Haik
Viestit: 199
Liittynyt: 21.08.06 09:13

Historiallinen Aikakauskirja 4-2016 sisältö

Kuva
Historiallinen Aikakauskirja 4-2016

Suuntaviivoja
* Anu Lahtinen, Kenen tulkinnat? 377

Artikkelit
* Samu Sarviaho, Kaukokaipuun ja alkuperäisen
itäisyyden lumoissa – Pohjois-Suomen varhaishistorial-
linen karjalaisuus 1700-luvun lopun ja 1800-luvun
alun suomalaisessa historiankirjoituksessa 379
* Ere Nokkala, Kameralismi ja kameraalitieteet – Paternalistisen valtion poliittista teoriaa? 390
* Kati Mikkola ja Mikko Pollari, Poliittisen marginaalin
ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia 402
* Teuvo Laitila, Huolenpito ja vieraanvaraisuus –
Hyvän kuoleman ihanne ortodoksisessa Raja-Karjalassa vuosina 1870–1939 415
* Jouni Tilli, Katumus, mukautuminen ja kieltäminen – Luterilaisten pappien suhtautuminen työväestöön
vuosina 1944–1948 432
* Ilkka Kärrylä, Kansallinen etu demokratian rajoitukse-
na – Suomalaisten työnantajien retoriikka 1960- ja 1970-lukujen yritysdemokratiakeskustelussa 445

Keskustelua
* Leila Koivunen, Maija Mäkikalli, Tiina Männistö-Funk
ja Taina Syrjämaa, Esineitä tutkitaan jo monista näkökulmista 458

Kolumni
Ville Vuolanto, Tutkija, oletko kansainvälinen? 460

Julkaisemisesta
Johanna Ilmakunnas, Ajatuksia historiantutkimuksen
kielestä ja muodosta 462

Kolumni
Markku Kekäläinen, Kaupungin monimuotoisuus 465

Historiaa maailmalla
Juha Janhunen ja Antti Ruotsala, Mongolia: maa historian
ja nykyisyyden välissä 467

Arvioita
* Ville Vuolanto, Children and Asceticism in Late Antiquity
– Continuity, Family Dynamics and the Rise of
Christianity (Antti Lampinen) 471
* Antonio Sennis (toim.), Cathars in Question – Heresy
and Inquisition in the Middle Ages Vol. 4 (Saku Pihko) 473
* Örs Csete ja Gábor Richly, Vuoden 1956 kasvoja ja
kohtaloita – Unkarilaisia ja suomalaisia. 1956-os arcok
és sorsok – Magyarok és finnek (Anssi Halmesvirta) 474
* Maiju Wuokko, Markkinatalouden etujoukot – Elinkei- noelämän valtuuskunta, Teollisuuden keskusliitto ja liike-elämän poliittinen toiminta 1970–1980-lukujen Suomessa (Janne Tienari) 476
* Maarit Tyrkkö, Presidentti ja toimittaja (Ville Jalovaara) 477

Tiedemaailma
* Satu Lidman, Historian käyttö puhututtaa tutkijoita 480
* Annastiina Mäkilä, Tunteiden historian tutkimusverkosto perustettiin Tampereella 482
***
* Historiallinen Aikakauskirja

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”