmi tietää että Saarikosken juttu Hesarissa on valetta, lukemattakin koko kirjoitusta. Ihailtavaa varmuutta, hämmästyttävä näkemisen lahja.
Hän voisi jutun mielenosoittajia käydä valistamassa, Lemmi toki tietää paremmin ketä leiriläiset siellä oikein vastustavat.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

nelimjaa kirjoitti:Lemmi tietää että Saarikosken juttu Hesarissa on valetta, lukemattakin koko kirjoitusta. Ihailtavaa varmuutta, hämmästyttävä näkemisen lahja.
En tiennyt pääseväni sinulle hämmästyttäväksi näkijäksi osaamalla lukea otsikon ja ingressin.

Standing Rockissa on kai ollut mielenosoituksia noin vuoden ajan ja jos oikein muistan, oli USA:n presidenttinä Barack Obama niminen henkilö mielenosoitusten alkaessa.

nelimjaa
Viestit: 75
Liittynyt: 31.08.12 10:31

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Otsikoita ja ingressejä lukemalla on Lemmin laaja tuotanto luotu.
Ja sen huomaa.
Kannattaisi käydä kioskilta päivän Hesari, kyllä niitä siellä niitä vielä muutama on.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

nelimjaa kirjoitti:Otsikoita ja ingressejä lukemalla on Lemmin laaja tuotanto luotu.
Ja sen huomaa.
Kannattaisi käydä kioskilta päivän Hesari, kyllä niitä siellä niitä vielä muutama on.
Luulen ettei minun kannata ostaa lehteä kun siinä on valheellinen otsikko, mutta voin olla väärässäkin ja sinä nelimjaa olet oikeassa.

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Keijo Korhonen kirjoittaa Kanava-lehdessä (2/2017) mm. seuraavasti:
"Itä-Ukrainan kapinalliset, Venäjän tukemina, ovat rikkoneet aselevon. Ukrainan hallituksen joukot etenevät...", uutisoi läntinen maailman media.

Mitalilla on myös toinen puoli. Mutta kukaan ei kirjoita näin: "Itä-Ukrainan kapinalliset, Venäjän tukemina, jälleen taistelissa Yhdysvaltojen ja Naton tukemien Ukrainan hallituksen joukkojen kanssa..." Moista muotoilua vältetään, koska se kertoisi, että Venäjä tukee yhtä osapuolta, Yhdysvallat ja Nato toista. Eli totuuden - sen että jälleen on menossa läntisen sotilasliiton ja Venäjän kilpailu etupiireistä Keski-Euroopassa. Ja että siinä kilpailussa on paljon valhetta ja väkivaltaa, ja yhtä paljon ideologiaa kuin kahden jätkän tappelussa viinapullosta.

Molempien osapuolten media - myös totuudenrakkaudella ja tasapuolisuudella ylpeilevä läntinen - valehtelee, vääristelee ja kertoo osatotuuksia. Lännessä ei piitata venäläisten ja venäläismielisten itäukrainalaisten mielipiteistä, saati että pohdittaisiin ja eriteltäisiin Venäjän ja Ukrainan suhteiden pitkää historiaa. Lännen media, demokratian esitaistelijaksi mainittu, käsittelee silkkihansikkain vallankaappauksella valtaan noussutta Kiovan hallitusta. Ukrainasta vallitsevasta uskomattomasta korruptiosta mieluiten vaietaan.
Oletan, että kirjoittaja on se Keijo Korhonen, joka on toiminut mm. poliittisen historian professorina, alivaltiosihteerinä, Suomen ulkoministerinä ja Arizonan yliopiston vierailevana professorina. Olisikohan siis hänkin tullut maistaneeksi "vaihtoehtoisten faktojen" ketunleipää, kun ei kirjoita niinsanotusti aivan kirjan mukaan?

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

nylander kirjoitti: Lännen media, demokratian esitaistelijaksi mainittu, käsittelee silkkihansikkain vallankaappauksella valtaan noussutta Kiovan hallitusta. Ukrainasta vallitsevasta uskomattomasta korruptiosta mieluiten vaietaan.
Tämä ei pidä paikkaansa, ja sen tietää jokainen joka vähänkin seuraa mediaa. Ukrainan korrputiosta on esimerkiksi kirjoittettu viieme aikoin useita artikkeleita esim. Helsingin Sanomiin. (IMF tylynä Ukrainalle: korruptio kuriin tai avustukset hyllylle - Ulkomaat ...
Oikeus määräsi korruptiosta epäillylle Ukrainan verojohtajalle jalkapannan – Syyttäjä:
Korkean virkamiehen poikkeuksellinen vangitsemisoikeudenkäynti ... jne... jne... ) Selkää olkiukkotekniikkaa Korhoselta.

Ei myöskään pidä paikkaansa, etteikö Venäjän näkökulmaa olisi tuotu esille uutisoinneissa, vaikka venäläismedia jatkuvasti valehteleekin Ukrainan tapahtumista, vaikkapa esim. Krimin valtauksen yhteydessä. Kyllä täällä on helppo päästä perille Venäjän kannoista.

Korhonen haluaisi selvästikin palata suomettuneisuuden aikaan, jolloin mediaa painostettiin olemaan kirjoittmatta mitään negatiivista Neuvostoliitosta ja etupiirit oli jaettu suurvaltojen kesken.

Nylander haluaa ilmeisesti oikeuttaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan sillä, että maassa esiintyy korruptiota.

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Tapio Onnela kirjoitti:
nylander kirjoitti: Lännen media, demokratian esitaistelijaksi mainittu, käsittelee silkkihansikkain vallankaappauksella valtaan noussutta Kiovan hallitusta. Ukrainasta vallitsevasta uskomattomasta korruptiosta mieluiten vaietaan.
Ei, tuon kirjoitti mm. historiantutkijana jo 60-luvulla mainetta saavuttanut Keijo Korhonen. Siteerasin.
Tapio Onnela kirjoitti:Nylander haluaa ilmeisesti oikeuttaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan sillä, että maassa esiintyy korruptiota
.

Haluaa oikeuttaa? Naurettava väite. Toistan: siteerasin Keijo Korhosta. Ilmeisesti ei olisi pitänyt.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Luulen Keijo Korhosen osuuneen aivan oikeaan ja hänen kirjoittamansa, ettemme koskaan voi lukea Naton ja USA:n tukemien ukrainalaisjoukkojen taistelevan Venäjän tukemien separatistien kanssa on osuva ja totta.

Voi olla, että suurin osa suomalaisista uskoo median kertomusten olevan totta tietämättä, että media valitsee mitä se julkaisee. Vapaa media on vapaa valitsemaan. Ei muulla tavalla ole vapaa. Sillä on valinnan vapaus. Kuluttajan sananvapautta on, että voi valita eri medioita.

Valinnasta seuraa, että jotain jää aina valitsematta eli julkaisematta. Ja kuten Korhonen kirjoitti media jättää valitsematta sen, että Ukrainan hallituksen ja vapaaehtoisten ääriryhmien joukot taistelevat lännen tuella.

Ukrainassa on katkaistu rautatieliikenne Ukrainan hallituksen vallassa olevan alueen ja Donetskin ja Luhanskin välillä.

Helsingin Sanomien uutinen asiasta on:
Kapinalliset kaappasivat ukrainalaisyhtiön – osa mielenosoittajista vaatii presidentin ja hallituksen eroa
http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005108888.html

Samasta asiasta kirjoittaa Financial Times otsikolla

Ukrainan patrioottien rautatiesulku aiheuttaa päänsärkyä Kiovalle
Rail blockade by Ukraine patriots creates headache for Kiev
https://www.ft.com/content/9fac31cc-026 ... e02ef0def9

Otsikot antavat aivan eri kuvan tilanteesta ja tapahtumista. Kuitenkin kyse on samoista tapahtumista.

HS kutsuu tapahtumia kauppakiistaksi Ukrainan hallituksen ja kapinallisalueiden välillä. Luulen ettei sellaista kiistaa ole olemassa. Molemmat haluavat kauppaa. FT:n uutisen mukaan Ukrainan hallitus haluaa kaupan jatkuvan kapinallisten hallussa olevien alueiden kanssa ja niin haluavat kai kapinnallisetkin.

Kaupan lopettamista haluavat rautatiet sulkeneet ovat HS:n mukaan mielenosoittajia. FT kutsuu kutsuu sulkijoita taistelijoiksi.

Kiista on Ukrainan hallituksen ja rautatiet sulkeneitten ukrainalaisten taistelijoiden välillä.

Kirjoitin tämän esimerkkinä medioitten tekemistä valinnoista ja, onhan tuossa osin myös kai valettakin mukana. Ei tästä yksittäistapauksesta sen enempää.

Tapio Onnela
Viestit: 4866
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

nylander kirjoitti:Tapio Onnela kirjoitti:
nylander kirjoitti: Lännen media, demokratian esitaistelijaksi mainittu, käsittelee silkkihansikkain vallankaappauksella valtaan noussutta Kiovan hallitusta. Ukrainasta vallitsevasta uskomattomasta korruptiosta mieluiten vaietaan.
Ei, tuon kirjoitti mm. historiantutkijana jo 60-luvulla mainetta saavuttanut Keijo Korhonen. Siteerasin.
Totta. Lainasit Korhosta ja Korhonen on väärässä. Kyllä Ukrainan korruptiosta on kerrottu hyvinkin laajasti. Miksi Korhonen valehtelee?
Tapio Onnela kirjoitti:Nylander haluaa ilmeisesti oikeuttaa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan sillä, että maassa esiintyy korruptiota
.
nylander kirjoitti:Haluaa oikeuttaa? Naurettava väite. Toistan: siteerasin Keijo Korhosta. Ilmeisesti ei olisi pitänyt.
Hienoa! Olemme siis samaa mieltä siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja liitti laittomasti ja sotilaiden avulla Krimin Venäjään.
En myöskän ole kieltänyt lainaamasta Korhosta. Päinvastoin, minusta tuo sitaatti Korhoselta oli erittäin tervetullut tähän keskusteluun, kiitokset siitä. (vaikkakin taidan siirtää ketjun sille paremmin sopivaan paikkaan, eli Ukraina-keskusteluun.

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Tapio Onnela kirjoitti:Miksi Korhonen valehtelee?
Voin vielä selventää: kirjoitin Keijo Korhosen sitaatin sisältämän viestini nimenomaan juuri tähän ketjuun, koska luulin Korhosen siinä osuvalla ja nykyisenä maailmanaikana kansalaisrohkeuttakin osoittavalla tavalla luonnehtivan "totuuden jälkeistä aikaa": ketkä siis valehtelevat ja kirjoittavat propagandaa vaikkapa osapuolijaossa Venäjä vs. Nato, siis noin yleisellä tasolla?

Vasta nyt huomaan, että kysymys on jo ratkaistu. Sinulla, Tapio Onnela, näyttää olevan hallussasi juhlallisesti ilmaistuna gnosis, oikea tieto todellisuuden olemuksesta. Vastaavasti tuo peijakkaan Keijo Korhonen, kaikista muka-meriiteistään huolimatta, taitaakin olla sellainen useinmainittu, valeasuinen tiltu...

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

nylander kirjoitti:Voin vielä selventää: kirjoitin Keijo Korhosen sitaatin sisältämän viestini nimenomaan juuri tähän ketjuun, koska luulin Korhosen siinä osuvalla ja nykyisenä maailmanaikana kansalaisrohkeuttakin osoittavalla tavalla luonnehtivan "totuuden jälkeistä aikaa": ketkä siis valehtelevat ja kirjoittavat propagandaa vaikkapa osapuolijaossa Venäjä vs. Nato, siis noin yleisellä tasolla?
Ukrainan korruptiosta kirjoitettiin jo presidentti Janukovitsin aikana, eikä kirjoittelu ole missään nimessä laantunut. Korruptiosta kirjoittavat jatkuvasti myös ukrainalaiset tiedotusvälineet, kuten vaikkapa englanniksi julkaistava Kyiv Post. https://www.kyivpost.com/

Korruptio-ongelmat ovat olleet Suomenkin medioissa esillä siinä määrin, että vaatii jo tietoista silmien sulkemista väittää että niistä olisi muka vaiettu:

http://yle.fi/uutiset/3-8610467

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000002895950.html

http://www.ts.fi/uutiset/maailma/315531 ... Ukrainassa

Viimeksi viikolla uutisoitiin näkyvästi maan verojohtajasta:

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005116947.html

Korhonen on jo vuodesta 1991 lähtien tunnettu siitä että hän kaipaa takaisin YYA-aikaan hinnalla millä hyvänsä. Tätäkin voisi kutsua yhdenlaiseksi korruptioksi.

nylander
Viestit: 1356
Liittynyt: 07.06.06 20:33

Re: Elämmekö jo "totuuden jälkeistä aikaa"?

Siis "valehtelija" (vrt. edellä) ja "yhdenlaisesti korruptoitunut YYA-ajan haikailija". Hyvin tuntuu leimakirves heiluvan. (Kuin professori Niitemaalla ikään vuonna 1963 Korhosen väitöstilaisuudessa, mistä olen monessa yhteydessä lukenut. Huom. Tämä assosiaationi on satunnainen mieleennousema, eikä sillä sellaisenaan ole yhteyttä todellisuuteen, mitä korostettakoon.)

Ikiaikainen propagandatemppu muuten sekin, että takerrutaan aidan seipääseen, kun puhe on aidasta.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”