Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Terijoen hallitus ja SKDL

Otto Vilgelmovitsh Kuusinen perusti ja kirjoitti puolueohjelman Suomessa maan alla Suomen Sosialistiselle TyöväenPuolueelle ( SSTP ), joka liittyi maailman vallankumousjärjestö Kominterniin Moskovassa. SSTP toimi Suomessa 13.5.1920 - 3.8.1923, jolloin pääministeri Kyösti Kallion leikkauksessa SSTP:n 189 kansanedustajaa ja puoluetoimitsijaa tuomittiin valtiopetoksen valmistelusta vankilaan.

Suomen eduskunnassa oli ollut kaksi sosialidemokraattista puoluetta ja Kominternin SSTP jatkoi Sosialistisen Työväen ja Pienviljelijäin Vaalijärjestönä ( STPV ) kansanedustajineenkin Lapuan liikkeen aikaansaamaan Tasavallan suojelulakiin 1930 saakka, jolloin vangittiin mm. Mauritz Rosenberg, joka vapauduttuaan lähti Neuvostoliittoon v. 1934. Poika Gösta Rosenberg oli sittemmin SKDL - SKP:n kansanedustajana vuosina 1945 - 1966.

Komintern Moskovassa päätti kansanrintamaperiaatteestaan 1935 ja Espanjan sisällissodassa Terijoen puolustusministeri puna-armeijan kenr.majuri Akseli Anttila oli ansainnut Leninin kunniamerkin ja GRU ( "KGB:n" ) Tuure Lehén oli Kataloniassa "taistellut" trotskilaisia kommunisteja vastaan. Lehén tuli Suomeen v. 1946 pysytellen neuvostokansalaisena SKP:ssä, ei lähtenyt SKDL:n kansanedustajaksi.
Maatalouskomissaari Armas Äikiä tuli Suomeen 1947 ehkä Porkkalan kautta, eikä liene hänkään ottanut Suomen kansalaisuutta?
A.Äikiä oli Otto Villen Neuvostotasavallan "Taideasiain kansankomissaari.
Terijoen AgitProp-komissaari Inkeri Lehtinen oli 1940 alkaen O.V.Kuusinen Karj.-Suomalaisen Neuvostotasavallan korkeimman neuvoston jäsen ja Inkeri L. otti Suomen(-kin ) kansalaisuuden.

Kominternin Otto Ville Kuusinen neuvotteli Stalinin kanssa syyskuusta 1939 alkaen ja Moskovassa perustettiin Terijoen hallitus vt. pääministerinään Mauritz Rosenberg. Pääkansankomissaari Otto Ville Kuusinen solmi Molotovin kanssa 2.12.1939 Ystävyys- ja Yhteistyösopimuksen YYA 1:n, jota oli ehdotettu jo neuvottelija Paasikivellekin syksyllä 1939.

Stalinin Neuvostoliiton Suomen valloitusyritys muuttui Talvisodaksi ja maaliskuun 1940 Moskovan rauhan jälkeen samassa kuussa Stalin perusti O.V.Kuusisen Karjalais-Suomalaisen Sosialistisen Neuvostotasavallan ( 1940 - 1956 ) pääkaupunkinaan Petroskoi ja Suomi oli ilmeisenä aikomuksena välirauhankin aikana liittää tuohon neuvostotasavaltaan. ( Ja välirauhan aikana ja sotien jälkeen vähintäinkin uhkana Suomelle?)

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto ( SKDL ) perustettiin lokakuussa 1944 Suomessa kansanrintamapuolueeksi, johon aluksi liittyi Suomessa 10.1944 perustettu SKP ja maalisvaaleissa 1945 SKDL-SKP sai noin 25 % äänistä päästen "kokoaan suurempana" Paasikiven II ja III hallituksiin, SKDL-SKP:n Yrjö Leino oli sisäministerinä.
Ylin valta Suomessa oli Valvontakomission `kenraalikuvernööri A.Zhdanovilla ja koko ajan Helsingissä olleella varakuvernööri G.Savonenkovilla ja komissiolla oli 14 alatoimipistettä eri puolilla Suomea ja sotakorvausteollisuutta ja toimituksia valvoi myös oma NL-organisaatiokin.

Sotakorvausten suuruuden määritteli ja teki siitä sopimuksen Zhdanov välirauhansopimuksen jälkeen neuvostolaisten tutkittua sitä ennen
suomalaisen teollisuuden ja talouden suoritus- ja kantokykyä.

Suomalaisista 75 % oli äänestänyt maalisvaaleissa 1945 vuoden 1939 ja sodanaikaisia `vanhoja puolueita ja eduskuntaan enemmistön entisiä `pitkän parlamentin´ kansanedustajia, jotka muodostivat eduskunnan ei-kommunistisen enemmistön.
Vaalitulos 3.1945 oli Zhdanoville ja Neuvostoliitolle Terijoen hallituksen ja Itä-Karjalan neuvostotasavallan kaltainen pettymys, sillä tavoitteena oli luoda Suomeen yksi suuri neuvostomyönteinen ja -alisteinen vasemmistopuolue, kuten hieman myöhemmin tapahtui puna-armeijan miehittämissä Itä-Euroopan maissa, tulevissa kansandemokratioissa.

Mauno Pekkalan hallituksen pääministerikin oli SKDL:stä ja ministeriveli SKDL-SKP:stä ja hallituksen ministereiden vankilatuomiovuosien määrä oli yli 100 vuotta. ( vertauksena SSTP:n kansanedustajien ja toimitsijoiden vankilatuomioita oli yhteensä noin 350 vuotta )
Politiikkaankin vahvasti sekaantuva SNS 2 perustettiin sekin syksyllä 1944.

Presidentti J.K.Paasikivi kirjoitti päiväkirjaansa 1948 "Paasikiven ohjelman v. 1948" ehkäpä hieman jälkiviisaudella, sillä kommunisteilla Suomessa oli ollut lukumääräisesti mahdollisuutensa vallankaappaukseen.
JKP kirj. 1948 "Meillä on kommunisteja 17 % ja SKDL:n kanssa 19 %". ( SKDL oli kärsinyt 1948 vaalitappion. )

http://jkpaasikivi.fi/book/valtiomiehen ... o-5/liite/ Presidentti Paasikivi kirjoittaa 1948 kommunistien epäisänmaallisuudesta ja epälojaalisuudesta ja vertaa kommunistien lukumääriä Itä-Euroopan maissa Suomeen verrattuna:
"Unkarissa oli kommunisteja 7%, Romaniassa, Puolassa, Tsekkoslovakiassa ynnä Balkanin maissa olivat vähemmistöinä, toisissa maissa hyvin pienenä vähemmistöinä. Mutta se ei ole estänyt heitä ottamasta valtaa käsiinsä".
Puna-armeijan miehitystä Itä-Euroopan maissa JKP ei mainitse ja
Suomessa Stalinin Neuvostoliitto ilmeisesti katsoi, ettei sotakorvaustoimituksia ollut viisasta häiritä, eikä Suomessa ollut sotien aikana edes vastarintaliikettäkään, minkä Zhdanov ironisesti muutaman kerran totesikin mm. SKDL-SKP:n Hertta Kuusiselle, joka ehdotti "kenraalikuvernöörille" vastarintaliikkeen perustamista saksalaisia vastaan pohjoisessa.
Zhdanov sanoi Hertalle, että tuollaisen liikkeen olisi voinut perustaa jo paljon aikaisemminkin.
Ja
1948 SKDL-SKP jätettiin 18 vuodeksi oppositioon rettelöitä ja lakkoja järjestelemään, mutta v. 1947 Paasikiven oli ollut pakko solmia YYA-sopimus Stalinin NL:n kanssa, samankaltainen sopimus kuin O.V.Kuusinen oli allekirjoittanut jo 1939 Molotovin kanssa.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Terijoen kansanrintama ja SKDL

Varjo Suomen yllä - Stalinin salaiset kansiot Docendo 2017, Timo Vihavainen, Ohto Manninen, Sergei Zhuravljov sanoo alussa "Päätöksiä tehtiin usein suullisesti ja operatiivisissa kysymyksiä ratkottiin puhelimessa ja muutoinkin arkistoon usein päätyi vain pohdintojen lopputulos".
"Presidentinarkistoon NL-ajan jälkeen, jonka "Stalinin arkisto" / "Kremlin arkisto" Venäjän Federaation presidentin arkistossa on "historiaosasto"-nimikkeen alla".

s.166.: Terijoen julistuksen luonnoksia Stalin on korjaillut, julkaistu Pravdassa 2.12.1939: mm. "kansanhallituksen" Stalin on muuttanut
"laaja työtätekevän kansan rintama",
"joka Helsinkiin saavuttua laajennetaan työtätekevän kansan rintamaan osallistuvien eri puolueiden ja ryhmien edustajilla".

Kuusinen - Molotov yya-sopimus ja salainen lisäpöytäkirja, delo 578 sivut 88-94, julkaistu Pravda No.334. 3.12.1939 ( osittain/ kokonaan? )

"sivu 177 - 178. Zhdanovin luonnos ( Terijoen ) kansanrintaman vetoomukseksi esitettäväksi, suomalaisille sotilaille:
"Eläköön Suomen demokraattinen tasavalta! Sen voitto on lähellä!

Zhdanov on ohjeistanut ja osallistunut Terijoen demokraattisen tasavallan toimintaan mm. 15.XII 39 puhelinsanomalla
Kuusisen armeijan sotilasvalan sananmuodosta, Stalin on merkinnyt käsin: "En vastusta"

Zhdanov on ilmeisesti ohjeistanut Helsingissä perustettavaksi lokakuussa 1944 SKPn " Laajaksi työtätekevän kansan rintamaksi" aiotun SKDL:n suojiin, mutta maalisvaalien 1945 jälkeenkään muiden puolueiden ryntäämistä SKDL:n suojiin ei tapahtunut ja SKDL-SKP jäi siitä alkaen Suomen poliittisen kentän vasemman äärilaidan puolueeksi, jolla ei ole vastinetta, äärilaitaa, oikealla laidalla.

Zhdanovin kirj. aluksi pitäneen 15.10.1944 perustettua Suomi- Neuvostoliitto Seuraa ( SNS ) SKDL:ää vahvempana kansanrintaman edustajana.
SV Seuralla oli vielä 2008 jäljellä 282 paikallisosastoa ja v. 2019 SVS on saanut valtionapua 1,1 miljoonaa €. SVS näyttää nykyisin sanovan
keskittyvänsä Suomessa asuvien venäläisten kanssa tehtävään ystävyys-, kulttuuri- ja kotouttamistoimintaan.

Nimensä muuttaneella SKDL:llä on edustajansa EU-parlamentissa GUE/NGL- vasemmistoryhmässä, jolla on 37 paikkaa 705:stä.
vihreyttä, sosialismia, kommunismia, "eläimellistä" eläinaktivismia, EU-skeptisyyttä näyttäisi kuuluvan puolueohjelmaan
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Left- ... _-_GUE/NGL

`Jonkin sortin sosialisteja´oli ennenkin, kommunisteja, kansallissosialisteja, anarkisteja, trotskilaisia ynnä muita lahkolaisia ja
GUE/NGL / The Left in the European parliament -ryhmään näyttää kuuluvan myös Party of the European Left ( EL ) ja
Finland Left Alliance näyttäisi kuuluvan GUE/NGL:ään, mutta kuitenkin olevan EL:ssä vain tarkkailijajäsenenä?
http://european-left.org/our-parties/

SKDL-SKP:n EU-parlamenttijäsenyyden voinee sanoa olevan perintönä Zhdanovin ajan kansanrintamista vuosilta 1939 ja 1944 ?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Kansanvallan tulikoe

Heinäkuun eduskuntavaaleihin osallistui kaksi sosialidemokraattista puoluetta, Tannerin ja Voionmaan demokraattinen ja Moskovan Kominternin Otto Ville Kuusisen "maan alla" toukokuussa 1920 perustama Suomen Sosialistinen TyöväenPuolue ( SSTP )
Tannerin sosdemot saivat 53 kansanedustajaa ja Kominternin SSTP 27 kansanedustajaa Suomen eduskuntaan.

http://www.eduskunta.fi/FI/naineduskunt ... fault.aspx
Andrei Muravev kirjoittaa Neuvosto-Karjalan FSB:n aineistojen pohjalta sisällissodan venäjänmaalle 1918 paenneiden punaisten johtajien olleen organisoimassa ja perustamassa Leninin ohjeiden mukaisesti Kominternia, jonka jäsenpuolueeksi perustettiin Moskovassa aseelliseen vallankaappaukseen ja vallankumouksen valmisteluun SKP.
Andrei M. kirj. NL:oon ( perustettiin 30.12.1922 ) emigroituneen 84 kansanedustajaa Suomesta; 56 vuonna 1918 ja 28 1920- ja 1930-luvuilla.
Valtaosa tuhottiin Stalinin vainoissa ja Kominternin SKP:kin likvidoitiin ja Stalin lakkautti Kominterninkin 1943, mutta
kansanrintama-aate
jäi eloon 1.12.1939 Moskova/Terijoella esitettynä ja syksyllä 1944 myöskin Suomessa ilmeisesti Zhdanovin toimesta.

13- 15000 venäjänmaalle 1918 mennyttä ja ehkä noin 15000 loikkaria Suomesta 1930-luvun alussa on oma lukunsa ja ehkä puolet tuhottiin ja NL:ssa lienee ollut lisäksi saman verran aiemmin sinne muuttaneita suomalaissyntyisiä tai suomalaisperäisiä.
Nuo ehkä noin 30 000 olivat Stalinin teloittamien johtajiensa pettämiä, mutta noin 15000 heistäkin tapettiin ja aatteeseen uskovaiset Suomessa sodan jälkeen olivat yhtä tyhmiä, eivätkä hengissä selvinneet komm.johtajat kyselleet teloitetuista?

SSTP lakkautettiin elokuussa 2023 ja 189, joista 27 SSTP:n kansanedustajia, tuomittiin kuritushuoneeseen valtiopetoksesta ja sitoutumisesta Neuvostoliiton Kominternin päätöksiin , mutta toiminta jatkui Sosialistisen Työväen ja Pienviljelijäin Vaaliliittona ( STPV ), 1924 18 , 1927 20 , 1929 30 kansanedustajaa.
Lapuanliike sai aikaiseksi eduskunnassa 30.7.1930 säädetyn Tasavallan suojelulain, jonka nojalla Moskovan kommunistit vangittiin ja myöhemmin lapualaisiakin.

"Kommunistilaki" 1930 mahdollisti punamultahallituksen synnyn ja Talvisodan yksimielisyyden.
Mutta
miksiköhän Kominternin toimintaa Suomen eduskunnassa ei pystytty lopettamaan, siihen tarvittiin Lapuan liike?
Ja
miksiköhän SSTP ja STPV saattoivat 1920-luvulla toimia vapaasti ja osallistua vaaleihinkin, vaikka olivat Kominternin vallankaappaus- ja vallankumouslinjalla?
SSTP:n edustajien puheetkin eduskunnassa ovat olleet `palopuheita´ ja välikysymyksiä on esitetty hyvin paljon kaikista mahdollisista ja mahdottomista aiheista.
Syyskuussa 1922 SSTP esitti eduskunnassa Suomen muuttamista neuvostotasavallaksi!

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Rousseau, Lenin, Stalin ja Putin

Jean-Jacques Rousseau esitti 1755 - 1762 "Ihmisten syntyneen vapaiksi, mutta kaikkialla he ovat kahleissa. * Jalo villi * oli
Rousseaun ihanne ja jalot villit elivät vapaina ja onnellisina. Mutta sitten kehitys ja sivistys oli saanut aikaan jaon omistaviin ja köyhiin.
Oli luotava uusi kansalaisyhteiskunta", unelmoi Rousseau.
http://britannica.com/biography/Jean-Jacques-Rousseau
"Oli luotava myöskin uusi kansalaisuskonto, koska kristinusko oli hyödytön uutta yhteiskuntaa rakennettaessa" ja "Rousseau ihaili samankaltaisia yhteisöoppeja esittävää Niccolò Machiavellia".
Pääteltiin, etteivät kansalaisyhteiskunnan ihmisten suuri enemmistö tiedä "yhteistahto-idean" vallitessa, mikä on kansalle parhaaksi,
"kansan enemmistö ei välttämättä tiedä, mikä on kansalle parhaaksi".
Filosofi G.W.F.Hegel piti Rousseauta totalitarismin isänä.

Kansalaisuskonto toteutuikin Ranskan vallankumouksessa, korkein olento ja järjen kultti ja sen festivaalit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_Reason
Ja
Maximilien Robespierre ihaili Rousseauta ja toteutti 5.9.1973 - 24.7.1974 Ranskassa verisen terrorin, giljotiinilla katkottiin kauloja ja lopulta myöskin Robespierren kaula.
Myöhemmin 1918 V.I.Lenin sanoikin: "Napoleoneilta me katkaisemme kaulat"!

Moskovaan bolshevikit pystyttivät 3.11.1918 Robespierren patsaan,
https://en.wikipedia.org/wiki/Robespierre_Monument Leninin punainen terrorikin oli alkanut jo ennen Robespierren monumenttia.

Karl Marx lainaili Rousseaun ajatuksia ja V.I.Lenin omissa kirjallisissa utopioissaan lainaili molempia.
"Lenin ajatteli, että kunhan wanha yhteiskunta tuhotaan ja murskataan niin Rousseaun paratiisi olisi siinä ikään kuin valmiina, vallankaappauksen jälkeiselle ajalle ei ollut suunnitelmia.
Uusi kansalaisuskonto, kommunismi, asetettiin kylläkin jo läntisen ajanlaskun mukaan marraskuun alun 1917 bolshevikkien vallankaappauksessa.

Timo Vihavainen: Vanhan Venäjän paluu, Otava 2014 kirj. "Leninin uskoneen vallankumoukseen Saksassa ja saksalaiset toverit tulevat sitten apuun. Lenin ihaili myös Preussin junkkereiden kurinalaista järjestelmää."

Osmo Jussila: Neuvostoliiton tragedia - Utopiasta vankileirien saaristoksi, Otava 2012 ( myös liite s. 411. Rousseaun ilmestys ja
sivu 423. alkaen: Rousseau ja Ranskan vallankumous
sivu 425. alkaen "Babeuf loi ensimmäisen selvästi kommunistisen ohjelman...., joka välittyi Karl Marxille. Francois-Noel B. Babeuf mestattiin
27.5.1797 giljotiinilla. Gracchus-lisänimi tulee maanmittari Babeufin maareformi-ehdotuksesta.
"Babeufin kommunismin ohjelmassa olivat myöhempien totalitääristen terrorivaltioiden tunnusmerkit; esim. patriooteiksi naamioituneet viholliset, lehtimiesten vainot, salaliittojen jäljittäminen, epäiltyjen kansanvihollisten listat, vallankumouskomiteat, salaiset agentit, poliisivaltio, tekaistut syytteet, näytösoikeudenkäynnit.
Vastavallankumoukselliset oli suljettava keskitysleireille ja oli perustettava kansantuomioistuimia, yhteisruokailu, yhteisasuminen..."
O.Jussila sivu 373.:
"Tshekan leirejä oli 34 tammikuussa 1920, ja niissä 8660 vankia. ( Legget ), tammikuussa 1921 keskitysleirejä oli 107 ja syyskuussa 1921 keskitysleirejä oli 117 ja niissä vankeja 60457."

Paasikiven ja Tannerin rauhanvaltuuskunta joutui Tartossa 1920 odottamaan bolshevikkien hyökkäyksen torjumista Varsovan laidalla ja puna-armeijan hajoamista ennen neuvottelujen alkamista. Vallankumousvientikin oli epäonnistunut ja Neuvostoliitto perustettiin sitten 1922/-23 vaihteessa epäonnistumisen merkiksi.

Mussolinikin oli "jonkin sortin sosialisti" varsinkin aluksi ja kaipa siksi bolshevikit vihasivat suuresti fasismia ja läntiset sosialidemokraatitkin Komintern nimesi sosiaalifasisteiksi.
Putinin Venäjä näyttää käyttävän vihollisiksi nimeämistään myöskin natsismi-nimitystä.

Toveri Stalin ei liene suuremmin ihaillut Rousseauta tai ylipäätään ketään, mutta teki kesällä 1939 kansallissosialisti toveri Hitlerin kanssa sopimuksen ja diktaattorit jakoivat Puolan keskenään aloittaen toisen maailmansodan. Stalin mitätöi sitten Tarton rauhansopimuksen ja pari muutakin sopimusta ja yritti Suomen valloitusta 30.11.1939 - 13.3.1940.
Stalinin ja Putinin historiapolitiikassa toinen maailmansota kylläkin alkaa vasta kesäkuussa 1941, `suuri isänmaallinen sota´, joka on suuressa kunniassa Putinin Venäjällä Stalinin kanssa. Suuriin kuolleiden sotilaiden ja siviilien lukumäärään taitavat hukkua ja sulautua Stalinin keskitysleireissä, vainoissa ja kollektivisoinnin nälänhädissä kuolleetkin?

NL:n ja Venäjän ihmisoikeuskäsitys ei edusta Rousseaun "ihmisen vapautta eikä jaloa villiä", "venäläisessä vapaudessa" ei ole sanan- eikä edes ajattelun vapautta, `toisinajattelu´ on rikos ja rikolliset on likvidoitava Putininkin "Russkij Mir"-ydinsanoman mukaisesti.
Toisinajattelijoiden julkisesti esitetyt mielipiteet olisivat epäilemättä `vihapuhetta´.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Yhteistoiminta

Veikko I Palvo kirjoitti:
11.10.23 00:06


------------------SAK oli sodan jälkeen kommunisteille poliittisen vaikuttamisen kenttä ja Väinö Tannerin SDP perusti SAJ:n vuosille 1960 - 1972. Tanner kuoli ja Rafael Paasio kokosi kansanrintamahallituksen, johon otettiin 18 v oppositiossa ollut SKDL-SKP ja KOK joutui 21 vuodeksi oppositioon. Rafael Paasio muutti SDP:n kurssia "pari piirua vasemmalle" ja V.Leskinen kirjoitti kirjankin "Aika sotia, aika sopia".

SAK:ssa alkoi 1969 toimia SDP:n ja SKDL-SKP:n kaksoisjohto - puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja SAK:n kaksoisjohto toimii yhä, vaikka
"tammikuun 1940 kihlaus" tehtiinkin Tannerin SDP:n kanssa.


AY-liike on henkisesti kiinni maailmassa, jossa joku on jatkuvasti orjuuttamassa ja riistämässä työntekijää viime vuosisadan alussa ja YYA-ajassa, jolloin Neuvostoliiton uhka toi ay-liikkeelle mahdollisuuden olla valtiovallan ytimessä. Devalvaatiot ja markan kelluttamisetkin olivat kylmän sodan aikana mahdollisia.Veikko Palvo

Suomen vasemmisto-oppositio on vienyt Europuolueiden puhujien kautta Suomen sisäpoliittisen kiistan EU-parlamenttiin, jonne se ei kuulu, mutta millä tavoin tällaisen mielenosoituksen ajatellaan palvelevan Suomen ay-liikkeen etuja vai olisiko tuloksena ainoastaan Suomen talouselämän olojen mustaaminen ja mahdollisten investointien väheneminen Suomeen vaikuttaisi myöskin työpaikkoja vähentävästi?
http://yle.fi/a/74-20078994

Sosiaalidemokraattien ryhmäpuhuja Iratxe Garcia Pérez puuttui puheessaan meneillään oleviin * sisäpoliittisiin * riitoihin Suomessa.
Riita näyttäisi alkaneen jo eduskuntavaalien tuloksena muodostetusta oikeistohallituksesta, jota vasemmisto-oppositio ei hyväksynyt -
ei hyväksynyt eduskuntavaalien tulosta.

EU-vasemmiston
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_vasemmistopuolue
meppi Nikolaj Villumsem puhui EU-parlamentissa myöskin Suomen sisäpolitiikan kiistelystä
ja
puhui myöskin erilaisista hallituskokoonpanoista, joita pieni EU-Vasemmisto ei ilmeisestikään hyväksy - vaikka asian esittäminen ei kuulukaan EU:n parlamenttiin.
Mutta eikö jonkinasteinen yhteisymmärrys oikeisto- ja vasemmistohallitusten toimien suhteen olisi demokratian toimivuuden ehtona,
nythän on jo vilauteltu mahdollisuutta, että ensimmäinen seuraava vasemmistohallitus muuttaa tai muuntaa oikeistohallituksen säätämiä lakeja, asetuksia ja toimia?

Yhteisymmärryksestä Suomen sisäisessä työmarkkinapolitiikassa ei näyttäisi olevan tietokaan?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Satamalakot 1920-luvulla

YYA-aikana yleistyi käsitys todeta 1920-luvun työnseisaukset ja satamalakot "normaaleiksi palkkataisteluiksi" myöhempänä nykyaikanakin:
YLE
kirjoittaa 10.3.2024 otsikolla "Sata vuotta sitten Valkoinen Suomi kävi lakkoja vastaan".
http://yle.fi/a/74-20076824
ja "vuonna 1928 ( 2.6.1928 - 16.4.1929 ) alkaneesta kaikkiin Suomen satamiin kohdistuneesta samalakosta, joka lamautti ulkomaankauppaa
yli 10 kuukautta".
Ja 28.2.1920 perustetusta Martti Pihkalan ja Vihtori Kosolan johtamasta Vientirauha Oy:stä, joka perustettiin Kominternin oppien SSTPuolueen ajalle ja jatkoi sen seuraajan STPV:n - Suomen Työväen ja Pienviljelijäin Vaalikomitea - aikana.
M.Pihkala - Vihtori Kosola keräsivät 1. luettelon miehistä,
2. joilla oli sisua ja tahtoa lähteä ja
3. tunnettu asia on, että satamamiehet ansaitsevat paremmin kuin mitkään muut ei-ammattilaiset miehet, luki Vientirauhan ohjeissa.
YLE: " Lakonmurtajat
ovat nykyihmiselle jokseenkin käsittämätön ilmiö, lakonmurtajien tavoite oli pitää lakossa oleva työpaikka ( satama ) toiminnassa".

Väinö Tannerin SDP-hallituksen aikaan oli Chricton-Vulcanin telakkalakko, Kominternin ja Profinternin Moskovasta ohjailema ja pääosin rahoittama ja kommunistien SAJ:n satamalakot olivat miltei jokavuotisia 1920-luvulla.
Edvard Gyllingin Neuvosto-Karjala toimitti Hella Wuolijoelle Suojärvelle puutavaraa ja tämä toimitti ilmeisesti Gulag-työvoimalla kaadettua polkuhintaista neuvostopuutavaraa Britanniaan ja Neuvostoliitto siis rajoitti - yritti estää - tuota "vientikilpailua" Britanniaan pitkillä Suomessa järjestämillään satamalakoilla.
Suuret Neuvostoliiton ja muutkin ulkomaiset avustukset mahdollistivat Kominternin ja Profinternin kommunisteille lakkoilun Suomen satamissa.
Veikko Huuska kirjoittaa samasta aiheesta 2015: sukellusveneitä, lakkoja, moskovan rahaa, suomi 1927:
http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkoh ... uomi-1927/
Ja
Vientirauha mahdollisti Suomen viennin pitkien lähes vuodenkin kestäneiden työselkkausten ja 1920-luvun poliittisessa työmaaterrorissa.
Ja
Kominternin ja Profinternin toiminta Suomen satamissa näyttäisi synnyttäneen "hirveän oikeistolaiseksi" kutsutun Lapuanliikkeenkin ja
Tasavallan suojelulain ( kommunistilaki ), jonka nojalla sitten lakkautettiin Lapuanliikekin?

Veikko Palvo

Suomen pankin Timo Helelä on v. 1969 kirj. otsikolla: Työseisaukset ja teolliset suhteet Suomessa vuosina 1919 - 1939:
http://publications.bof.fi/bitstream/ha ... sAllowed=y
Monisivuisen tarkasti:
SAJn päätös N-Venäjän ( Neuvostoliitto perustettiin vasta 30.12.1922 ) ammattijärjestö Profinterniin liittymisestä. Kominternin Otto Ville Kuusinen perusti maan alla Suomessa SSTPuolueen, jonka ohjelmankin kirjoitti. SSTP pääsi eduskuntaankin ja esitti, että Suomen olisi liityttävä Neuvostojen Venäjään. SSTP lakkautettiin "Kallion leikkauksella" 30.12.1923 ja 188 SSTPläistä ja SSTP:n kansanedustajatkin lähetettiin
"Tammisaaren yliopistoon" vankilaan.
SAJ oli kommunistien vallassa, Arvo `poika´ Tuomisen johdossa ja SAJ lakkautettiin 1930 oikeuden päätöksellä kommunistilakien nojalla.

Sosialidemokraattien SAK perustettiin 21.10.1930 ja sen jäsenmäärä 1930 oli 14 970 ja v. 1933 19850.

Vapaitten Työläisten Liitto ( VTL ) merkittiin 7.12.1929 yhdistysrekisteriin, mutta se ei saanut kannatusta. Puheenjohtaja Ernst Hedberg kävi kyllä yhdessä Vientirauha Oy:n Lapuan asiamies Vihtori Kosolan kanssa esitelmäkiertueillakin.

SAK:n ohjelmaan kuului sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen ja vaatimus eräiden alojen sosialisoimisesta ( sivu 249. ) ja 1930 ilmapiirissä ei työnantajapiireissä tehty suurtakaan eroa kommunistien ja sosialidemokraattien välillä ( sivu 264. ).

Vientirauha Oy:tä ei 1930-luvulla juuri tarvittu, mutta työnantajan halusivat maksaa sen olemassaolon "kaiken varalta".
Lakkoja oli kuitenkin vähän ja ne olivat pieniä ja käytiin `paremman palkan puolesta´.

Reaalikansantulo per henkilö oli vuonna 1938 lähes 30 % korkeampi kuin vuonna 1928.

sivu 297. SAK:n mukaan kirjallisesti sovittuja palkka- ja työehtoja tehtiin vuonna 1936 188 kpl koskien 25800 työntekijää ja
vuonna 1939 työehtosopimuksia tehtiin 344 koskien 54100 työntekijää.
Ja
"tammikuun kihlaus" tehtiin 1940 Talvisodan aikana Suomen Työnantajien ja sosialidemokraattien SAK:n välillä, mutta olihan palkka- ja työehtosopimuksia tehty jo vuonna 1936:kin.
Mutta sodan jälkeen oltiin uudessa tilanteessa, SKP ja SKDL oli syksyllä 1944 perustettu Suomessakin ja SKDL-SKP halusi taas vallata SAK:n.

VP

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Korpilammen kolmikanta 1977

Väinö Tanner kuoli 1966 ja Rafael Paasion SDP käännettiin "pari piirua vasemmalle" ja Paasion kansanrintamahallituksessa olivat 18 vuoden tauon jälkeen SKDL-SKP:n kommunistitkin.
SAK oli 1969 "eheytynyt" SDP:n ja SKDL-SKP:n kaksoisjohtoisena ja Korpilammella Suomeen muodostui "sopimusyhteiskunta, missä kuitenkin muutosten aikaansaaminen oli vaikeaa työmarkkinajärjestöjen veto-oikeuden johdosta.

"Nykypäivänä SAK pyrkii ottamaan kunniaa monista hyvinvointivaltioon olennaisesti liittyvistä asioista, mutta tämä jää torsoksi heti kun vertailee muihin maihin missä tehtiin vastaavat uudistukset - ainoastaan demokraattisemmin ilman korporatismia".

http://libera.fi/2024/02/06/hyvinvointi ... ratiavaje/ "Hyvinvointivaltio rakennettiin pääasiallisesti 1960-luvun puolivälin - 1987 rakennuskaudella, mutta 1966-1987 Suomea ei nykykriteereillä pidettäisi aitona liberaalina demokratiana - ja hyvinvointivaltio kärsii edelleen demokratiavajeesta, kolmikantainen systeemi ei toimi, kuten 1960- ja 1970-luvun kultakaudella, jolloin rahaa tuli kansantalouteen kehityksestä ja tuottavuudesta ja työnteosta, eikä valtion lainaamana talouden samaan aikaan polkiessa jo 15 vuotta paikallaan.

"Pääministeri Kalevi Sorsan koollekutsuma Korpilampi oli konsensuspolitiikan merkkipaalu, se laillisti jo olemassa olleen käytännön, jossa työmarkkinajärjestöjen vähintäänkin passiivista suostumusta vaadittiin tehtäessä tärkeimpiä päätöksiä ja järjestöt otettiinkin mukaan
päättäviin pöytiin koskien yhä suurempia politiikan kokonaisuuksia".
Suomen "sopimusyhteiskunnassa" muutosten aikaansaaminen oli vaikeaa työmarkkinajärjestöjen veto-oikeuden ansiosta.

( 1966 ) - " 1980-luvun loppuun kestäneellä hegemonia-kaudellaan SDP nojautui talouden ja sosiaalipolitiikan kehittämisessä juuri korporatiivisiin rakenteisiin.
Korpilammen kolmikantaa ei koskaan kirjattu perustuslakiin - valta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville koontunut eduskunta".

Hyvinvointivaltion kultakaudella 1960- ja 1970-luvuilla tulonsiirtoja, etuisuuksia ja tukia kasvatettiin innokkaasti ja jatkuvasti esitettiin uusia aluetukirakennelmiakin.
Nyt voitaneen todeta "Valtion tarjoamien etuuksien ja tukien romahduttaneen työnteon arvostuksen ja vääristäneen käsityksen yksilön vastuusta"?

"Alle 30-vuotiaat eivät muista 1990-luvun lamaa ja suurin osa heistä on siirtynyt työelämään vasta 2010-luvulla. Suomen talous ei ole juuri kasvanut, mutta tulonsiirtokoneistoa on pidetty käynnissä velkarahan turvin".

Ja vanhemmat sukupolvet elävät yhä enemmän eriytyneessä maailmassaan?

"Suomi on negatiivisessa kierteessä, jossa liian suuri osa kansasta saa erilaisia tukia, mikä kasvattaa valtion menoja. Tämän vuoksi verotus pitää pitää korkealla, mikä kannustaa yksilöä minimoimaan työntekoa ja maksimoimaan tukia.
Liki rangaistusluontoinen veroaste ---- työtä tehdään vähemmän.
Kun tähän lisätään väärinkäytökset hyväksyvä asennemuutos, alkaa hyvinvointivaltio kannibalisoida itseään".

Tarvittaisiin korjausliike, jollainen Ruotsissa tehtiin 2000-luvun alussa?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Kekkosen historiatulkinnat

SKDL-SKP perusti 21.1.1946 Lenin-museon ja Tampereella ensimmäisen kerran Stalinin tavannut Lenin oli kuulemma jo v. 1905 tunnustanut Suomen itsenäisyyden suomalaistovereille ja ainakin 31.12.1917 Pietarissa.
Svinhufvudin valtuuskuntahan sai tunnustuksen 6.12.1917 eduskunnassa tehdylle Suomen itsenäisyysjulistukselle, mutta olivathan tulevan Kansanvaltuuskunnan toverit K.Manner & kumppanit saaneet muutama päivä aiemmin saman tunnustuksen tai ainakin Leninin kehotuksen vallankumoukseen.
http://is.fi/kotimaa/art-2000009905568.html

Urho Kekkonen otti "Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden" käyttöönsä toistaen sitä puheissaan, tiedä sitten keiden valistamiseksi.
UKK kirjoittaa muistelmissaan 1975 s.68: "Ulkopoliittinen linjani selkeytyi yöpakkaskriisin aikana". On tosin selvää, että Kekkosen linja selkeytyi Rovaniemellä v. 1942 lopussa Stalingradin uutisten vaikutuksesta.

YYA-sopimuksen 25-vuotisjuhlapuheessaan 4.4.1973 Urho Kekkonen tarkasteli YYA:n historiaa vuodesta 1937 alkaen, salaisia neuvotteluja oli käyty, mutta UKK antaa vaikutelman ettei hän sisäministerinä 1.12.1939 saakka ollut aikanaan tietoinen asiasta.
http://doria.fi/bitstream/handle/10024/ ... sAllowed=y UKK 926678
Toisen maailmansodan aloittanutta Stalin - Hitler sopimusta 23.8.1939 UKK ei mainitse, ei myöskään Molotovin ja Kuusisen yya-sopimusta 2.12.1939, eikä tietysti pres. Paasikiven päiväkirjoissaan kirj. Stalinin 30.11.1939 rikkomia kolmea sopimusta Talvisodan hyökkäyksessä.

"Oikea synteesi menneisyydestä ei ole kuitenkaan vain historian kirjoittamista varten. Se on tärkeä, hyödyllinen ja opettavainenkin nimenomaan sen vuoksi, että sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä tulevaisuudesta", sanoi presidentti Urho Kekkonen 1973.
Luottamus ja yhteistyö ovat oikeaa "suomettumista".

Lähihistorian oikea tapahtumainkulku oli kuitenkin suomalaisilla laajalti tiedossa, miksi ja keille Kekkonen "oikeaa synteesiä menneisyydestä" oikein yritti tarjota?
Talvisota ja jatkosota olivat ratkaisseet Suomen kohtalon, joten mihin oikeastaan tarvittiin Kekkosen linjan valtiomiestyötä `rähmälleen heittäytymisineen´ ja `suomettumisineen´?

Sotakorvaustoimitusten jatkona käynnistynyt laivavienti oli kylläkin kommunistien ja "punaisten vuorineuvostenkin" suosiossa ja yya-puheessaan 1973 Kekkonen sanoo " idänkaupan painuneen 11-12 %:n paikkeille ja tähän epätyydyttävään kehitykseen on saatava muutos".
Liittyminen läntisiin kauppaliittoihin herätti kylläkin skdl-skp:n vastustusta ja EEC-vapaakauppasopimukseenkin Kekkosen oli saatava Neuvostoliiton johdon suostumus EEC:n kotimaisten vastustajien suiden tukkimiseksi.

Presidentti Paasikiven oli varsinkin valvontakomission valtakaudella myönnyttävä monenlaisiin asioihin, joita J.K.P. ei itse kannattanut, mutta oliko Kekkosen pakko mielistellä ja heittäytyä rähmälleen Kremlin johtajien edessä?
Olihan Kekkonen tosin "poliittisen tiensä" valinnut jo sodan loppupuolella ja kaipa Kekkosen oli pysyttävä `Moskovan tiellä´ "rumien kalojen" kanssa toimimalla ( Paasikiven luonnehdinta )?

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Monen sortin sosialisteja

Karl Marx ajoi ylikansallista luokkavihaa ja Hitler muukalaisvihaa ja rodullista puhtautta Saksassa. Kommunismissa tuli luoda uusi ihminen, Homo Sovieticus ja Homo stahanovicus ja kommunismi romahti yrittäessään luoda perestroicusta.

Marxismi oli vain yksi sosialismin muodoista.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_it ... nen_puolue

Baijerin vapaavaltion Kurt Eisner johti pääministerinä 8.11.1918 alkaen paikallista vallankumousta USPD:n jäsenenä ja murhattiin helmikuussa 1919 ja USPD:n kommunistit (?) julistivat 4.1919 Baijerin lyhytaikaisen Neuvostotasavallan perustetuksi, kokouksia pidettiin Hofbräuhausissakin.
USPD hajosi lokakuussa 1920.
http://bavarikon.de/object/bav:BSB-CMS- ... p=&lang=en Punakaartilainen poseeraa Munchenin Marienplatzilla soldatenrat-käsivarsinauhassa taustalla Frauenkirchenin kaksoistornit ja oikealla kaupungintalo kellopeleineen.
http://dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-rep ... 9/muencher
Eisner ja monet muut kevään 1919 vasemmiston johtohenkilöistä oli juutalaisia, mikä johti Baijerin neuvostotasavallan tappion jälkeen Munchenissa antisemitistiseen aaltoon ja "juutalaisen bolshevikin" mörköön.

Anton Drexler perusti tammikuussa 1919 Deutsche Arbeiter Partien ja Adolf Hitler julisti 24.2.1920 Hofbräuhausissa 25 teesiään, joissa oli monia saksalaisten sosialistien yhteisiä ajatuksia. DAP-puoluenimeen Hitler lisäsi Nationalismin ja Sosialismin = NSDAP.
Otto Strasser
mm. oli SPD-puolueessa 1917 alkaen ja liittyi NSDAPiin v. 1925 edustaen puolueen sosialismia, `strasserismiä´, millä lienee saavuttanut saksalaisten äänestäjien kannatusta v. 1933 valtaannousuun. Veli surmattiin pitkien puukkojen yönä, mutta Otto oli jo 1930 lähtenyt maanpakoon ja palasi 1953 Länsi-Saksaan perustaen Deutsche Sociale Unionin ( GSU ) 1956 - 1962.

Eduard Bernstein oli SPD:n ideologeja ja hänen mukaansa osa Marxin opeista oli vanhentuneita jo 1918 - 1919. Mauno Koivisto mm. sanoi presidentinvaalikampanjassaan olevansa bernsteinilainen sosialisti.

Suomen eduskunnassa oli keväällä 1920 perustettu Suomen Sosialistinen TyöväenPuolue Kallion leikkaukseen 8.1923 saakka ja
STPV-vaalijärjestö jatkoi vuoteen 1930 saakka. Suomessa kalterijääkäri Yrjö Ruutu oli 9.1932 perustetun Suomalaissosialistisen puolueen ( SKSL ) ideologi kannattaen sosialisointia ja suunnitelmataloutta, mutta ei marxismia.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalais ... nen_puolue ( alareunassa Pohtiva: Suomen kansallissosialistisen liiton yleisohjelma v. 1932
Kyse ei ollut marxilaisesta eikä Hitlerin aatteiden kaltaisesta kansallisesta sosialismista.
SKSL lakkautettiin 1937 ja Yrjö Ruutu liittyi SDP:hen.

Syksyllä 1944 Yrjö Ruutu liittyi SKDL-SKP:hen ja oli 1945 alkaen Kouluhallituksen pääjohtajana, suunnitellen koulu-uudistuksia, jotka toteutuivat 1970-luvun alussa. Pirkkalan koulukokeilu 1973 - 1975 ei kuitenkaan ollut Y.Ruudun ideoita.
Sosialismia oli monenlaista ja yhteisiä sosialistisia oppejakin oli mm. Stalinin ja Hitlerin sosialismien käytännöissäkin.

Veikko Palvo

Veikko I Palvo
Viestit: 1419
Liittynyt: 04.03.13 22:09

Re: Monen sortin sosialisteja

Veikko I Palvo kirjoitti:
06.05.24 13:30
Karl Marx ajoi ylikansallista luokkavihaa ja Hitler muukalaisvihaa ja rodullista puhtautta Saksassa. Kommunismissa tuli luoda uusi ihminen, Homo Sovieticus ja Homo stahanovicus ja kommunismi romahti yrittäessään luoda perestroicusta.
Läntisessä maailmassa Ruotsi siirtyi 1970 tienoilla sosialistiseen suuntaan lisäämällä julkisen hallinnon kokoa, säädöksiä ja veroja. Jos siirtymässä pitäisi nimetä yksi johtava hahmo, se olisi Olof Palme ja hänen poliittinen uransa.

Vuosina 1870-1970 Ruotsin kansantalous oli kasvanut maailman neljänneksi rikkaimmaksi ja v. 1950 julkinen talous oli alle 20% bkt:stä.
1970- ja 1980-lukujen julkisten menojen lisääminen, korkeampi verotus, lisääntynyt sääntely johtivat talouden ja tuottavuuden kasvun pysähtymiseen, valtion velan kasvuun ja yritysten ja yrittäjämielisten siirtymiseen pois Ruotsista.
Ruotsin talous laski sijalta neljä sijalle 14.
Työpaikkoja syntyi julkiseen talouteen ja nettotyöpaikkoja ei syntynyt lisää yksityiselle sektorille,
sanoo Johan Nordberg v. 2023: http://realitiesofsocialism.org/sweden

Asenteet Ruotsin hyvinvointivaltion anteliaisuuteen muuttuivat, vanhempi sukupolvi käytti turvaverkkoa vain tarvittaessa, mutta uudella sukupolvella oli vähemmän estoja järjestelmän hyväksikäyttöön.

Ruotsin talous oli kriisissä v. 1990 - 1994, työttömyys nousi 10 %:iin ja julkisen talouden alijäämät nousivat yli 10%:iin suhteessa bkt:hen.

Ruotsi luopui unelmasta saada varakkaat maksamaan kaikesta, nykyisin keskiluokka maksaa suurimman osan veroista ja saa suurimman osan eduista.
Ruotsilla oli aikaisemmin maailmanennätys korkeissa veroissa ja julkisissa menoissa, sekä kestämätön velkataso, mutta Ruotsi muuttui melko normaaliksi eurooppalaiseksi maaksi vähäisine valtion velkoineen.
Ruotsista tuli 1990-luvulla edelläkävijä sosiaalipalvelujen yksityistämisessä ja yksityiset palveluntarjoajat saavat kilpailla samoilla ehdoilla ja ruotsalaisilla on vapaus valita myöskin voittoa tuottavien yritysten palvelujen joukosta.
Verot laskivat ja omaisuutta oli mahdollisuus siirtää seuraavalle sukupolvelle ja perheyrityskin pystyi siirtymään seuraavalle sukupolvelle.
Suhde sosialismiin muuttui:
"What do you think of socialism?"
"I´m a Social Democrat."
"Not a socialist?"
"No, if you call yourself a socialist, they confuse you with a lot of grazies."
Pääministeri Göran Persson 1996 - 2006.

Ruotsin hyvinvointiyhteiskunta osoittautui täysin riippuvaiseksi markkinataloutensa toimivuudesta ja kaikkien kansalaistensa korkeasta verotuksesta, vaikka markkinatalous ei olekaan sosialismin ideologian mukaista?

Veikko Palvo


Maailman vanhin keskuspankki, Sveriges Riksbank perustettiin v. 1668.

Kustaa III:n yllätti rahapula, kuninkaallisessa aarrekammiossa ei ollut riittävästi hopeaa ja Kustaan Venäjän sota oli rahoitettava jotenkin ja Kustaa III perusti v. 1789 Rikskäldskontoretin, Valtionvelkatoimiston, jollainen Ruotsilla on jäljellä yhä.
http://riksbanken.se/en-gb/about-the-ri ... -timeline/ ( Riksbankista historia-kohdasta )

Setelirahoituksen vakuutena oli Ruotsin kuninkaan ja kuningaskunnan maine, riksdaler rikskäldit olivat vain arvottomia papereita, varsinkin
Kustaan pakoitettua Riksbankin hopeaan vaihdettavaa bancoa lainaneet hyväksymään vaihdon arvottomiin rikskäldeihin ja monet menettivät suuria summia rahaa.
Eräs heistä oli Johan Anckaström, joka naamiaisissa ampui ja haavoitti Kustaata kuolettavasti.

Valtion velat eivät liene kadonneet, eikä niitä liene voitu lajitella budjettitalouden velaksi, Valtiontalouden velaksi, Julkiseksi velaksi tai
"Maastrichtin" sopimuksen laskentatavan mukaisiksi veloiksi nykyaikaan siirrettynä, mutta jotkut äärivasemmistoon kuuluvat väittävät entisessä Ruotsin itäosassa, nyky-Suomessa, ettei valtion tarvitse maksaa velkojaan takaisin!
Mutta väite taitaa olla erään romahtaneen ideologian jälkivaikutusta?

VP

Palaa sivulle “Kysymyksiä historiasta”