Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2012, innehåll

05.07.12 11:44

Historisk Tidskrift för Finland 1/2012

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Förändring (s. 1)

Anders Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, Manligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918–1960 (s. 2–16)

Pirjo Markkola och Ann-Catrin Östman, Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv (s. 17–41)

Anders Ahlbäck, Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918–1925 (s. 42–74)

Matias Kaihovirta, Skjutövningar och pennfäktning. Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918–1930 (s. 75–94)

Ville Kivimäki, Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män. Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956 (s. 95–126)

Hanna Lindberg, Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning (s. 127–149)


Granskningar

Nils Erik Villstrand, Sveriges historia 1600–1721. Av Kasper Kepsu (s. 150–155)

Mona Rautelin, En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll. Av Marie Lindstedt Cronberg (s. 156–161)Från fältet

Historiska föreningen 2011. Av Sophie Litonius (s. 162–165)

Historiska samfundet i Åbo 2011. Av Anna Sundelin (s. 166–167)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Patrik Aaltonen (s. 168–171)Medarbetare i detta nummer (s. 172)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”