Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2013, innehåll

09.03.14 19:14

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Sofia Aittomaa, Alexander I:s kolossalbyst. Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (s. 429–468)

Tomi Mertanen, Konstutställningsutbytet mellan Finland och Tyskland på 1930-talet (s. 469–494)


Granskningar

Johanna Aminoff-Winberg (red.), Adeln och dess hus. Av Göran Norrby (s. 495–496)

Christopher Pihl, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. Av Charlotte Vainio (s. 497–501)

Cristina Prytz, Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal. Av Kasper Kepsu (s. 502–505)

Tuomas Hoppu, Vallatkaa Helsinki. Saksan hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin 1918 & Jan Olov Näsman, Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska brigaden i det finska inbördeskriget 1918. Av Lars-Folke Landgrén (s. 506–513)

Anna Friberg, Demokrati bortom politiken. En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939. Av Johan Strang (s. 514–517)


Från fältet

Det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet och utdelningen av Gösta Mickwitz-priset. Av Lars-Folke Landgrén (s. 518)

Då och nu i Topelius historiska noveller. Av Jens Grandell (s. 519–520)

Årsinnehållet (s. 521–523)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”