Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Suojelu tukee Helsingin rautatieaseman hallittua kehittämistä

16.05.16 11:08

Helsingin rautatieasema on Suomen rautatiearkkitehtuurin tärkein tunnuskuva ja ainutlaatuinen arkkitehtuurin merkkiteos 1900-luvun alusta. Museovirasto esittää rautatieasemaa suojeltavaksi lailla rakennusperinnön suojelusta. Tällä hetkellä suojelua määrittää asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta ja asemakaava. Suojeluesityksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Helsingin rautatieaseman suojelua siten, että se tukee käyttöä, hoitoa, korjaamista ja muutoksia sekä tarjoaa kestävät puitteet rautatieaseman kehittämiselle.

Helsingin rautatieaseman arkkitehtuuri on saanut valmistumisestaan alkaen tunnustusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sitä on esitelty paitsi rautatieasematutkimuksissa myös liki kaikissa kansainvälisissä arkkitehtuurin merkkiteoksia esittelevissä julkaisuissa. Yhden populaareimmista tunnustuksista on antanut Britannian yleisradioyhtiö BBC, joka on verkkosivuillaan nostanut Helsingin rautatieaseman maailman kymmenen kauneimman rautatieaseman joukkoon.

Rautatieasema on pääkaupungin liikenteellinen sydän ja solmukohta. Asema on kaikkien tuntema ja tuhansien päivittäinen saapumisten ja lähtemisten paikka sekä satojen ihmisten työpaikka. Aseman torni pääilmansuuntiin näyttävine kelloineen on kaupungin maamerkki.

Helsingin rautatieasema on ollut Suomen 1900-luvun historian tärkeiden käännekohtien näyttämö. Sen rakentamisvaiheet kertovat maan murrosvaiheesta. Asema suunniteltiin suuriruhtinaskunnan päärautatieasemaksi, mutta se valmistui itsenäisen tasavallan päärautatieasemaksi.

Rautatieasema rakennettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Ensin nousi Rautatientorin laidalle rautatiehallituksen hallintorakennus. Siinä toimi vuodesta 1909 alkaen maan rautatiehallinto, ja vielä toistaiseksi VR-Yhtymä Oy. Itse asemarakennus vihittiin käyttöön kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1919.

Aseman torni sekä avarat päätilat, keskushalli sekä odotus- ja ravintolasalit sen molemmin puolin ja Postitalon puoleinen läntinen sisääntulohalli ovat pääpiirteiltään ennallaan. Rautatientorin puoleinen sisääntulo- eli itäinen halli on madallettu ja sen yläosaan avattiin 1950-luvulla ravintola. Laiturialueen päässä on 1950-luvulta alkaen ollut kioskihalli. Länsisiipi ratapihan länsilaidalla valmistui samaan aikaan asemarakennuksen kanssa. Sen pääkäyttötarkoituksena oli tavaran kuljetus. Kun tavara-asema muutti pois keskustasta, länsisiipeen avattiin 2000-luvun alussa liikekeskus. Samoihin aikoihin myös katettiin laiturialue.

Helsingin rautatieasema on materiaaleiltaan ja suurelta mittakaavaltaan yhtenäinen kokonaisuus. Aseman julkisivut ovat ammattitaitoista käsityötä. Taidokkaat ornamentit eri materiaaleista ovat rakennukselle luonteenomaisia. Erityisiä yksityiskohtia ovat myös veistokset, valaisimet ja kellot.

Vaikka rautatieliikenteen ja sitä palvelevien toimintojen muutokset ovat olleet suuria, on Helsingin rautatieasema säilynyt alkuperäisessä käytössä ja mukautunut muutoksiin. Tällä hetkellä sen suojelua määrittää asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta sekä asemakaava. Museovirasto on 16.5.2016 esittänyt Uudenmaan ELY-keskukselle, että Helsingin rautatieasema suojeltaisiin lailla rakennusperinnön suojelusta (498/2010). Suojeluesityksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa suojelua siten, että se tukee käyttöä, hoitoa, korjaamista ja muutoksia sekä tarjoaa kestävät puitteet Helsingin rautatieaseman kehittämiselle.

Lisätietoja Helsingin rautatieaseman suojeluesityksestä antaa intendentti Anu Laurila, puh. 0295 33 6285, anu.laurila@museovirasto.fi

Museoviraston esitys Helsingin rautatieaseman suojelemisesta rakennusperintölailla on viraston verkkosivuilla osoitteessa
http://www.nba.fi/fi/File/2931/esitys-h ... elusta.pdf

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”