Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 40
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2014, innehåll

07.07.14 23:46

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2014 (årg. 99)

Innehåll:


Britt-Marie Villstrand, Veteraner på piedestal femtio år efter 1808–09 års krig (s. 1-37)

Carina Nynäs, Läkaren Linné, kvinnorna och barnen. Livets, hälsans, kärlekens och dödens empiri (s. 38-77)


Översikter och meddelanden

Aleksandr Sapozjnikov, Gerillakrigen i Finland 1808 och Ryssland 1812 – en jämförelse (s. 78-90)


Granskningar

E. E. Rytjalovskij (red.), Poltavskaja bitva 27 ijunja 1709 goda. Dokumenty i materialy. Av Eljas Orrman (s. 91-93)

Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa & Jouko Nurmiainen (toim.), Viipurin läänin historia IV. Vanhan Suomen aika. Av Ulla Ijäs (s. 94-98)

Lars Garpenhag, Kriminaldårar. Sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850–1930. Av Mona Rautelin (s. 99-103)

Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria. Av Lars-Folke Landgrén (s. 104-108)

Eva Danielson & Märta Ramsten, Du gamla, du friska. Från folkvisa till nationalsång. Av Henry Rask (s. 108-110)


Från fältet

Historiska föreningen 2013. Av Sophie Holm (s. 111-114)

Historiska samfundet i Åbo 2013. Av Laura Hollsten (s. 115-116)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen (s. 117-119)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”