Tuomo Yrttiaho
Viestit: 201
Liittynyt: 18.04.11 09:40

Heli Rantala: “Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa”. Lectio praecursoria 11.5.2013

18.06.13 12:09

FM Heli Rantalan (o.s. Heino) väitöskirja Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa ajattelussa tarkastettiin 11.5.2013 Turun yliopistossa. Virallisena vastaväittäjänä toimi professori Marja Jalava (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Salmi.
(...)
Tutkimuksessani olen pyrkinyt löytämään kontekstin, yhteyden, joka tuo Snellmanin ajattelun tutkimiseen uuden näkökulman. Itselleni tämä näkökulma on huomion kiinnittäminen Snellmanin muokkaamaan käsitteistöön käsitehistoriallisen analyysin avulla. Snellmanin näkemysten tarkastelun myötä avautuu työssäni toivoakseni myös laajempi katsaus 1800-luvun Suomeen, sillä tarkoitukseni on ollut lukea hänen tekstejään useiden muiden tekstien yhteydessä ja näin osoittaa, miten hän muotoili omia kantojaan osana laajempia keskusteluja.

Tutkimuksessani esitän tulkintani Snellmanin kulttuurikäsityksestä, jota tarkastelen hänen historiakäsityksensä yhteydessä, sen kautta muotoutuvana kysymyksenä. Historiakäsitys merkitsee tutkimuksessani historianteorian lisäksi menneisyyden tulkintaa ja esittämistapaa, siis historiankirjoitusta koskevia kysymyksiä.

Kysymykset kulttuurista ja historiasta liittyvät Snellmanilla tiiviisti yhteen. Snellman oli hyvin historiatietoinen ajattelija. Tällä tarkoitan sitä, että hänelle ihminen oli sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan ja tuli ymmärrettäväksi suhteessa näihin historiallisiin tekijöihin. Snellmanin mukaan menneisyys eli kulloisessakin nykyhetkessä, se vaikutti ihmisten ajattelu- ja toimintatavoissa, heidän jokapäiväisessä elämässään.
(...)
Lektio luettavissa kokonaisuudessaan Ennen ja nyt -verkkolehdessä.

Palaa sivulle “Ennen&Nyt historian tietosanomat”