Kaisa Kyläkoski
Posts: 591
Joined: 01.12.05 08:46
Location: Helsinki
Contact: Website

Kokoomuksella oma biografiahanke

04.04.11 14:38

Image
Vuonna 2008 90 vuotta täyttänyt Kokoomus avasi juhlan kunniaksi Kokoomusbiografian, joka sisältää täydentyvän kokoelman pienoiselämäkertoja kokoomusvaikuttajista presidenteistä kunnallisiin vaikuttajiin, suomalaisen puolueen ajoista tähän päivään.

Kokoomusbiografian tavoitteena on tuottaa tieteellisesti pätevä, luotettava, helppolukuinen ja helposti saavutettavissa oleva kokoomuslaisten vaikuttajien pienoiselämäkertojen kokoelma ja luoda kokoomuslaisista poliitikoista, taustavaikuttajista ja toimijoista läpileikkaus, joka ulottuu kaikille politiikan tekemisen tasoille kentältä valtakunnan ylätasolle.

Verkkosivujensa mukaan Biografiahankkeen toivotaan edistävän laajempien elämäkertojen kirjoittamista ja julkaisua, joiden julkaisu voi tulla kyseeseen tämän projektin yhteydessä tai ohessa. Projekti pyrkii kirjaimellisesti siihen että kaikki voivat päästä mukaan – kunhan henkilöartikkeleille vain löytyy kirjoittaja. Hyväksytyistä artikkeleista maksetaan pieni korvaus. Elämäkertatekstien lisäksi Porvarillisen Työn Arkisto vastaanottaa biografia-sivustoon liittyen kaikenlaista henkilöhistoriallista arkisto-, valokuva ym. aineistoa.

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”