Tapio Onnela
Viestit: 4745
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Eino Jutikkalan historiapalkinnon professori Jari Ojalalle

11.10.16 23:53

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Eino Jutikkalan historiapalkinnon professori Jari Ojalalle hänen ansiokkaasta historiantutkimustyöstään.

Professori Jari Ojala on kansainvälinen ja monipuolinen historioitsija, joka toimii Jyväskylän yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian professorina. Hän on Suomen Akatemian rahoittaman “Yhteiskunnan historia" -huippututkimusyksikön jäsen ja mukana muun muassa suomalais-ruotsalaisessa tutkimushankkeessa "Demokratian voimavirrat 1890—2020".

Professori Ojalan tutkimustyö alkoi 1990-luvulla Keski-Pohjanmaan laivanvarustuksen historialla, mistä teemasta hän myös väitteli vuonna 1999. Ojala onkin julkaissut suuren joukon merenkulkuun liittyviä kansainvälisiä artikkeleita. Sittemmin hän on laajentanut tutkimusaihepiiriään ja on viime aikoina tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia, talouden verkostoja ja tiedonkulun merkitystä talouden toiminnassa. Jari Ojala on ollut keskeisesti vakiinnuttamassa uuden institutionaalisen taloushistorian ja liiketoimintahistorian asemaa suomalaisessa tutkimuksessa.
Professori Ojalan tutkimuksissa yhdistyvät eri alojen, kuten taloushistorian ja taloustieteen metodit, teoria ja aineistot. Eri tutkimusalojen työmenetelmien yhdistäminen on vaikuttanut siihen, että Ojalalla on kyky muodostaa tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmien muodostaminen on osoittautunut hedelmälliseksi, vaikka se on ollut poikkeuksellista yksinpuurtavien suomalaisten historioitsijoiden keskuudessa.

Professori Ojalan teoksista kannattaa nostaa teos The Road to Prosperity. An Economic History of Finland vuodelta 2006, jonka hän kirjoitti ja toimitti yhdessä kollegojensa kanssa. Kirja on Suomen taloushistorian englanninkielinen perusteos, ja sitä jaettiin heti ilmestymisvuonnaan taloushistorian maailmankongressissa Helsingissä. Teosta käytettiin myös Suomen EU-puheenjohtajakauden PR-tuotteena. Lisäksi ulkoministeriö on jakanut teosta lähetystöjensä kautta ja se on kurssikirjana useissa ulkomaisissa yliopistoissa.
***
Eino Jutikkalan historiapalkinto
Joulukuussa 2006 edesmennyt akateemikko Eino Jutikkala testamenttasi pääosan omaisuudestaan Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Testamentissa säädettiin, että sen varoista oli perustettava erillinen rahasto, josta tulee jakaa joka kolmas vuosi palkinto ansiokkaasta historiantutkimustyöstä.
Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus perusti Eino Jutikkalan nimeä kantavan rahaston ja jakoi ensimmäisen Eino Jutikkalan historiapalkinnon 24. lokakuuta 2007, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta akateemikon syntymästä.
* Eino Jutikkalan historiapalkinto

Palaa sivulle “Uutisia historiasta”