Sakari Katajamäki

Digital Humanities in the Nordic Countries / Digital humaniora I Norden

13.11.15 17:49

Digital Humanities in the Nordic Countries / Digital humaniora I Norden

http://dig-hum-nord.eu

About DHN

Digital Humanities in the Nordic countries was formed in Oslo, April 21, 2015. The purpose of the organization is to strengthen research, education and communication in the field of Digital Humanities. Our primary means to achieve this is through coordination and informing about activities that take place in the surrounding area. DHN will also organise events such as conferences, workshops, “summer schools” for researchers and students from different levels. The organization can initiate and support such activities. More generally the organization wants to promote cooperation across disciplines, between the academic and the political worlds, and raise the awareness of the significance of Digital Humanities.

During the initial meeting of the organisation, the 23 of april 2015, an interim-board was put into place. This interim-board will be replaced and new board-members will be elected during the meeting that will take place in Oslo the 15-17th of March 2016. The members of the interim-board are: Haraldur Bernhardsson, Øyvind Eide, Olli Hallamaa, Sakari Katajamäki, Bente Maegaard, Mats Malm (chairman), Christian-Emil Ore and Annika Rockenberger.

DHN is an associated organization to the European Association for Digital Humanities.

Feel free to contact us:
http://dig-hum-nord.eu
• Chairman for DHN: Mats Malm, mats.malm[at]lir.gu.se
• Director (for CDH): Cecilia Lindhé, cecilia.lindhe[at]lir.gu.se
• Research coordinator and treasurer: Sverker Lundin, sverker.lundin[at]lir.gu.se
• Administrator (DHN): Britas Benjamin Eriksson, britas.benjamin.eriksson[at]lir.gu.se

Om DHN

Föreningen Digital humaniora i Norden grundades i Oslo den 23 april 2015. Föreningens syfte är att stärka forskning, utbildning och förmedling inom digital humaniora i de nordiska länderna. Det skall främst ske genom samordning och information om vad som sker på området och genom arrangemang av olika slag såsom konferenser, workshops, ”summer schools” för både forskare och studerande på olika nivåer. Till de vidare ambitionerna hör att verka för utvecklade tvärvetenskapliga samarbeten och ett tydligare vetenskapligt, politiskt och allmänt medvetande om vikten av digital humaniora.

Vid föreningens initierande möte den 23 april 2015 tillsattes en interimstyrelse, som kommer att ersättas med en ny genom val vid den föreningsstämma som kommer att hållas i samband med konferensen i Oslo den 15-17 mars 2016. Interimstyrelsens ledamöter är: Haraldur Bernhardsson, Øyvind Eide, Olli Hallamaa, Sakari Katajamäki, Bente Maegaard, Mats Malm (ordförande), Christian-Emil Ore och Annika Rockenberger.

DHN är en ”associated organisation” till European Association for Digital Humanities.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter:
http://dig-hum-nord.eu
• Ordförande för DHN: Mats Malm, mats.malm[at]lir.gu.se
• Föreståndare för CDH: Cecilia Lindhé, cecilia.lindhe[at]lir.gu.se
• Koordinator för CDH samt kassör: Sverker Lundin, sverker.lundin[at]lir.gu.se
• Administratör: Britas Benjamin Eriksson, britas.benjamin.eriksson[at]lir.gu.se

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”