I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

13.05.19 00:18

Thomas Malthus esitti v. 1798 teoriansa, jonka mukaan väestön kasvu tapahtuisi geometrisessa sarjassa ja elintarvikkeiden määrä voisi kasvaa vain aritmeettisessa sarjassa. Siksi maapallon väestö lisääntyisi aina toimeentulon rajoille ja pysyisi siinä nälän, sodan ja sairauden seurauksena.
T.Malthus kävi v. 1799 Ruotsissa ja itä-Ruotsin väkiluku oli silloin alle miljoona, joka raja ylitettiin v. 1804 ja samana vuonna maapallon väkiluku ylitti yhden miljardin.
Vuonna 1950 2,5 miljardia, 8 miljardia v. 2025, v. 2030 8,6 miljardia ja vuonna 2100 10,1 - 11,2 miljardia ihmistä. Räjähdysmäistä väestönkasvua kuvaa "jääkiekkomailakäyrä", voimakas nousu lopussa lyhyessä ajassa.

"Jääkiekkomailakäyrää" on käytetty kuvaamassa maapallon keskimääräisen lämpötilannousua ja tutkijat kiistelevät tässä https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/11/1 ... ikirjoitus siitä, onko käyrä jääkiekkomailan mallinen äkisti viime aikoina jyrkästi nouseva vaiko ei.
Väestöräjähdyksen "jääkiekkomailakäyrä" näyttäisi kuvaavan maapallon keskimääräistä lämpenemistäkin. Ja ilmastonmuutoksen usein sanotaankin aiheuttavan ilmastopakolaisuutta, vaikka vastaavaa siirtolaisuutta muuttopainetta aiheuttanee pelkkä väestöräjähdys maapallolla?
Ja
Paris2015-sopimuksenkin allekirjoitti lähes 200 maata, joista 40-50 on teollisuusmaita, joiden tulee maksaa n. 150 kehitysmaalle ilmastokehitysrahaa 100 miljardia vuodessa, nykyisen kehitysavun ollessa noin 100 miljardia. Maapallon suurin päästelijä Kiinakin on kehitysmaa ja ilmastokehitysrahan ja korkotuettujen luottojen saajamaa.

Ilmastotekojen "kiire" näyttäisi olevan uusien tulonsiirtojen länsimailta kehitysmaille lisäkehitysavun nimike?

Prof. Kari Mielikäinen https://docplayer.fi/11036594-Kari-miel ... omina.html
7640 vuoden vuodentarkka männyn lustokronologia Suomen Lapista:
--Pohjoisessa hallitseva ilmastosignaali on kasvukauden lämpötila, etelässä puulustot kertovat sade- ja kuivakausista.

"6000 vuotta sitten Lappi oli kauttaaltaan metsien peitossa. Kesien arvioidaan olleen tuolloin n. 2,6 astetta nykyistä lämpimämpiä. Lähihistoriamme tunnetuin ilmastonmuutos on ollut tuhannen vuoden takainen Keskiajan lämpökausi. Lämpökausi päättyi 1300-luvulla pikku jääkautena tunnettuun kylmään ajanjaksoon.
Suomessa pikkujääkausi päättyi vasta 1900-luvun alussa."

IPCC:n mukaan ilmaston lämpenemisen päätekijä on ilman hiilidioksidipitoisuuden nousu ja panelin ennusteet perustuvat tietokonemalleihin, jotka pyrkivät jäljittelemään ilmakehän fysikaalisia prosesseja."
s. 7.: Neljä eri ilmaston kehitysvaihtoehtoa.

s.9.: Päätelmiä: "Viime aikojen ilmastokeskustelu on keskittynyt pääosin maapallon keskilämpötilan muutokseen ja ihmisen osuuteen sen aiheuttajana.

"Olipa muutoksen syy mikä tahansa, sopeutumisen kannalta tärkeintä olisi ennakoida globaalien keskiarvojen sijaan paikallisilmastojen todennäköisiä muutoksia."

"Merellisen Atlantin ja mantereisen Siperian välissä sijaitsevassa Suomessa on uhkarohkeaa laskea tasaisesti lämpenevän ilmaston varaan."

Globaalia ilmastokehitysapua vaativat sanovat, että kaksinkertaisen kehitysavun ilmasto- ja entisenlaisen kehitysavun on näyttävä erillisinä ja mm. Ruotsissa kehitysavut lienevät yhdistettyjä?

Pariisissakin 2015 allekirjoittaneet 150 maata ovat saamapuolella ja 40-50 teollisuusmaata ilmastokehitysavun maksajina, joten tuollainen kaikkien maapallon maiden kannattama hanke ei ole erikoista, monestakaan asiasta ei tuollaista yksimielisyyttä saavutettaisi.
Ilmastonmuutoksen politisoituminen ja esiintyneet tutkimusväärennöksetkin johtunevat saajamaiden poliittisista intresseistä, Pariisissakin 2015 kehitysmaa Kiina vaati aluksi 300 miljardin vuosittaista ilmastoapua eteläisen pallonpuoliskon maille.

Maapallon väestöräjähdyksen poistamiseksi poliitikot esittävät koulutusta ja köyhyyden poistamista, mikä lienee mahdotonta väestön jatkuvasti kasvaessa?

Vuoden 2100 10,1 - 11,2 miljardin ihmisen rajan saavuttamisen jälkeen YK ennustaa maapallon väkiluvun kääntyvän laskuun, mihin sitten perustunee?
Vai
olisiko Thomas Malthus´n ennuste vuodelta 1798 paikkansa pitävä: "Väestö lisääntyy toimeentulon rajoille ja pysyy siinä nälän, sodan ja sairauksien seurauksena"- kuolleisuuden kasvaessa?
Arno Forsius kirj. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/malthus.html Malthusin väestöteorian tulleen meidän aikanamme maailmanlaajuisesti ajankohtaiseksi kehitysmaiden väestönlisäyksen, elintarvikkeiden riittämättömyyden ja luonnonvarojen ehtymisen seurauksena.
Jos haluttaisiin pysäyttää ilmastonmuutos tällä vuosisadalla, maapallon väestön kasvun olisi ilmeisestikin hidastuttava?

Behruz Vazvan kirj.: "Jos väestönkasvu olisi pysähtynyt 4 - 5 miljardiin, meillä ei olisi laajaa ilmastonmuutosongelmaa."

Yksinomaan Afrikan väestöräjähdys on YK:n 2017 ennusteen mukaan vuonna 2100 4,0 - 4,4 miljardia ihmistä. Onhan Afrikka tosin suuri manner: Kai Krause
The True Size of Africa http://kai.sub.blue/images/True-Size-of ... -kk-v3.pdf , mutta yksin Nigerian väkiluvun arvioidaan ylittävän miljardin väkiluvun.

Prof. Veijo Pohjola Uppsalan yliopistosta sanoo: "Väestönkasvu on se suuri ongelma, väestönkasvu ja ilmastonmuutos kulkevat käsi kädessä."

Maapallon väestön kasvulla näyttäisi olevan jatkuva etumatka päästöjen vähentämiseen nähden?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa, mutta suomalaisia vaaditaan osallistumaan eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdysongelman lieventämiseen omia elintapojaan muuttamallakin?
Ja
Suomen sanotaan voivan olla esimerkki muille teollisuusmaille, mutta Euroopankaan esimerkki ei nähtävästikään ole vaikuttanut lainkaan maailmanlaajuisesti?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

19.05.19 13:00

Maapallon väestön kasvulla näyttäisi olevan jatkuva etumatka päästöjen vähentämiseen nähden?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa, mutta suomalaisia vaaditaan osallistumaan eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdysongelman lieventämiseen omia elintapojaan muuttamallakin?
Ja
Suomen sanotaan voivan olla esimerkki muille teollisuusmaille, mutta Euroopankaan esimerkki ei nähtävästikään ole vaikuttanut lainkaan maailmanlaajuisesti?


[/quote]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eduskunnan Sitran noin 200 tutkijan Toimintakertomus & tilinpäätös 2018 odotettavissa vuonna 2019 kirj.:

"Kestävän kehityksen verouudistus ja muut ilmastoratkaisut saavat tulta alleen".

"Keskusteluun nousevat ratkaisut sekä reilu siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen".

"Suomi näyttää suuntaa kansainvälisen kiertotalouskehityksen kärkimaana".

Toukokuun 16. pv:nä 2019 Sitran julkaisu nro 148. : 1,5 asteen elämäntavat , Michel Lettenmeier, Lewis Akenji, Viivi Toivio, Ryu Koide ja Aryanie Amellina
Visio perustuu tekniseen raporttiin ISBN 978-4-88788-222-5
Sivu 86. 1,5 degrees lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon footprint
https://media.sitra.fi/2019/05/15135519 ... ntavat.pdf
s. 62. "suomalaisten hiilijalanjälkien pienentäminen CO2-ekv / henkilö / vuosi ( japanilaisten hiilijalanjälkien minimoininen edustanee mallia suunnitelmista, joita olisi laadittava kaikille YK:n lähes 200:lle jäsenmaalle? )

Samasta aiheesta Uusi Suomi 16.5.2019 otsikolla: Nyt tuli järisyttävä lista kaikille suomalaisille:
https:www.uusisuomi.fi/kotimaa/280368-nyt-tul ... osituimmat

Pohjois-Korea näyttäisi olevan oiva esimerkki ja mallimaa hiilijalanjälkien pienentämisestä ja vähäisyydestä nykymaailmassa?Aake Jermo, Kun kansa eli kortilla, Otava 1974 , " Reportaasi lähimenneisyydestä ", näyttäisi olevan taas oiva lähdeteos hiilijalanjälkienkien pienentämisessä ja teoksen lähdeluettelo olisi Sitran visioijillekin oivaa todenmukaista kangastusta toteutuneestakin hiilineutraalisuudesta?

Aake Jermo on haastatellutkin tuon pula-ajan kokeneita ja he ovat sanoneet: "Se oli niin ikävää aikaa, ettei sellaisen soisi koskaan uusiutuvan ja ei sitä mielellään muistele".

Pula-aika alkoi virallisesti syyskuun 20. päivänä 1939 ja kulutustavarain säännöstelystä päästiin lopullisesti irti vasta vuoden 1953 lopulla".

"Kansanhuollosta voidaan täydellä syyllä esittää toinenkin paradoksaalinen väite. Kun se oli voimakkaimmillaan, oli Suomen kansa heikoimmillaan".
"Niin elettiin nämäkin pulavuodet". Venyttiin uskomattoman pitkälle, kestettiin."
"Nuoremmalle polvelle kertomukset sen ajan elämänmenosta varmaan ovat kuin merkillistä tarinaa".

Ostokortteja oli enimmillään jokaisella suomalaisella samanaikaisesti 51 erilaista.
"Kaikki kansalaiset saivat elintarvikekortit, jotka olivat eriarvoisia riippuen kortinhaltijan iästä ja ammatin raskaudesta. Esimerkiksi leipäkortteja oli viidenlaisia. Maitokortteja tarvittiin peräti neljä. Rasva- ja lihakortteja oli kahta lajia, peruskortti ja lisäkortti. Vaatetuskortteja oli viidenlaisia.

Miten Sitran visionäärit voisivatkaan muuten otaksua säännöstelyjärjestelmänsä toteutuvan kuin tuollaisella 1939 - 1953 pula-ajan säännöstely- ja korttijärjestelmällä?
Korttijärjestelmää tulisi tietenkin modernisoida asuinpaikankin mukaan siirtymäajan polttoaineiden ostokorteilla ja energiankulutusostokorteilla yms.?

Veikko Palvo

Tapio Onnela
Viestit: 4807
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

20.05.19 12:51

I Palvo kirjoitti:
13.05.19 00:18
Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa, mutta suomalaisia vaaditaan osallistumaan eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdysongelman lieventämiseen omia elintapojaan muuttamallakin?
Ja
Suomen sanotaan voivan olla esimerkki muille teollisuusmaille, mutta Euroopankaan esimerkki ei nähtävästikään ole vaikuttanut lainkaan maailmanlaajuisesti?
Jos asiaa tarkastellaan per capita päästöillä, tilanne muuttuu.
HS pääkirjoitus 18.5.2019:
Kun kyse on koko maapalloa koskettavasta ongelmasta, mielipiteet Suomen ja suomalaisten roolista ongelman ratkomisessa voivat vaihdella paljonkin.

Yhden näkemyksen mukaan suomalaisten rooli ei ole iso, koska Suomen kasvihuonepäästöt ovat vain yksi promille koko maailman päästöistä. Lisäksi Suomen päästöt ovat jo vähentyneet 1990-luvulta. Kylmässä, pitkien välimatkojen maassa energiaa kuluu paljon.

Lukuja voi tosin verrata myös toisin. Silloin katsotaan ensin suomalaisten kulutuskäyttäytymistä ja sen jälkeen ynnätään, millaiset päästöt siitä aiheutuvat eri puolilla maailmaa. Sitran tuoreen selvityksen mukaan suomalaisten elämäntavan henkeä kohti laskettu hiilijalanjälki on 10,4 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Japanilaisilla se on 7,6 tonnia, kiinalaisilla 4,2 tonnia ja intialaisilla 2,0 tonnia vuodessa.

Verrattuna esimerkiksi kiinalaisiin tai intialaisiin suomalaiset elävät yhteiskunnassa, jossa yksilöiden valinnoilla on suurempi painoarvo. Yhtenä korkean osaamisen maista Suomella on myös mahdollisuuksia kehittää uutta teknologiaa, joten ratkaisujen etsiminen ajoissa voi olla etu suomalaisille yrityksille.Kuva

Tapio Onnela
Viestit: 4807
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

20.05.19 14:26

I Palvo kirjoitti:
13.05.19 00:18
Maapallon väestöräjähdyksen poistamiseksi poliitikot esittävät koulutusta ja köyhyyden poistamista, mikä lienee mahdotonta väestön jatkuvasti kasvaessa?

Vuoden 2100 10,1 - 11,2 miljardin ihmisen rajan saavuttamisen jälkeen YK ennustaa maapallon väkiluvun kääntyvän laskuun, mihin sitten perustunee? Vai olisiko Thomas Malthus´n ennuste vuodelta 1798 paikkansa pitävä: "Väestö lisääntyy toimeentulon rajoille ja pysyy siinä nälän, sodan ja sairauksien seurauksena"- kuolleisuuden kasvaessa?
Arno Forsius kirj. http://www.saunalahti.fi/arnoldus/malthus.html Malthusin väestöteorian tulleen meidän aikanamme maailmanlaajuisesti ajankohtaiseksi kehitysmaiden väestönlisäyksen, elintarvikkeiden riittämättömyyden ja luonnonvarojen ehtymisen seurauksena.
Jos haluttaisiin pysäyttää ilmastonmuutos tällä vuosisadalla, maapallon väestön kasvun olisi ilmeisestikin hidastuttava?
Parhaita puheenvuoroaja väestönkasvusta ja sen yhteydestä äärimmäiseen köyhyyteen lon kyllä tämä Hans Roslingin esittämä: DON'T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population


I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

20.05.19 16:02

Tapio Onnela kirjoitti:
20.05.19 12:51
I Palvo kirjoitti:
13.05.19 00:18
Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa,
Kuva

https://docplayer.fi/11036594-Kari-miel ... omina.html tutkimus sivun 5. taulukkoa: lineaarinen trendi vuosilta n. 138 eKr - 1900 ; lämpötila on keskimäärin laskeva.
Ja
sivu 7. Ilmaston kehitysvaihtoehtoja joista A. on IPCC:n projektioiden mukainen 1,1 - 6,4 ast. vuoteen 2100 mennessä verrattuna jaksoon 1980-1990
B., C., D. kehitysvaihtoehdot
"Puulustojen ja auringon syklisiin vaihteluihin perustuvat ennusteet viittaavat 1-2 asteen suuruiseen * v i i l e n e m i s e e n * vuoteen 2050 mennessä,
mikä ankarimmillaan
tarkoittaa parin sadan vuoden takaisen pikku jääkauden kaltaista jaksoa".

"Suomen Lapista on laadittu 7460 vuoden vuodentarkka lustokronologia". Viimeinen jääkausi päättyi Lapissa n. 10 000 vuotta sitten ja Etelä-Suomi oli ilmeisesti alkanut kohota vedestä hieman aiemminkin. Vedenpinnan yläpuolella 7460 vuotta sitten nyky-Suomesta ei tainnut olla paljoakaan?

IPCC:nkin tiedonkerääjät käyttänevät prof. K.Mielikäisenkin 7460 vuoden lustokronologiaa tietokoneohjelmiaan laatiessaan?
Ja
K.Mielikäisen ja muidenkin suomalaistutkijoiden mukaan lämpötila Suomessa ei ole kohonnut 7460 vuoteen, joten Suomessa ei näyttäisi olleen "ilmaston muutosta eli lämpötilan kohoamista" 7460 vuoteen?

Sitra ja mm. WWF näyttävät sanovan lämpötilanmuutoksen olevan * keskimäärin maapallolla * "jo noin asteen verran esiteollisesta ajasta, mutta arktisilla alueilla lämpeneminen on kaksi kertaa nopeampaa kuin muualla maailmassa".

Prof. K.Mielikäisen ja muidenkin suomalaisten tutkijoiden mukaan ilmaston lämpötilat arktisella alueella, Lapissa, eivät ole kohonneet ja tulevaisuudelle annetaan neljä erilaista vaihtoehtoskenaariota.

Veikko Palvo
Viimeksi muokannut I Palvo, 20.05.19 21:41. Yhteensä muokattu 3 kertaa.

I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

20.05.19 16:32

Tapio Onnela kirjoitti:
20.05.19 12:51
I Palvo kirjoitti:
13.05.19 00:18
Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa, mutta suomalaisia vaaditaan osallistumaan eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdysongelman lieventämiseen omia elintapojaan muuttamallakin?
Jos asiaa tarkastellaan per capita päästöillä, tilanne muuttuu.
HS pääkirjoitus 18.5.2019:
Kun kyse on koko maapalloa koskettavasta ongelmasta, mielipiteet Suomen ja suomalaisten roolista ongelman ratkomisessa voivat vaihdella paljonkin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helsingin Sanomatkin nähtävästi toistelee Suomen eduskunnan Sitran esittämiä visioita:

http://www.sitra.fi/teemat/sitra/#tietoa-meista
Sitrassa oli 189 työntekijää vuoden 2018 lopussa ja Sitran peruspääoma oli 776 miljoonaa €.
Sitra, Rahoitus hankkeisiin-kohta: " Sitra itse ei tee tutkimustyötä ".

24.8.1990 Sitra-lailla 717 eduskunnan hallittavaksi ja Sitra näyttäisi nykyisin muuttuneen paljolti IPCC:n ilmastonmuutoksen uutisoijaksi median kautta.
Ja YK:n IPCC:kään ei tee itse tutkimustyötä.
Prof. K.Mielikäisen ym. suomalaisten tutkijoiden tutkimuksia Sitran sivuilta ei näyttäisi löytyvän? Sitra oli 5.12.1976 eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle ( Suomen Pankin hallintaan? )
Sitra 1+5 strategista ehdotusta Suomelle 26.2.2018, Sitran strategisen hallitusohjelman malli:

https://media.sitra.fi/2018/07/06111209 ... ta2018.pdf " 1+5 strategista ehdotusta Suomelle ": näyttää olevan kahdeksankin ja kaikkiin niihin näyttäisi sisältyvän ilmaston lämpeneminen eli ilmastonmuutos Suomessa? ( 7460 vuoden vuodentarkka puidenlustotutkimus ei osoita lämpenemistä )

1. kunnianhimoa ilmastotavoitteisiin
2. kiertotalouden tiekartta 2.0 toteutus
3. yritystukijärjestelyt hiilineutraaliin kiertotalouteen
4. edelläkävijyyttä vähähiilisyydessä
5. verotus tukemaan ympäristötavoitteita
6. päästöjen hinnoittelu
7. materiaalitehokkuustason määrittely
8. kannustejärjestelmä päästöjen vähentämiseksi ja liikenteen parantamiseksi

"Sitra: Hiilijalanjäljen Suomessa pienennyttävä": 10,4 t CO2 ekv / suomalainen / vuodessa vuoteen 2030 mennessä 2,5 tonniin CO2 ekv / suomalainen.

Ja vuoteen 2040 mennessä 1,4 tonniin CO2 ekv / suomalainen / vuodessa ja

vuoteen 2050 mennessä piennennyttävä 0,7 tonniin CO2 ekv / suomalainen / vuodessa

Intia päästelee Sitran mukaan nyt 2,0 t vuodessa ja Kiina 4,2 tonnia CO2 ekv / kiinalainen / vuosi ja Sitra vaatii kiinalaisiakin pienentämään hiilijalanjäkiään ja
arvatenkin muitakin eteläisen pallonpuoliskon kehitysmaita ja pohjoisen teollisuusmaita.

Suomikin ja suomalaisetkin voisivat alkaa hiilijalanjälkensä vähentämisen havaittuaan muidenkin maiden tekevän niin, edes aloittavan tehdä luotettavasti todetusti vähennyksiä, siis mm. Kiinan ja Intiankin, Afrikan maidenkin väestöräjähdyksensä keskellä ?

Maailman johtavana CO2:n vähentäjämaana esimerkillinen Suomi olisi arvatenkin hyvin pian Pohjois-Korean tasolla ja elintasolla?

Ja oletettavasti Pohjois- Korean elintasoa ei kovin moni maa maailmassa tavoittele?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

21.05.19 00:40

Tapio Onnela kirjoitti:
20.05.19 12:51
I Palvo kirjoitti:
13.05.19 00:18
Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa, mutta suomalaisia vaaditaan osallistumaan eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdysongelman lieventämiseen omia elintapojaan muuttamallakin?
Jos asiaa tarkastellaan per capita päästöillä, tilanne muuttuu.
Jos maapallon väkiluku olisi edelleen vuoden vuoden 1950 noin 2,5 miljardia ihmistä, ilmastonmuutoksesta eli ilmaston lämpenemisestä tuskin puhuttaisiin lainkaan, eikä hiilijalanjäljistä eri puolilla maailmaa ja hiilijalanjälkien tasaamisesta samansuuruisiksi?

Suomen eduskunnan hallinnassa oleva Sitrakaan ei halua puhua maapallon väestöräjähdyksestä mitään ikäänkuin sillä ei olisi merkitystä, onko maapallon väkiluku 2,5 miljardia vaiko 7,6 miljardia ja vuonna 2100 10 - 11 miljardia ihmistä.
Ja alkaisiko Thomas Malthusin arvio vuodelta 1798 pitää paikkansa 10 - 11 miljardin vaiko vielä suuremman maapallon väkiluvun kohdalla: "Väestö lisääntyy toimeentulon rajoille ja pysyy siinä nälän, sodan ja sairauksien seurauksena"?

"Kiertotalouden kytköksen ilmastonmuutokseen Sitra hyväksyy ja sanoo "ymmärretyn paremmin". ( väestöräjähdystä Sitra ei huomioi ) 10 EU:n jäsenvaltiota on julkistanut kansallisen tiekartan tai toimenpideohjelman". Ja Sitra v. 2016 "ensimmäisenä maailmassa" tiekartan Suomessa ja 2019 tiekartan päivityksen 2.0 versioksi".
2019

Vuoden 2016 tehdyn kiertotalouden suunnitelmansa Sitra ylpeänä julistaa tehdyn ensimmäisenä maailmassa, mutta olisikohan hätäilty ja kiirehditty turhaan?


Sitran ja IPCC:n "tiekarttojen" perustana olevan ilmaston lämpenemisen osalta sitä ei Suomessa näytä tapahtuneen:
https://docplayer.fi/1079819-Olemmeko-m ... uteen.html 2010 Rovaniemellä 400 alan tutkijan kokous 40 maasta.

"Maapallon ilmasto muodostuu tuhansista ja taas tuhansista toisistaan poikkeavista paikallisilmastoista. Paikalliset vaihtelut voivat olla todella rajuja, kuten esim. Ylläksellä voi olla Äkäslompolossa -35 astetta ja parin km:n päässä Yllästunturin rinteillä parisataa metriä korkeammalla -15 ast., yleistämisessä on oltava todella varovainen.
Sama koskee maapallon pintalämpötilojen keskiarvoistamista".

"Suomen metsien kasvutrendit selvitettiin 1990-luvun puolivälissä osana laajempaa EU-projektia. Uuden tutkimuksen maastotyöt tehtiin 2007 - 2008.
Kööpenhaminan ilmastokokousta edelsi marraskuussa 2009 Climategate-ilmastoskandaali.
Männyn kasvu oli 1990-luvulla 15-20 % normaalia heikompaa ja kuluvalla vuosikymmenellä vain keskimääräisellä tasolla. Tulos vahvistaa aikaisempaa käsitystä siitä, ettei ilmastossa ole tapahtunut puun kasvun kannalta mitään dramaattista".

"Ikävä totuus: todennäköistä on, että ilmasto asteettain viilenee". Suomen paikallisilmastossa. Ja eivätkö kiertotaloudetkin ole paikallisia eri puolilla maapalloa?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

21.05.19 13:12

Suomen eduskunnan alainen Sitra esittää mielestäni varsin epärealistisia tapoja esimerkiksi "kestävän kehityksen verouudistuksessaan":
https://media.sitra.fi/2019/04/11153727 ... distus.pdf

"Suomessa erityisesti ansiotulojen verotuksen lieventämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti työnteon kannustimiin eli siihen, kuinka paljon ihmiset tarjoavat työtään ( työn tarjonta )
ja sitä kautta työllisyyteen".
"Näin päästö- ja tuloverojen noston ja ansioverotulojen laskemisen kautta kestävän kehityksen verouudistuksessa saadaan aikaan * kaksoishyöty * koko kansantaloudelle, eli päästöjen lasku ja työllisyyden nousu".

"Tuloerot eivät kasva, eikä teollisuuden kilpailukyky heikkene."

Sitran mukaan on noinkin yksinkertaista saada työllisyysaste ylös, työttömyys alas ja " suomalaiset tarjoamaan työtään ", mitähän sekin merkinnee?


Ja Suomen valtion Suomen Ympäristökeskus ( SYKE ) työntekijä on 21.5.2019 laskeskellut, https://yle.fi/uutiset/3-10772407 että Suomen metsiä tulisi hakata
10 - 18 miljoonaa kuutiota * v ä h e m m ä n * vuodessa kuin mitä Suomessa aiotaan.

Käytännössä 570 työntekijän SYKE yrittää estää Metsä Groupin Kemiin suunnitteleman uuden sellutehtaan ( ja uudet työpaikat ) rakentamisen.

Nollatutkimustako Sykkeellä, Suomen ja suomalaisten talousetujen vastaisesti tuossa ainakin näytettäisiin toimittavan?

Veikko Palvo

I Palvo
Viestit: 232
Liittynyt: 29.09.16 17:45

Re: Globaalit väestöräjähdys ja ilmastonmuutos

23.05.19 14:01

I Palvo kirjoitti:
19.05.19 13:00

Suomessa ei ole ilmastonmuutosongelmaa omassa maassa, mutta suomalaisia vaaditaan osallistumaan eteläisen pallonpuoliskon väestöräjähdysongelman lieventämiseen omia elintapojaan muuttamallakin?
Ja
Suomen sanotaan voivan olla esimerkki muille teollisuusmaille, mutta Euroopankaan esimerkki ei nähtävästikään ole vaikuttanut lainkaan maailmanlaajuisesti?


[/quote]

Kioton pöytäkirja astui voimaan vuonna 2005 ja vielä tuolloin Kiinan ja USAn yhteisten kasvihuonekaasupäästöjen sanottiin usein oleva yhdessä puolet maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

24.11.2009 ennen Kööpenhaminan ilmastokokousta: "Kiina on noussut maailman suurimmaksi CO2 ekv -päästöjen tuottajaksi".
ja
"On arvioitu, että vaikka kaikki muut maailman maat leikkaisivat päästöjään 80 %:a, mutta Kiina jatkaisi päästöjen tuottamista nykyiseen tapaansa, nousisi maailman keskilämpötila 2,7 astetta vuoteen 2050 mennessä".

http://ilmasto.org/koopenhamina/2009/11 ... index.html Kiinan sanotaan olevan vastuullinen kehitysmaa ja "Kiina-ilmiön" selittävän n. 30 % Kiinan kasvihuonekaasupäästöistä v. 2009.
"Kiina vaatii teollisuusmaita kantamaan historiallisen vastuunsa ja vaatii v. 2009 teollisuusmaita l a h j o i t t a m a a n prosentin BKT:stään kehitysmaiden ilmastonmuutokseen sopeutumiseen".
Kiina on itse kehitysmaa Pariisinkin sopimuksen mukaan.
Kioton ja Kööpenhaminankin ilmastokokouksen 12.2009 jälkeen Kiina on jatkuvasti lisännyt kasvihuonekaasupäästöjään ja USA on vähentänyt omiaan, vaikkei se kuulukaan Pariisi 2015 sopimuksen piiriin.

Ylläolevassa kirjoituksessa Kiinan sanotaan "lupailevan leikata", "vakuuttavan", "toimivan aktiivisesti", päästöjään vähentäen, oleva "vastuullinen kehitysmaa",
mutta kehitysmaana Kiinalla ei ole velvollisuuttakaan Pariisi 2015 sopimuksenkaan mukaan vähentää päästöjään tai hillitä niiden kasvuvauhtia.

BBC kirjoitti 8.8.2017 otsikolla "Dodgy greenhouse gas data threatens Paris accord ja Kauppalehti 8.8. BBC:n artikkelin pohjalta otsikolla:
Valtioiden päästöraportit eivät vastaa todellisuutta. ( Ei EU:ssakaan, miten lienee Kiinan ja Intian osalta )

Otsonikerrosta tuhoavat ja maapallon lämpenemistä lisäävät CFC-yhdisteet palaavat ilmakehään Kiinasta, https://yle.fi/uutiset/3-10797697 valtaosa noin
7000 tonnia "freoneita" on peräisin Kiinasta. YLE kirj. myös "ympäristörikoksista ja otsonikerroksen uustuhoamisen 2019 osalta muualtakin kuin Kiinasta.
YK ehti vuonna 2018 uutisoida "otsonikerroksen voivan toipua täysin vuoteen 2060 mennessä, Suomen osalta aiemminkin", ja nyt 5.2019 uutisointien jälkeen ainakin Kiinan sanotaan syyllistyneen 7000 tonnilla CFC-yhdisteitä ympäristörikokseen, mikä asettaa nuo edellä mainitut Kiinan vakuuttelut omaan arvoonsa.

Pariisi 2015 Kiina + muut -ryhmässä sanotaan olleen 134 kehitysmaata, oliko lisäksi muitakin ryhmiä ja teollisuusmaiden ryhmä?
EU:kin taisi neuvotella omana ryhmänään?

Kiina "vastuullisena" kehitysmaana ei pitäne täysin paikkaansa ja Afrikassakin Kiina toimii eräänlaisena uutena siirtomaaisäntänä, Afrikan maiden raaka-aineet -- osin länsimaiden kehitysavullakin aikaansaadut, esim Tansanian metsäohjelma? -- Kiina ostaa itselleen maksamalla "omalla kehitysapumallillaan"?

Welthunger 2017 kartta maailman nälkäindeksin ( GHI ) maista:
https://www.globalhungerindex.org/pdf/d ... poster.pdf Afrikka näyttäisi olevan "nälkäänäkevin" ja sen väkiluvun YK ennustaa vuoteen 2100 mennessä
väestöräjähtävän 4,4 miljardiin ihmiseen.
Suuntautuisikohan "uudesta ilmastokehitysavusta" suurin osa Afrikkaan, Kiinankin kehitysmaana saadessa oman osansa?

Veikko Palvo

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”