Lea Murto-Orava
Viestit: 394
Liittynyt: 21.11.05 15:09
Viesti: Kotisivu

Helsingin uusi yleiskaava paranisi turhat virheet korjaamalla

29.11.16 12:59

Museovirasto on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Helsingin uusi yleiskaava. Valitus kohdistuu Malmin lentokentän, Tuomarinkylän kartanon, Töölön kisahallin ja Mäntymäen kentän ja Lapinlahden sairaalan alueisiin, Keskuspuiston, Vantaanjoen varren ja Viikin vihervyöhykkeisiin sekä Vartiosaareen. Valituksen perusteita ovat liian raskaan rakentamisen osoittaminen kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille ja yhtenäisten vihervyöhykkeiden kaventuminen. Muilta osin Museovirasto pitää yleiskaavaa varsin onnistuneena ja se voidaan määrätä tulemaan voimaan.

Yleiskaava osoittaa Malmin lentokentälle liian raskasta rakentamista. Kenttä pitäisi säilyttää nykykäytössään. Mikäli käyttö muuttuu, on muutoksia ohjattava ja ne on toteutettava niin, että lentokentän ja sen kiitoratojen avoin tila turvataan. Malmin lentokentän Helsingin ja erityisesti sen pohjois- ja itäosien kaupunkikulttuurille tarjoamia mahdollisuuksia voi hyvin verrata kaupunkilaisille pelastetun Tempelhofin kentän asemaan Berliinissä. Malmin kentän reuna-alueilla voi harkita sellaista täydennysrakentamista, joka säilyttää ilmailuympäristölle ominaisen väljyyden ja avaruuden.

Myös Tuomarinkylän kartanon alueelle on osoitettava keveämpi, maiseman kulttuurihistoriallisen jatkuvuuden turvaava mitoitus.

Töölön Kisahallin ja Mäntymäen kentän alueella on huolehdittava siitä, ettei rakentaminen heikennä olympiarakennusten, erityisesti Olympiastadion asemaa ja käyttöä avarassa ympäristössään. Kantakaupunkimerkintä tulee poistaa Kisahallin ja Mäntymäen kentän ympäristöstä ja alue on osoitettava viheralueeksi.

Lapinlahti on esimerkki yleiskaavan pikseliratkaisun ongelmista. Sekä sairaalarakennukset että puisto on jo suojeltu, mutta silti yleiskaava osoittaa niiden päälle kantakaupunkimaista rakentamista. Kaavan pääkartta ja kulttuuriympäristöä esittävä teemakartta ovat keskenään liian ristiriitaiset. Kaavamääräykset eivät ohjaa asemakaavoitusta siten, että valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön arvot olisivat turvassa.

Kaupunkibulevardit pienentävät Keskuspuiston, Vantaanjokivarren ja Viikin vihervyöhykkeitä. Yleiskaava ei ohjaa riittävästi viheralueiden ja lisärakentamisen yhteensovittamista. Yleiskaava ei myöskään ota huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutusta viheralueisiin.

Museovirasto pitää yleiskaavaa lainvastaisena myös Vartiosaaren osalta samoin perustein kuin Vartiosaaren osayleiskaavaa. Museovirasto on valittanut myös Vartiosaaren osayleiskaavasta (http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tied ... ticle=6280).

Museoviraston valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin yleiskaavaa koskevasta Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä on Museoviraston verkkosivuilla osoitteessa http://www.nba.fi/fi/File/3081/valitus- ... asta-2.pdf

Lisätietoja antavat osastonjohtaja Mikko Härö, puh. 0295 33 6241, mikko.haro@museovirasto.fi ja
lakimies Juha Maaperä, puh. 0295 33 6034, juha.maapera@museovirasto.fi

Palaa sivulle “Uutisia historiasta: arkisto”