Haik
Viestit: 199
Liittynyt: 21.08.06 09:13

Historiallinen Aikakauskirja 2/2013: Sisältö


Kansi: Jonas Bergmanin (1724–1810) Hatanpään kartanoon 1763 maalaama ovenpäällyskuva, joka nykyisin on Louhisaaren kartanossa Askaisissa. Bergman oli tunnettu kirkkomaalari, mutta somisti myös kartanoita maallisilla aiheilla. Kuvaaja: Martti Puhakka. Kuva: Museoviraston kuva-arkisto, rakennushistorian kokoelma.

Historiallinen Aikakauskirja 2/2013

Suuntaviivoja
Marko Lamberg, Privilegioista 137

Aateli
*Janne Haikari - Marko Hakanen – Anu Lahtinen – Alex Snellman,
Mitä uutta aatelista? 139
*Tuula Hockman, Tott-suku ja sen mahdin taustat 141
*Juha-Matti Granqvist & Sofia Gustafsson,
Aatelismies porvarina – Amiraali Carl Tersmeden ja hänen afäärinsä 154
*Ilkka Nummela, Suomen aateliston varallisuudesta auto-nomian alkupuolella 164
*Henrika Tandefelt & Maria Vainio-Kurtakko, Albert Edelfelt ja Viktor Magnus von Born – Kuinka aate-lismies luodaan Suomessa n. 1870–1900 185

Kolumni
Kirsi Vainio-Korhonen, Biografi internetin ihmemaassa 201

Katsauksia
*Johanna Ilmakunnas – Marko Hakanen – Anu Lahtinen – Alex Snellman,
Aatelin tutkimus Suomessa 203
*Ulla Koskinen, Rauhantahtoinen soturiaateli? Historian yleisesitysten kuva Suomen rälssistä 1500-luvulla 216

Keskustelua
*Nils Erik Villstrand ja Ann-Catrin Östman, Erilaistamisen sietämätön keveys – Ruotsi, Suomi ja pitkä yhteinen historia 227
*Viljo Rasila, Sotasurmista vielä 234

Syväluotaus
Jukka Kortti, Historian käsittäminen, vertailu ja myytit 235

Arvosteluja
*Jussi Rantala, Maintaining Loyalty, Declaring Continuity, Legitimizing Power. The Ludi Saeculares of Septimius Severus as a Manifestation of the Golden Age (Ray Laurence) 240
*Andrew Shryock ja Daniel Lord Smail (toim.), Deep History. The Architecture of Past and Present (Marko Nenonen) 241
*Jenni Kuuliala, Disability and Social Integration. The Constructions of Childhood Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonisation Pro-cesses (Gábor Klaniczay) 243
*Mirkka Lappalainen, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697 (Ritva Kylli) 244
*Bo Eriksson, Svenska adelns historia (Johanna Ilmakunnas) 246
*Henrik Impola, Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet (Anu Lahtinen) 247
*Antti Matikkala ja Wilhelm Brummer (toim.), Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa (Miia Ijäs) 247
*Elizabeth Harding ja Michael Hecht (toim.), Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion – Initiation – Repräsentation (Tiina Miettinen) 249
*Riitta Koskinen, Kartanot ja virkatalot Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich Schröderin tuotannossa (Johanna Ilmakunnas) 251
*Kirsi Vainio-Korhonen, Sofie Munsterhjelmin aika. Aate-lisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa (Janne Haikari) 252
*Katherine Pickering Antonova, An Ordinary Marriage. The World of a Gentry Family in Provincial Russia (Ulla Ijäs) 253
*Ellis Wasson, Aristocracy and the Modern World (Alex Snellman) 254
*Osmo Pekonen ja Johan Stén (toim.), Lapin tuhat tarinaa. Anto Leikolan juhlakirja (Jukka Nyyssönen) 255
*Saijaleena Rantanen, Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon (Pekka Suutari ja Marko Tikka) 256
*Maare Paloheimo, Business Life in Pursuit of Economic and Political Advantages in Early-Nineteenth-Century Finland (Sakari Heikkinen) 258
*Sakari Auvinen, Kasvavan liikenteen kannattava kanava. Saimaan kanavan rahtiliikenne autonomian aikana (Tapio Bergholm) 259
*Leena Riska-Campbell, Bridging East and West. The Establishment of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in the United States Foreign Policy of Bridge Building, 1964–1972 (Sari Autio-Sarasmo) 260

Tiedemaailma
Nimityksiä 262

Kirjoittajat 262
Notes on the contents 263


Historiallisen Aikakauskirjan verkkosivut

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”