Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 42
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2015, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Historisk Tidskrift för Finland (s. 1-3)

Sofia Aittomaa, Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering (s. 4-43)


Översikter och meddelanden

Göran Anderberg, Till frågan om varför Gustav III gick i krig mot Ryssland (s. 44-66)

Lars-Folke Landgrén, Finlands grafiska industri och inbördeskriget 1918 (s. 67-84)


Granskningar

Jyrki Knuutila, Soturi, kuningas ja pyhimys. Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin. Av Markus Hiekkanen (s. 85-88)

Seppo Aalto, Krigsstaden. Helsingfors Gammelstads historia 1550–1639. Av Lars-Folke Landgrén (s. 88-94)

Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Av Nils Erik Villstrand (s. 94-100)

Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868. Av Per Sörlin (s. 100-107)


Diskussion

Mera om S:t Erik och S:t Henrik – svar på Eljas Orrmans diskussionsinlägg. Av Mikko Heikkilä (s. 108-110)

Ytterligare om S:t Erik och S:t Henrik – svar till Mikko Heikkilä. Av Eljas Orrman (s. 111-115)


Från fältet

Historiska föreningen 2014. Av Nina Johansson (s. 116-120)

Historiska samfundet i Åbo 2014. Av Mats Wickström (s. 121)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen (s. 122-123)


http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”