Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 42
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 3/2014, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 3/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Ülle Tarkiainen, De svenska jordrevisionerna i Estland och Livland före
den stora reduktionen (s. 217-252)

Liisa Byckling, Finska kriget 1808–1809 i rysk tolkning. Jakov Grots
artiklar och översättningen till ryska av J. L. Runebergs dikt ”Kulneff” (s. 253-298)


Granskningar

Johanna Wassholm & Christer Kuvaja, Gården vid kanalen. Strömma
gårds historia. Av Henry Rask (s. 299-302)

Otso Kantokorpi (toim.), Vaivaisukkojen paluu. Av Britt-Marie
Villstrand (s. 302-306)

Göran Rydén (ed.), Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial
Cosmopolitans. Av Johanna Ilmakunnas (s. 307-311)

Lena Marander-Eklund, Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt
liv i 1950-talets Finland. Av Hanna Lindberg (s. 312-315)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”