Tapio Onnela
Viestit: 4745
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Humanismin tärkeys ja arvo

12.12.16 23:37

Haluasin palauttaa keskustelua enemmän keskustelunavaukseen ja otsikkoon. Keskustelu siitä mitä humanismi historiallisesti on, voitaisiin ehkä käydä eri säikeessä. Keskustelun pääpointti on mielestäni se, mihin suuntaan koulutuspolitiikkamme ollaan viemässä. Aikaisempia puheenvuoroja tukee tämä tänään HS:ssa ilmestynyt mielipidekirjoitus, jonka oli kirjoittanut Professori Hannu L. T. Heikkinen, koulutuksen tutkimuslaitoksesta Jyväskylän yliopistosta.

Hänen ajatuksensa tukevat hyvin tässä aiemmin esitettyjä puheenvuoroja humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tärkeydestä yhteiskunnassamme.


...
Tutkijat ovat esittäneet huolensa siitä, mitä tapahtuu, jos koulutuspolitiikkaa ohjaavat OECD:n arviointijärjestelmät, joissa taloudellinen kehitys on itsestään selvänä taustaoletuksena. On lyhytnäköistä nähdä koulutus taloudellisen ja tuotannollisen järjestelmän ala¬systeeminä. Jos ihmisten käsitys historiasta ja yhteiskunnasta sumenee, seurauksena voi olla megaluokan katastrofien toistuminen.

Toisen maailmansodan jälkeen kriittisen yhteiskuntatieteen tutkijat Theodor Adorno ja Max Horkheimer kuvasivat modernin yhteiskunnan kehitystä välineellisen järjen voittokulkuna. Sen ohjaamana ihminen alkoi hyödyntää luonnonvaroja matemaattisen ajattelun ja luonnontieteiden avulla. Tämä ajattelu siirtyi ohjaamaan yhteiskunnan kehitystä. Ihmisis¬täkin tuli välineitä.

Kriittisen teorian analyysit muistuttavat pelottavasti nykyaikaa. 1930-luvulla syntipukeiksi kelpasivat juutalaiset, nyt maahanmuuttajat.

Ihmisten kyky arvioida tietoa ei näytä olevan vahvoilla. Valeuutisia välitetään sumeilematta. Perustelemattomat ja tunnepitoiset näkemykset ohjaavat ihmisten toimintaa. Tämän huomaa vilkaistessaan mitä tahansa nettikeskustelua.

Koulutuksen tulee antaa valmiuksia tiedon kriittiseen ar¬viointiin. Historiallisten, filosofisten, katsomuksellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten käsittely opetuksessa on tärkeää.

Koulutus on oikealla tiellä – sivuille ei kannata vilkuilla (HS, 12.12.2016)

Hannu L. T. Heikkinen, professori, koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

Tapio Onnela
Viestit: 4745
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Humanismin tärkeys ja arvo

14.02.17 15:14

Tässä Aalto yliopiston kyberturvallisuuden professorin käsitys humanististen tieteiden asemasta ja merkityksestä:
Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarmo Limnéllin mukaan humanistiset ­tieteet nousevat merkitykselliseen asemaan tutkittaessa valeuutisoinnin logiikkaa ja vaikutuksia (Ylen A-studio 18.1.).
Maailmassa ennennäkemättömän nopeasti tapahtuva muutos tuottaa täysin uudenlaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja sitä myöden tarpeen tehdä uusia avauksia myös tiedemaailmassa. Humanistiset ja yhteiskunta­tieteelliset tieteet auttavat osaltaan löytämään vastauksia vaikeisiin tulevaisuuden kysymyksiin. Ihmistieteitä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan.
Sini Ruohonen: Miten valheellisen uutisen voi tunnistaa? (HS, 31.1.2017)

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”