Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2009, innehåll

13.08.09 21:10

Historisk Tidskrift för Finland 1/2009

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


HTF 1/2009 (årg. 94)

Innehåll:

Niklas Ammert: Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska
läroböcker i historia (s. 1-19)

Ere Nokkala: Debatten mellan J. H. G. von Justi och H. L. von Heß om frihetstidens
författning (s. 20-55)


Översikter och meddelanden

Aleksander Kan: Postmodernismen och historieskrivningens praktik (s. 56-74)


Granskningar (s. 75-107)

Eva Österberg, Vänskap – en lång historia. Av Henrika Tandefelt

Hans Jacob Orning, Unpredictability and Presence – Norwegian Kingship in
the High Middle Ages. Av Jaakko Tahkokallio

Marko Lamberg, Jöns Budde. Birgittalaisveli ja hänen teoksensa. Av Ville Walta

Jeppe Büchert Netterstrøm & Bjørn Poulsen (eds.), Feud in Medieval and
Early Modern Europe. Av Peter Haldén

Cecilia af Forselles & Tuija Laine (toim.), Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla. Av Anna Perälä

Jan Samuelson, Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk
mobilitet mellan Sverige och Finland 1720–1820. Av Johanna Aminoff-Winberg

Christina Granroth under medverkan av Patricia Berg & Maren Jonasson (utg.),
C. F. Hornstedt, Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786. Av Kenneth Nyberg

Lina Sturfelt, Eldens återsken – första världskriget i svensk föreställningsvärld. Av Aapo Roselius

Aapo Roselius, Teloittajien jäljillä. Valkoisten väkivalta Suomen sisällissodassa. Av Tuomas Hoppu

Seppo Myllyniemi, Sodan monet kasvot. Sisällissota Hämeessä 1918. Av Tuomas Hoppu


Från fältet (s. 108-115)

Historiska föreningen 2007. Av Aapo Roselius

Historiska föreningen 2008. Av Maria Vainio-Kurtakko och Derek Fewster

Historiska Samfundet i Åbo 2008. Av Anna Sundelin


Medarbetare i detta nummer (s. 116)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”