Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2009, innehåll

10.06.10 12:59

Historisk Tidskrift för Finland 4/2009

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2009 (årg. 94)

Innehåll:

Kasper Kepsu, Fjärdepartsreduktionen och införandet av skattearrendering i Ingermanland 1669–1684 (s. 385-440)

Översikter och meddelanden

Eva Helen Ulvros, När källkritiken möter gestaltningens utmaningar. Att skriva biografier (s. 441-457)

Sven-Erik Pernler, Elin av Skövde: att finna konturer av en gestalt bland medeltidens källskärvor, saligprisningar och officier (s. 458-463)

Sverker Oredsson, Att närma sig ett nationalmonument: Gustav II Adolf som biografiskt problem och möjlighet (s. 464-472)

Kjell Östberg, Olof Palme i sin tid. Några reflexioner kring att skriva en samtidshistorisk biografi (s. 473-488)

Kirsti Niskanen, Varför är det så svårt att diskutera teori- och metodfrågor i samband med historisk biografi? En kommentar till Kjell Östberg (s. 489-494)

Granskningar (s. 495-520)

Mats Hallenberg, Statsmakt till salu. Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618–1635. Av Kasper Kepsu

John Chrispinsson, G. A. Reuterholm. Den gråtande diktatorn. Av Göran Anderberg

Axel Odelberg, Äventyr på riktigt: Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin. Av Juha Janhunen

Tomas Sniegon, Den försvunna historien. Förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekultur. Av Lars-Folke Landgrén

Kristina Linnovaara, Makt, konst, elit – konstfältets positioner, relationer och resurser i 1940–50-talens Helsingfors. Av Jenny Wiik

Från fältet (s. 521)

Aleksander Kan, En historikerkonferens i Petrozavodsk

Medarbetare i detta nummer (s. 524)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”