Kaisa Kyläkoski
Posts: 591
Joined: 01.12.05 08:46
Location: Helsinki
Contact: Website

Kuolan saamelaisten kohtaloista tuoretta tutkimusta

05.06.13 13:50

Lukas Allemannin aiemmin saksaksi ilmestynyt tutkimus Kuolan niemimaan saamelaisten kohtelusta Neuvostoliitossa vuoden 1945 jälkeen on käännetty englanniksi ja on luettavissa verkossa. Allemann käytti lähteenään suullista muistitietoa ja elämänkerrallisia haastatteluja.

Allemannin mukaan aikaa ei leimannut kollektivisointi ja terrori - kuten usein yleisesti ajatellaan. Pakkomuutot 1930- ja 70-luvuilla muodostivat rankimman muutoksen saamelaisten elämäntapaan.

Lukas Allemann työskentelee tällä hetkellä Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa hankkeessa Arktisen alueen vanhimpien suullinen historia - ORHELIA.

Lukas Allemann: The Sami of the Kola Peninsula - About the life of an ethnic minority in the Soviet Union. Senter for samiske studier Skriftserie Nr 19. 2013

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”