Tapio Onnela
Posts: 4801
Joined: 13.09.05 12:40
Contact: Website

Metsiin kadonneet: kulttuuriperintöinventointi -teos ladattavissa verkosta

21.02.16 19:23

Image
Valtion monikäyttömetsissä vuosina 2010-2015 tehdystä kulttuuriperintöinventoinnista on julkaistu Metsiin kadonneet –kirja, johon on koottu tietoa niin hankkeesta kuin sen tuloksistakin. Teos toimii myös retkioppaana, sillä sen sivuilta löytyy retkikohteiksi sopivia kulttuuriperintökohteita aina Salosta Inariin saakka. Kirjasta on tehty myös ilmainen e-julkaisu ja sen voi ladata itselleen pdf-tiedostona.

Metsiin kadonneet -kirja kertoo Suomen suurimmasta kulttuuriperintöinventoinnista; sen taustoista, tutkimusmenetelmistä ja tuloksista, jotka julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Inventoinnin aikana tutkittiin lähes neljä miljoonaa hehtaaria valtion monikäyttömetsiä, joista löydettiin yli 10 000 kohdetta. Vanhimmat kohteista olivat lähes 10 000 vuoden takaa ja nuorimmat 1960-luvulta.

Inventoinnin aikana kiinteiden muinaisjäännösten määrä monikäyttömetsissä lähes nelinkertaistui kasvaen noin tuhannesta kohteesta melkein neljään tuhanteen. Kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi inventoitiin ensimmäistä kertaa metsien nuorempaa kulttuuriperintöä, kuten 1900-luvulle ajoittuvia rakennusten jäännöksiä, uittoon ja metsätöihin liittyviä rakennelmia sekä toisen maailmansodan aikaisia kohteita.

Tarinat ovat tärkeä osa kulttuuriperintöä ja Metsiin kadonneet –kirja vie lukijansa tutustumaan niin varhaisimpiin asuinpaikkoihin, vanhoille valtateille kuin sodan jälkiinkin. Kirjan sivuilta löytyy tarinoiden lisäksi retkikohteiksi sopivien kulttuuriperintökohteiden koordinaattitietoja, joiden avulla voi lähteä maastoon tutustumaan vaikkapa esihistoriallisiin jääkaappeihin.

Metsiin kadonneet -kirjaa voi tilata julkaisut.metsa.fi-palvelun kautta ja se tulee kevään aikana myyntiin muutamiin luontokeskuksiin. Kirjasta on tehty myös ilmainen e-julkaisu.

Teoksen voi ladata myös pdf-tiedostona

* Suomen suurimmasta kulttuuriperintöinventoinnista on julkaistu kirja
* E-julkaisu ja pdf

Return to “Uudet historia-aiheiset mediat”