Tapio Onnela
Viestit: 4869
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

Kuva
Kuvat: Peter Englund (Mikael Gustavsen, CC BY 3.0) ja Timothy Snyder (Wikimedia Commons)
Kaksi tunnettua ja arvostettua historioitsijaa analysoivat Donald Trumpin politiikkaa ja Yhdysvaltojen tilaa historian näkökulmasta. Molemmat vetävät historiaan ulottuvia analogioita ja rinnastuksia joko ensimmäisen maailmansotaa edeltäneeseen aikaan tai sitten 1930-luvun Saksaan. Peter Englund kirjoitti Dagens Nyheterissä (Trump har USA fått sin farligaste ledare någonsin) ja Timothy Snyderia haastaltiin Süddeutsche Zeitungiin. “We have at most a year to defend American democracy, perhaps less“ (Matthias Kolb, Süddeutsche Zeitung)


Peter Englund: Med Donald Trump har USA fått sin farligaste ledare någonsin (DN, 2017-02-20)

Peter Englund povaa mahdollisuutta, että Trump voisi käyttää hyväkseen jotakin samankaltaista tapahtumaa, esim terrori-iskua, kuin Hitler vuonna 1933, kun valtiopäivätalo poltettiin, jonka nojalla sitten viimeisetkin demokratian jäänteet siivottiin Saksasta:
Historiska analogier är ofta bara meningsfulla i enskildheter. Inte så få har pekat på risken för en ”riksdagshusbrand” på amerikansk mark, alltså att demagogen Trump, precis som Hitler 1933, skulle utnyttja någon extraordinär händelse – säg, ett stort terrorattentat – till att börja inskränka de demokratiska grundprinciper som han redan visat ett så förstrött intresse för. Reaktionerna efter 11 september visar hur en sådan händelse också kan kortsluta människors förnuft – om vi i vår egen tid varit med om något som liknat hysterin i augusti 1914 så är det just i samband med 11/9.
Eklundin mukaan on myös mahdollista, että toinen vastaava tekosyy voisi olla kansainvälinen konflikit ja sota
Englundin mielestä Trumpin valinta muistuttaa saksalaisten valitsemaa Hitleriä, joka myös koettiin koettiin pelastajaksi:
Även om hans fans i arbetarklassen än så länge står honom bi, är det högst tveksamt om de i längden kommer att fortsätta att jubla över ytterligare skattesänkningar till de extremt rika, en regering kryllande av mångmiljonärer, miljardärer och storbolagsmoguler samt nedmontering av det lilla som ännu återstår av socialt skyddsnät i USA. De vände sig till honom som frälsare – precis som många tyskar betraktade Hitler 1933 – men, i motsats till Hitler, kommer han inte att kunna ge dem en bråkdel av vad de hoppas på.
Englund muistuttaa 1920- ja 1930 –luvuista, jolloin USA viimeksi harrasti eristätytmispolitiikka joka johti sitten suursotaan Euroopassa. Onko syytä pelätä uutta Molotov-Ribbentropp sopimusta?
Inte heller hjälper det att vi samtidigt anar de fasansfulla konturerna av en ny Ribbentroppakt, där Trump, hjälpt till makten av mördaren och kryptofascisten Putin, ger sin välgörare fritt fram att fullfölja sitt program att dra avsöndrade delar av det forna Sovjetunionen ”heim ins Reich”. Då är mörkret över oss här i Skandinavien.
Englund tuo esille Trumpin neuvonantajan Steve Bannonin, joka on itse ilmoittanut olevansa ”leninisti”. Bannon haluaa tuhota vanhat rakenteet. Englundin mukaan Bannonin kannattaa ennen ensimmäistä maailmansotaa vallinnutta ajatusmallia, jossa sota koetaan ”puhdistavana” tapahtumana:
Trumps vänstra hjärnhalva och onda genius, Steve Bannon, är som vi alla vet en högerextrem apokalyptiker som vid sidan av sina islamofobiska irrbilder även fantiserar om ett krig med Kina. (Bannon verkar vara anfrätt av samma griller som smittat så många i Europa före 1914, nämligen tron på kriget som en renande kraft.) Mindre känt är kanske att Trump på en viktig post satt en sinofob vid namn Peter Navarro.
Peter Navarron teos lienee niitä harvoja teoksia joita Trump on lukenut:
huvudkälla vad gäller Kina, är Navarros alarmistiska ”The coming China war” från 2006, där bilden av handel närmast är feodal – det är ett krig, där man antingen vinner eller förlorar – och där en global konfrontation, inte minst över råvaror, framställs som mer eller mindre oundviklig. Vilket för oss tillbaka till 1914, eller varför inte 1941, där liknande tankefigurer om sinsemellan oförenliga intressen hjälpte till att utlösa storkrig.
Englund viittaa Trumpin nopeasti laskeneisiin kannatuslukuihin ja epäilee, että ne saattavat johtaa syntipukkien etsintään:
Samtidigt vet vi från historien att den typen av frustration även kan förvandlas till jakt på syndabockar, inhemska – eller utländska. De där mörka energierna finner ofelbart sitt utlopp.
Lisää rinnastuksia 1930-lukuun Englund tuo kirjoittamalla Trumpin uhkauksista toteuttaa kiinlaisille tuotteille rangaistustulleja, josta voisi seurata 1930-luvun lamaa muistuttava taloslama
att belägga kinesiska varor med strafftullar på 45 procent skulle helt visst starta ett sådant. Och risken är då synnerligen hög att detta utlöser samma nedåtgående spiral för hela världshandeln som var fallet då 30-talets protektionistiska reptilhjärneimpulser tilläts styra, med en världsdepression som följd.
Englund muistuttaa, että kaikki kertomukset luodaan jälkikäteen, emmekä voi siis tietää miten Trumpin käy, mutta Eklundin mukaan joka tapauksessa käy huonosti, joko Trumpille itselleen tai sitten maailmalle:
Eller för världen: ditåt pekar den nya administrationens unika förening av inkompetens, impulsivitet, aggressivitet och ideologisk förblindelse.
****
Matthias Kolbe haastatteli Timothy Snyderia Süddeutsche Zeitungiin. Snyder kirjoitti ennen Trumpin valintaa Slate verkkojulkaisussa tekstin jossa kuvataan Hitlerin nousua Saksan johtoon tavalla josta väksinkin tulee mieleen Trumpin nousu USA:n johtoon (kuitenkaan mainitsematta Hitleriä tai Trumpia

“We have at most a year to defend American democracy, perhaps less“(Matthias Kolb, Süddeutsche Zeitung)

SZ: You wrote an article for Slate in November, comparing the rise of Donald Trump with the rise of Adolf Hitler. Why did you feel the need to publish such a piece?
It’s very important that we use history to our advantage now, rather than finding in history taboos and ways to silence one another. The history of the 1930s is terribly important to Americans (and Europeans) right now, just as it is slipping from our memories. I was not trying to provoke one more fruitless series of conversations about comparability. I was trying to help Americans who were generally either shocked (people who voted against Trump) or surprised (people who voted for him, who generally thought he would lose) find their bearings in a new situation. The temptation in a new situation is to imagine that nothing has changed. That is a choice that has political consequences: self-delusion leads to half-conscious anticipatory obedience and then to regime change. Anyway, I didn’t actually compare Trump to Hitler, I didn’t use these two names. What I did was to write a very short history of the rise of Adolf Hitler to power without using his name,
Snyder vertaa haastattelussaan Weimarin tasavallan tuhoutumista mahdollisuuteen, että myös Yhdysvallat voisi samalla tavalla romahtaa ja muuttua diktatuuriksi. Asia, joka tuntui kiinnostavan myös Yhdysvaltojen ”perustajaisiä”, jotka olivat kiinnostuneita antiikin klassisten tasavaltojen suistumisesta oligarkiaan.

SZ: You use the Weimar Republic as a warning example.
I wanted to remind my fellow Americans that intelligent people, not so different from ourselves, have experienced the collapse of a republic before. It is one example among many. Republics, like other forms of government, exist in history and can rise and fall. The American Founding Fathers knew this, which is why there were obsessed with the history of classical republics and their decline into oligarchy and empire.
Snyder puhuu siitä, mikä on samankaltaista 1930-luvun Saksan ja Yhdysvaltojen nykytilanteen välillä. Hän korostaa, että historia ei toistu, mutta se tarjoaa esimerkkejä ja malleja ja antaa mielikuvituksellemme paremmat mahdollisuudet kuvitella sitä, miten asiat voisivat olla, ja tarjoaa siten mahdollisuuksia vaikuttaa ja luoda vastarintaa.

SZ: How similar is the situation between Germany of the 1930s and today’s United States?
Of course, not everything is similar. Some things are better now than they were in the 1930s but some things are worse. The media is worse, I would say. It is very polarized and it is very concentrated. In Germany before the state shut down German newspapers, there was authentic variety that we don’t have now. People in the 1930s generally had longer attention spans than we do. On the other side, the United States is a larger country, with pockets of wealth distributed widely, and it is more connected to the world. The main advantage that we have is that we can learn from the 1930s. Again, it’s very important to stress that history does not repeat. But it does offer us examples and patterns, and thereby enlarges our imaginations and creates more possibilities for anticipation and resistance.
***
Snydrin mielestä tarvittaisiin ihmisiä, jotka kääntäisivät Trumpin sanomisia, lupauksia ja tekoja poliittisiksi varoituksiksi siitä mitä niistä pahimmilaan voisi seurata:
When an American president says “America First” or proposes a political system without the two parties or attacks journalists or denies the existence of facts, that should set of a series of associations with other political systems. We need people who can help translate ideological utterances into political warnings.
***
Snyder huomauttaa, että Trumpin “America First” tuli tunnetuksi 1930-40 -luvulla, kun The America First Committee oli voimissaan ja Charles Lindbergh suuri sankari.
During the campaign he used the slogan “America First” and then was informed that this was the name of a movement that tried to prevent the United States from fighting Nazi Germany and was associated with nativists and white supremacists. He claimed then not to have known that. But in the inaugural address he made “America First” his central them, and now he can’t say that he doesn’t know what it means. And of course Bannon knows what it means. America First is precisely the conjuration of this alternative America of the 1930s where Charles Lindbergh is the hero. This inaugural address reeked of the 1930s.
Kuva
Kuva: Charles Lindbergh puhumassa "The America First Committeen" tilaisuudessa tammikuussa 1940 (Wikimedia Commons)
***
Snyder kommentoi Trumpin neuvonatajan ja visionäärin Steve Bannonin lausuntoa, jossa hän ilmoittautuu ”leninistiksi”. Snyder on peloissaan siitä, että Yhdysvaltojen johdossa on henkilöitä jotka haluavat tuhota oikeusvaltion:
What Bannon says correctly about the Bolsheviks was that they aimed to completely destroy an old regime. We can slip from one to the other very easily, from rebelliousness to a complete negation of the system. Most Americans had a rule of law state for most of their lives, African Americans are an exception, and so most Americans think this will be there forever. They don’t get that a “disruption” can actually destroy much of what they take for granted. They have no notion what it means to destroy the state and how their lives would look like if the rule of law would no longer exist. I find it frightening that people who talk about the destruction of the American state are now in charge of the American state.
***
Snyder rinnastaa juutalaisten kohtalon ja muslimit, muslimeista ollaan nyt tekemässä vihollisia:
And right now the comparison we need to ponder is between the treatment of Muslims and the treatment of Jews. It is obviously the case that the point of the Muslim ban is to instruct Americans that Muslims are an enemy: a small, well-assimilated minority that we are supposed to see not as our neighbors or as fellow citizens but as elements of an international threat. More than that, Trump’s policy is a provocation, which is probably meant to provoke an event like the assassination of the German diplomat Ernst Eduard vom Rath on November 7 1938.
Putinin Venäjä ja Trumpin lausunnot mielenosoittajista
SZ: Last week Trump called those who take part in demonstrations “thugs” and “paid protestors”. This doesn’t show respect for First Amendment right, it sounds more like Putin.
That is exactly what the Russian leadership does. The idea is to marginalize the people who actually represent the core values of the Republic. The point is to bring down the Republic. You can disagree with them. but once you say they have no right to protest or start lying about them, you are in effect saying: „We want a regime where this is not possible anymore.“
Snyder kiinnittää huomionsa mahdollisuuteen Valtiopäivätalon polton kaltaisesta tapahtumasta, jolla voisi olla yllättäviä seurauksia. (olisikohan Englund lukenut tämän Snyderin haastattelun?)
Americans love to use the word “playbook” which is a metaphor from sports. There is a playbook from the 1930s that some people in the presidential administration are following. This includes picking a minority in your country, associate it with a global threat and use the notion of a global struggle as a way to create national solidarity while neglecting the nation’s actual problems.

The Reichstag Fire is the crucial moment when Hitler’s government becomes a Nazi regime. An event of that type, whether unexpected, provoked, or planned by the government, can be a turning point in the United States today.


***
* “We have at most a year to defend American democracy, perhaps less“(Matthias Kolb, Süddeutsche Zeitung)
* Peter Englund: Med Donald Trump har USA fått sin farligaste ledare någonsin (DN, 2017-02-20)
* Him His election that November came as a surprise…By Timothy Snyder (Slate, 18.11.2016)
* His Rise to Power Taking a deeper look at what Hitler’s ascendancy can tell us about Donald Trump.By Jacob Weisberg

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

Hieman liian ilmeisiltä tuntuvat herrojen Hitler-analogiat. USA:n talous on kovassa nousussa eikä maassa koettu sellaista romahdusta kuin 20-luvun ja 30-luvun alun Saksassa kun maa ja sen vanha järjestelmä ensin oli romahtanut maailmansodassa. USA:n demokratia on vanha ja vakiintunut vaikkakin poliittinen järjestelmä jonkinasteisessa kriisissä. Aseistariisuttu Saksa oli kaukana maailman mahtavimmasta maasta. USA on ylivoimainen globaali supervalta. USA:n nöyryytykset ovat kaukana 30-luvun saksalaisten tai 90-luvun venäläisten kokemista. Hitler lähti altavastaajan asemasta ja sisäpoliittisesta tyhjiöstä. Silti on totta että talouden uusi nousu alkoi Saksassakin juuri ennen Machtergreifungia. Vuonna 1939 taloudellinen taantuma uhkasi uudestaan.

Lemmi
Viestit: 1146
Liittynyt: 12.12.15 23:57

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

Englund ja Snyder ennustavat Donald Trumpin tekevän hirvittäviä ja kauhistuttavia asioita, mikä kai pelottaa monia ennusteet lukevia ihmisiä ja osaa ehkä pahan päiväisestikin.

Ehkä Snyder ja Englund osaavat ennustaa nyt. Aika näyttää.

Olisi hauska tietää osasivatko he ennustaa Trumpin voiton. Mikä sai amerikkalaiset äänestämään Trumpin? Snyderille Trumpin voitto näytti olevan yllätys. Englundista en tiedä.

Tapio Onnela
Viestit: 4869
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

jsn kirjoitti:Hieman liian ilmeisiltä tuntuvat herrojen Hitler-analogiat. USA:n talous on kovassa nousussa eikä maassa koettu sellaista romahdusta kuin 20-luvun ja 30-luvun alun Saksassa kun maa ja sen vanha järjestelmä ensin oli romahtanut maailmansodassa. USA:n demokratia on vanha ja vakiintunut vaikkakin poliittinen järjestelmä jonkinasteisessa kriisissä. Aseistariisuttu Saksa oli kaukana maailman mahtavimmasta maasta. USA on ylivoimainen globaali supervalta. USA:n nöyryytykset ovat kaukana 30-luvun saksalaisten tai 90-luvun venäläisten kokemista. Hitler lähti altavastaajan asemasta ja sisäpoliittisesta tyhjiöstä. Silti on totta että talouden uusi nousu alkoi Saksassakin juuri ennen Machtergreifungia. Vuonna 1939 taloudellinen taantuma uhkasi uudestaan.
Niinpä, kyllä he molemmat minusta myöntävät, ettei Yhdysvallat ole Saksa 1930-luvulla. Kiinnostavia yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyi. Vaikka talous ei tosiaankaan USA:ssa ole mitenkään romahtanut, päinvastoin, niin Trump on onnistunut maalaamaan sellaisen kuvan kannattajilleen, jotka uskovat muihinkin Trumpin valheisiin. Sitäpaitsi jonkun ruostevyöhykkeen suuresta tehtaasta työttömäksi jääneen työläisen on helppokin uskoa talouden romahdukseen. Alueethan ovat siellä hyvin erilaisia ja jakaantuneita. Tämä työläiskannattajakunta oli se, joka kääntyi demokraateista Trumpin kannalle ja ratkaisi vaalin.
Kuten Englund sanoo minusta ihan oikein:
De vände sig till honom som frälsare – precis som många tyskar betraktade Hitler 1933 – men, i motsats till Hitler, kommer han inte att kunna ge dem en bråkdel av vad de hoppas på.
Kyllä Englund mielestäni selkeästi havaitsee "ennustamisen" vaikeaksi, eikä pyri tässä miksikään profeetaksi, hän korostaa historian tarkoitusta ja merkitystä keskustelussa:
Och där inga berättelser hunnit ta form, ännu, letar vi paralleller, analogier. Det är inget ofelbart grepp. Paralleller kan vara ytliga, analogier felvalda. Det slumpmässiga eller oförutsägbara som hör samman med allt mänskligt kan ställa även välunderbyggda prognoser över ända. Men många gånger har vi inget val. Dessutom: vad skulle det annars finnas för poäng med historien?

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

Analogioita löytyy aina. Tässä toki hyvin paljon. Silti erot ovat mielestäni ratkaisevia. Ei varmaan ole poliitikkoa montaa 2000-luvulla jonka osalta näitä analogioita ei olisi tehty. Vaikka Trump esittää massiivista varusteluohjelmaa, sille on Hitleriä vähemmän perusteita, joka lähti niinsanotusti pakkasen puolelta.

I Palvo
Viestit: 259
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

jsn kirjoitti: Vaikka Trump esittää massiivista varusteluohjelmaa, sille on Hitleriä vähemmän perusteita, joka lähti niinsanotusti pakkasen puolelta.
Presidentti Trump ei ole tietääkseni esittänyt konkreettista varusteluohjelmaa. Pres. Obaman aikana Krimin ja Ukrainan kriisin alkamisen jälkeen 2015 arvioitiin USA:n ydinaseiden modernisoitiin 20 vuoden aikana varatun 350 miljardia $:a, onko siinä Trumpin "massiivinen varustautumisohjelma" tai kenties summa on kohta suurempi.

Venäjä alkoi hyökkäyksellisen puheen ydinaseistaan Ukrainan konfliktin yhteydessä ja Moskova haluaa rinnastaa suurvalta-asemansa USA:han ilmeisesti Venäjän suuren ja edelleen toimintavalmiin ja suuria rahasummia vaativan modernisoinnin kohteena olevan ydinaseen perusteella.
Taktisten Länsi-Eurooppaan yltävien ydinaseiden osalta Venäjällä sanotaan olevan ylivoiman Natoon verrattuna ja ehkä se liittyy Naton ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamiseen.

Ydinaseiden hävittäminen on epätodennäköistä, olisiko Venäjä tai USA valmis näyttämään esimerkkiä hävittämällä yksipuolisesti ydinaseensa?
Toisaalta ydinasepelote toiminee lähinnä vain pohjoisella pallonpuoliskolla, esim. Irakin ja Syyrian konflikteja ydinpelote ei estänyt?

Mutta olisiko Trumpin "massiivinen varusteluohjelma" ydinaseiden osalta jo Obaman aikana päätetty modernisointi?

Veikko Palvo

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

Paljon on todellakin sellaista mitä oltiin toteuttamassa Obaman aikana, mutta pantiin vuonna 2011 jäihin. Samoin korotuksen toteutumisaikataulusta ei ole kerrottu. Tuskin yhdessä vuodessa. Lisäksi on epävarmaa, tullaanko näitä hyväksymään kongressissa sellaisenaan. Mutta millä tahansa mittarilla esitetty määrärahakorotus on massiivinen, ydinasevalta Britannian puolustusmenojen verran ja melkein saman mikä on Venäjän virallinen luku. Periaatteessa tämä edellyttäisi reagointia, mutta sellaiseen kenenkään voimavarat eivät riitä. Kertoo hyvin siitä mikä on USA:n asema. Valtaan noustessaan Hitler ei olisi pärjännyt edes Ranskan ja UK:n kanssa. Trump vain käyttää samantapaista retoriikkaa mutta hänen asemansa on hyvin toinen. Todelliset uhkat ovat kotimaisia ja tulevat omista kouluista.

jsn
Viestit: 2059
Liittynyt: 08.02.09 19:24

Re: Trumpin Yhdysvallat kahden historioitsijan näkökulmasta

Siis omista joukoista.

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”