Kaisa Kylakoski
Viestit: 591
Liittynyt: 01.12.05 08:46
Paikkakunta: Helsinki
Viesti: Kotisivu

Väitös: Politiikan vaikutus Suomen suuriruhtinaskunnan taloudelliseen kehitykseen vuosina 1809 - 1913

Valt. lis. Olli Poropudas väittelee 10.11.2012 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Taloudellinen kehitys ja vahva valtio - Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1913, Tansania 1961-1986".

Vastaväittäjänä on professori emeritus Raimo Väyrynen, University of Notre Dame, ja kustoksena on professori Teivo Teivainen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja on jo luettavissa E-thesis -palvelussa.

Tiivistelmänsä mukaan
Maailmanpolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen kohteena on politiikan vaikutus Suomen suuriruhtinaskunnan taloudelliseen kehitykseen vuosina 1809 - 1913. Tutkimuskysymykset ovat: 1) milloin taloudellinen kehitys käynnistyi Suomessa, 2) miksi se käynnistyi, ja 3) miksi Suomi - toisin kuin monet muut sitä yrittäneet maat - onnistui kehittymispyrkimyksissään? Empiirinen tutkimus perustuu poliittisen taloustieteen, erityisesti sen valtiokeskeiseen lähestymistapaan ja on tehty vertailevan historian tutkimuksen menetelmän mukaisesti sekundäärilähteisiin nojaten.

Tutkimus osoittaa Suomen taloudellisen kehityksen käynnistyneen 1800-luvun puolessa välissä osana Venäjän keisarikunnan politiikkaa, jolla Venäjä pyrki saamaan takaisin Krimin sodassa menettämänsä kansainvälispoliittisen aseman. Venäjällä ja Suomessa ruvettiin rakentamaan markkinatalouden instituutioita, jotka loivat edellytykset taloudellisen kehityksen käynnistymiselle.

Suomen menestyksen syitä lähestytään teoreettisen keskustelun tuottamalla väitteellä, jonka mukaan talouskehityksessä onnistuvat maat, joiden johto asettaa sen tavoitteeksi ja joissa on vahva valtio. Väitettä tutkitaan vertaamalla toisiinsa Suomen 1800-luvun alku- ja loppupuolen talouspolitiikkoja, sekä vertaamalla Suomea talouskehityksessään epäonnistuneeseen Tansaniaan vuosina 1961 - 1986.

Tutkimus osoittaa, että suuriruhtinaskunnan 1800-luvun alkupuoliskon talouden pysähtyneisyys johtui päätöksentekijöiden haluttomuudesta tarvittaviin institutionaalisiin muutoksiin. Vuosisadan puolivälin politiikan muutos toteutui kitkattomasti, koska päätöksentekijöiden käytössä oli aikaisemman historian aikana muotoutunut vahva valtio. Tansanian toteuttaman afrikkalaisen sosialismin analyysi osoittaa, että maan talouspolitiikka oli ensin ristiriidassa taloudellisen kehittämisen kanssa, ja kun talouskehitys vihdoin asetettiin tavoitteeksi, väestöä ei saatu toimimaan sen mukaisesti. Epäonnistumisen taustalla olivat poliittisen johdon talouspoliittinen taitamattomuus ja heikko hallinto.

Suomen ja Tansanian tapausten pohjalta työssä keskustellaan vahvan valtion teorian soveltuvuudesta kehitysmaaongelman selittämiseen ja pohditaan kriittisesti wallersteinilaista maailmanjärjestelmäteoriaa.

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”