Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2011, innehåll

23.08.11 11:29

Historisk Tidskrift för Finland 1/2011

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Historisk Tidskrift för Finland år 2011 (s. 1)

Enn Küng, Vattensågar och skeppsbyggande i Ingermanland under 1600-talets senare hälft (s. 2-34)

Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om stadganden och praxis rörande statliga myndigheters sigill under den autonoma tiden och självständighetstiden (s. 35-45)

Granskningar

Anna Perälä, Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling. Av Kristina Lundblad (s. 46-49)

Kirsi Salonen, Synti ja sovitus, rikos ja rangaistus: suomalaisten rikkomuksista keskiajalla. Av Heikki Pihlajamäki (s. 50-53)

Antti Kujala, Kruunu, aateli ja talonpojat 1630–1713. Verot, vuokrat ja valtasuhteet.
Av Petri Karonen (s. 54-57)

Mikko Huhtamies, Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008. Av Jyrki Paaskoski (s. 57-62)

Lea Niskanen, Boktryckarna i Åbo 1750–1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke.
Av Lars-Folke Landgrén (s. 63-67)

Matti Klinge, Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana. Av Jens Grandell (s. 67-71)

Sylvain Briens, Paris. Laboratoire de la Littérature Scandinave Moderne 1880–1905.
Av Julia Dahlberg (s. 71-75)

Zhao Ziyang, Statens fånge. En kinesisk premiärministers hemliga tankar. Av Juha Janhunen (s. 75-79)

Från fältet

Historiska föreningen 2010. Av Pia Asp (s. 80-82)

Historiska samfundet i Åbo 2010. Av Hanna Lindberg (s. 83-84)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Patrik Aaltonen (s. 85-87)

Medarbetare i detta nummer

(s. 88)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”