jankunnas
Viestit: 14
Liittynyt: 08.07.14 09:30

Hakkuita Vienan reitillä osa 3

Runsaat kuusi vuotta sitten viewtopic.php?t=2966 ja uudestaan pari vuotta sitten viewtopic.php?t=5834 kirjoitin Agricolaan Metsähallituksen hakkuista historiallisella Vienan reitillä, polulla jota pitkin Elias Lönnrot aikoinaan kulki runonkeruumatkoillaan.

Näinä vuosina mikään ei ole näköjään muuttunut suhtautumisessa ainutlaatuiseen metsäiseen kulttuuriperintöömme, vaan Metsähallitus on jälleen hakannut ja jatkamassa hakkuita Vienan reitillä (nykyinen Vuokin polku) sekä sen sivureiteillä. Tätäkö se paljon puhuttu ”biotalous” tietää jatkossa kulttuuriperinnöllemme?

Kainuun Museo antoi 28.9.2016 suosituksen koskien pääreitillä tapahtuvaa hakkuuta: että sellaisella metsäkuviolla eli metsäsaarekkeella, jonka läpi polku kulkee, tehtäisiin "erikoishakkuu". Valitettavasti ainuun Museo ei määritellyt millään lailla lausunnossaan mitä tämä "erikoishakkuu" käytännössä tarkoittaa. Metsähallitus käytti tätä epämääräistä muotolia hyväkseen ilmoittaen tekevänsä metsikössä "pienaukkokasvatus"- nimisen hakkuun, mikä käytännössä tarkoittaa vieri viereen tehtäviä jopa puolen hehtaarin aukkohakkuita, joiden välit harvennetaan. Näin paljon kansallisomaisuutemme vartija arvostaa kulttuuriperintöämme.

Kulttuuriperintömme vaalimiseksi Kainuun Museon olisi pitänyt suositella hakkuusta pidättäytymistä kokonaan tai jotain muuta sen sisältöistä suositusta jolla reitin kokonaisilme ja luonne voisivat säilyä. Kainuun Museo on vastannut Greenpeacen tiedusteluun asiasta, että he eivät koe voivansa vaatia mitään, koska heillä on sellainen ohjeistus Museovirastosta ja Museoviraston lakimieheltä, että maisemaa ei saa ottaa lausunnoissa huomioon, eikä mitään saa vaatia tai kieltää. Mikään ei toisaalta kiellä suosittelemasta asiaa, sitä paitsi Metsähallituksen pitäisi huomioida niin maisemallisia kuin kulttuurisia arvoja jo ilman erillistä suositusta tai vaatimusta.

Olin lokakuun loppupuolella seminaarissa Ruotsin kulttuuriperintövirastossa [Riksantikvarieämbetet] keskustelemassa metsien kulttuuriperinnöstä. Siellä tulimme siihen tulokseen, että metsien ja muun maaseutumaiseman jatkuva väheksyminen kulttuuriperinnöstä huolehtimisessa johtuu siitä, ettei maaseutua pidetä arvokkaana. Kun maaseutua pidetään yhtä arvokkaana kuin kaupunkeja, arvostetaan myös sen erilaisia kulttuurisia kerroksia yhtä lailla. Kukaan ei nykypäivänä enää purkaisi Elias Lönnrotin taloa, mutta hänen kulkemansa polut ovat suojaa vailla.

historioija
Viestit: 985
Liittynyt: 14.11.09 12:34

Re: Hakkuita Vienan reitillä osa 3

jankunnas kirjoitti:--- Kukaan ei nykypäivänä enää purkaisi Elias Lönnrotin taloa, mutta hänen kulkemansa polut ovat suojaa vailla.
Elias Lönnrotin ja muilla vanhoilla taloilla ei purkuosina liene nykypäivänä muuta taloudellista arvoa kuin entistämisessä josssakin muualla. Onhan sekin jotakin, ja joku voisi saada tuonkin idean päähänsä. Jäisiväthän edes nuo entistettävät rakennukset pystyyn.
Metsien puiden talousarvo sen sijaan tunnetaan jo hyvin, ja se voi olla valtionkin mittasuhteissa merkittävä.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”