SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Uusi Valtiolle rakennettu -julkaisu kertoo valtion kiinteistöistä ja niiden ylläpidosta

30.03.16 14:32

Mikä kaikki ympäristössämme on valtion kiinteistöomaisuutta? Miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä tulisi hoitaa ja ylläpitää, millaista on niiden vastuullinen ja viisas käyttö? Valtiolle rakennettu vastaa tämänkaltaisiin kysymyksiin. Se on Museoviraston ja valtion kiinteistöjä hoitavien ja ylläpitävien tahojen – Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston, Metsähallituksen, Suomenlinnan hoitokunnan, ulkoasiainministeriön, eduskunnan, tasavallan presidentin kanslian ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen – yhdessä toteuttama julkaisu, joka koostuu 34 artikkelista. Kirjoittajat edustavat niin valtion kiinteistönhaltijoita ja suojeluviranomaisia kuin kulttuuriperinnön asiantuntijoita.

Valtion suojeltujen rakennusten restauroinnin käsikirja, Museoviraston vuonna 1997 julkaisema Valtion rakennusperinnön vaaliminen, on ollut jo pitkään loppuunmyyty. Kaikenlaisiin korjausrakennushankkeisiin sovellettavana korjausoppaana kirja saavutti alun perin tarkoitettua laajemman yleisön. Sen restaurointia ja korjaamista koskevat perusajatukset ovat ajattomia ja mukana myös nyt julkaistussa kirjassa. Valtion kiinteistöpolitiikka on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi: omistusten keskittäminen ja yhtiöittäminen, omistuksista luopuminen sekä vaatimukset tilatehokkuudesta ja kiinteistönpidon tuottavuudesta ovat tuoneet uusia haasteita kiinteistöjen korjaamiselle, ylläpidolle ja hoidolle. Valtiolle rakennettu tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hyvää hoitoa muuttuneessa tilanteessa. Se laajentaa näkökulmaa koskemaan kaikkia valtion rakennettuja ympäristöjä. Restauroinnin sijaan painopiste on jatkuvassa arkisessa hoidossa ja ylläpidossa.

Valtiolle rakennettu on aivan uusi ja ainutlaatuinen teos. Sen tekeminen kokosi valtion kiinteistönhaltijat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen. Julkaisu esittelee valtion kiinteistöhallintoa, valtion rakennettujen ympäristöjen ominaisuuksia ja monimuotoisuutta. Kirja esittelee hyvän kiinteistönhoidon periaatteita ja käytäntöjä, havainnoiden rakennusten lisäksi maisemaa ja arkeologista kulttuuriperintöä. Esillä ovat ajankohtaiset teemat, kuten valtion rakennusten muuttuvat käytöt, hyvä sisäilma ja uuden talotekniikan sovittaminen vanhoihin rakennuksiin. Mukana ovat myös perinteisemmät rakennusperintökohteet ja niiden konservointi- ja restaurointimenetelmät. Kohde-esimerkit vaihtelevat liikenneympäristöistä ja nähtävyyskohteista valtion virastotaloihin ja edustavien monumenttien sisätiloihin.

Valtiolle rakennettu on suunnattu erityisesti valtion rakennusperinnön kanssa toimiville sekä muille kiinteistöjen parissa työskenteleville. Siitä on hyötyä suunnittelijoille, rakennusvalvontaviranomaisille, kiinteistönhuollon ja korjausrakentamisen ammattilaisille sekä alaa opiskeleville. Erityistä tukea siitä on julkisesta kiinteistövarallisuudesta poliittisia ja kauaskantoisia päätöksiä tekeville, niin valtiolla kuin kunnissa.

VALTIOLLE RAKENNETTU
Toimittajat Aino Laine ja Olli Hakli
Museovirasto, nid., ISBN 978-951-616-269-3, hinta 29 € (sis. alv.)

Valtiolle rakennettu -julkaisua myy Kansallismuseon museokauppa. Sitä voi tilata myös postiennakolla: http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julk ... en-myynti

Lisätietoja julkaisusta antavat:
yli-intendentti Ulla Salmela, puh. 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi
yliarkkitehti Pekka Lehtinen, puh. 0295 33 6275, pekka.lehtinen@museovirasto.fi
erikoistutkija Jarkko Sinisalo, jarkko.sinisalo@museovirasto.fi

#valtiollerakennettu

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”