Jani Marjanen
Viestit: 5
Liittynyt: 23.09.08 11:40
Paikkakunta: Helsinki

Historisk Tidskrift för Finland 3/2008, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland 3/2008

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studeranden och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


HTF 3/2008 (årg. 93)
Innehåll:
 • Jesse Keskiaho: Bortom fragmenten. Handskriftsproduktion och boklig kultur i det medeltida Åbo stift (s. 209-252)

  Tuomas Heikkilä: I ett medeltida scriptorium i Åbo (s. 253-284)

  Jaakko Tahkokallio: Handskrifter från ett scriptorium i Åbo från mitten av 1400-talet? (s. 285-317)

  Jesse Keskiaho: En grupp handskrifter från slutet av 1400-talet – från Nådendals scriptorium? (s. 318-350)
Översikter och meddelanden
 • Monica Hedlund: Latinet i norra Europa (s. 351–361)
Granskningar (s. 362–392)
 • Mika Sivonen, ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset”. Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702. Av Kasper Kepsu

  Eva Magnusson (red.), När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658. Av Lars-Folke Landgrén

  Carin Bergström, Stina Piper. Grevinna i 1700-talets Sverige. Av Johanna Ilmakunnas

  R. F. Sahlberg, En resa kring jorden 1839–1843. Anteckningar från Sydamerika, Alaska och Sibirien. Av Laura Hollsten

  Tuomas Hoppu (toim.), Tampere 1918. Av Matias Kaihovirta

  Laura Palosuo, Yellow Stars and Trouser Inspections: Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945. Av Jennica Thylin-Klaus

  Lars Björne, Realism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del IV: 1911–1950. Av Johan Strang
Medarbetare i detta nummer (s. 392)
Historisk Tidskrift för Finland

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”