Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2010, innehåll

11.03.11 16:12

Historisk Tidskrift för Finland 3/2010

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2010 (årg. 95)

Innehåll:

Tiina Hemminki, Jaana Luttinen och Merja Uotila, Marscherande epidemier. Dödligheten i finska kriget på lokal nivå (s. 345–375)

Tiina Hemminki, Finska krigets inverkan på det materiella välståndet. Böndernas förmögenhet i Nordmaling och Ilmola (s. 376–401)

Jaana Luttinen, Krigets spår och återgången till fred. Ett lokalsamhälle i det inre av Finland efter krigsåren 1808–1809 (s. 402–439)

Merja Uotila, Finska kriget i det pacificerade södra Finland. De lokala följderna av kriget ur lanthantverkarnas perspektiv (s. 440–470)

Sofia Kotilainen, Lokalsamhället och minnena av finska kriget. Det senare politiska utnyttjandet av erfarenheterna från krisåren (s. 471–509)

Granskningar

Ragnar Björk & Alf W. Johansson (red.), Svenska historiker från medeltid till våra dagar. Av Sune Jungar (s. 510–512)

Tuomas M. S. Lehtonen & Elisabeth Mornet (eds.), Les élites nordiques et l’Europe occidentale (xiie–xve siècle): Actes de la rencontre franco− nordique organisée à Paris, 9–10 juin 2005. Av Michael Gelting (s. 513–517)

Louise Sebro, Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet och social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770. Av Anna Sundelin (s. 518–520)

Jonas Harvard & Patrik Lundell (red.), 1800-talets mediesystem. Av Lars-Folke Landgrén (s. 521–525)

Mikko Ylikangas, Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet Suomessa 1800–1950. Av Peter Stadius (s. 526–528)

Liisa Byckling, Keisarinajan kulisseissa. Helsingin venäläisen teatterin historia 1868–1918. Av Pentti Paavolainen (s. 529–532)

Lars Berggren, Mats Greiff, Björn Horgby (red.), Populärmusik, uppror och samhälle. Av Janne Mäkelä (s. 533–536)


Medarbetare i detta nummer

(s. 536)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”