SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Museoviraston uusi kokoelma- ja konservointikeskus valmistuu Vantaalle ensi keväänä

11.11.15 13:45

Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt ja CapMan Real Estate Oy tiedottavat

Museoviraston uusi kokoelma- ja konservointikeskus rakentuu Vantaalle vauhdilla. Entisen logistiikkakeskuksen muutos- ja rakennustyöt Hakkilassa ovat harjannostajaisvaiheessa ja tilat valmistuvat ensi vuoden keväällä. Uusi keskus on paikka, jossa kansallisaarteitamme hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja jossa niitä säilytetään optimaalisissa säilytysolosuhteissa. Museovirasto tarjoaa kokoelma- ja konservointikeskuksessa korkealaatuisia kokoelmien hoito- ja säilytyspalveluja myös muille museoille.

Kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla tulevat työskentelemään Kansallismuseon konservaattorit ja sinne sijoitetaan toistaiseksi väliaikaisissa tiloissa sijaitsevat kokoelmat ja osa kokoelmista, jotka tällä hetkellä ovat täpötäydessä Museoviraston keskusvarastossa Orimattilassa. Vantaalle sijoitetaan myös arkeologisia maalöytöjä sekä Journalistisen kuva-arkiston JOKA:n kokoelmat, joissa on 6 miljoonaa lehtikuvaa.

Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut tilat CapMan Real Estate I Ky:n omistamasta Inex Partners Oy:n entisestä logistiikkakeskuksesta ja vuokraa tiloista 16 600 m2 edelleen Museovirastolle kokoelma- ja konservointikeskuksen käyttöön. Vuokrasopimus on tehty 15 vuodeksi. Vuokrakustannukset ovat 2,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Konservointilaitoksen ja kokoelmien sijoittaminen samaan paikkaan on sekä säilytyksen että logistiikan kannalta järkevää. Se tehostaa toimintaa ja antaa täysin uusia mahdollisuuksia kehittää Museoviraston ja Kansallismuseon kokoelmapalveluja.

Kokoelmien hoito- ja säilytyspalveluja tarjolla myös muille museoille

Myös muiden museoiden toivotaan kiinnostuvan Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen tarjoamista kokoelmien hoito- ja säilytyspalveluista. Yhteiskäyttö toisi taloudellista ja toiminnallista synergiaetua kaikille.

Säilytystiloissa on olosuhteet orgaanisille ja ei-orgaanisille materiaaleille sekä erityisolosuhteilla varustettuja tiloja mm. valokuville. Erilaiset hyllyjärjestelmät mahdollistavat esineiden sijoittamisen tarkoituksenmukaisella tavalla niiden materiaalien, koon ja muiden ominaisuuksien edellyttämiin olosuhteisiin ja säilytysrakenteisiin. Kokoelmien hallittu säilytys ja esinelogistiikka perustuvat sähköiseen varastokirjanpitoon. Museovirasto ottaa käyttöön uuden MuseumPlusRia -kokoelmahallintajärjestelmän.

Säilytystilojen lisäksi kiinteistöön varustetaan työhuoneita, olosuhdesäädeltyä projekti- ja tutkimustilaa, valokuvausstudio ja muita oheistiloja myös palvelujen ostajien käyttöön.

Taloudellista ja tehokasta olosuhdehallintaa

Vantaan kiinteistön vaativa olosuhdehallinnan tekniikka toteutetaan mahdollisimman energiataloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Kokoelmien säilyttäminen pitkäaikaisesti ja turvallisesti vaatii kullekin esineryhmälle erikseen soveltuvaa tasaista säilytyslämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta. Laitteet säädetään täyttämään eri säilytystilojen vaatimukset mahdollisimman energiataloudellisesti. Tähän päästään käyttämällä sumutuskostutusta höyrykostutuksen sijaan ja hyödyntämällä lämmön talteenottoa ja kierrätysilman lämpöä maksimaalisesti. Lisää kustannustehokkuutta saadaan käyttämällä laadukkaita järjestelmiä joilla on pitkä käyttöikä ja jotka ovat helposti huollettavia. Osana konservointitilojen ilmastointijärjestelmää toteutetaan työturvallisuusvaatimusten edellyttämä monipuolinen kohdepoistolaitteisto.

Erinomainen esimerkki rakennuksen uusiokäytöstä

Entisen logistiikkakeskuksen muuttaminen nykyaikaiseksi kokoelma- ja konservointikeskukseksi on myös esimerkki erinomaisesta rakennuksen uusiokäytöstä. Käyttötarkoituksen muutos logistiikkakeskuksesta museokäyttöön on ollut mahdollista, koska kiinteistön perusratkaisu on mahdollistanut vapaan tilojen sijoittelun. Eri kerroksiin helposti järjestettävät kuljetusyhteydet mahdollistavat turvalliset esineiden siirrot. Talotekniikka on sijoitettu siten, että tilojen käyttö ja muunneltavuus on mahdollisimman vapaata.

LISÄTIETOJA
Kokoelma- ja konservointikeskuksen merkitys ja toiminta:


pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto, puh. 0295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi
ylijohtaja Elina Anttila, Kansallismuseo, puh. 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi
johtaja Eija-Maija Kotilainen, Kansallismuseo, puh. 0295 33 6431, eija-maija.kotilainen@kansallismuseo.fi

Suunnittelu ja rakentaminen:

osastonjohtaja Ilari Kurri, Museovirasto, puh. 0295 33 6231, ilari.kurri@museovirasto.fi
käyttöpäällikkö Tomi Nikander, Kansallismuseo, puh. 0295 33 6333, tomi.nikander@kansallismuseo.fi
asiakaspäällikkö Reijo Mälkiä, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 060 9419, reijo.malkia@senaatti.fi
partneri Kalle Myllymäki, CapMan Real Estate Oy, puh. 050 356 6940, kalle.myllymaki@capman.com
konsultti Jorma Konsti, Realprojekti Oy, puh. 0500 405 986, jorma.konsti@realprojekti.fi
projektipäällikkö Pasi Siikaluoma, Jatke Oy, puh. 040 743 9793, pasi.siikaluoma@jatke.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”