Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 1/2016, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 1/2016 (årg. 101)

Innehåll:

Sirpa Aalto & Oliver Blomqvist, Rumslighet under medeltiden (s. 1-3)

Sirpa Aalto, "Minnets möbler". Toponymer som representationer av kollektivt och kulturellt minne inom sagaforskningen (s. 4-25)

Oliver Blomqvist, Skriven finska före Agricola? Finska ortnamn i finländska medeltidsdiplom (s. 26-51)

Kirsi Kanerva, Ljós och eldr i liminala rum. Eldens och ljusets betydelser i Grettis saga på 1300-talets Island (s. 52-86)

Kati Parppei, Slagfältet i Kulikovo som "mytiskt landskap" (s. 87-112)


Granskningar

Ville Vauhkonen, Kohti kirjan oppia. Vanhan Suomen talonpoikien kirjallistuminen Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan luterilaisuuden risteymässä 1721-1811. Av Petri Karonen (s. 113-118)

Magdalena Hillström & Hanne Sanders (red.), Skandinavism. En rörelse och idé under 1800-talet. Av Mikael Björk-Winberg (s. 119-126)

Matias Kaihovirta, Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900-1920. Av Mats Greiff (s. 127-132)

Seikko Eskola, Demokratia diktaattorien varjossa - Suomen vaikea 1940-luku eurooppalaisin silmin. Av Lars-Folke Landgrén (s. 133-138)

Christian Jokinen, Terrorismista ja sen torjunnasta. Suojelupoliisi ja kansainvälinen terrorismi 1958-2004. Av Viktor Rantala (s. 138-143)

Torsten Edgren, Carl Fredrik Meinander. Arkeolog med perspektiv. Av Timo Salminen (s. 144-147)


Från fältet

Historiska föreningen 2015. Av Nina Johansson (s. 148-152)

Historiska samfundet i Åbo r.f. Av Robert Lindberg (s. 153).

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen (s. 154-155)

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”