Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2016, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2016 (årg. 101)

Innehåll:

Rodney Edvinsson, Penningvärde och inflation i det svenska riket under kopparmyntfotens tid (s. 157-182)

Minna Sarantola-Weiss & Nina Winberg, En kosmopolit på uppköp. Hur varuhuset Stockmann och andelslaget Elanto bidrog till att integrera sina kunder i den kosmopolitiska livsstilen (s. 183-215)


Översikter

Roland Persson, Skottet vid Fredrikshald. Till frågan om Karl XII:s död den 30 november 1718 (s. 216-233)

Biskops- och prostvisitationsprotokoll från det äldre Wiborgska stiftet. På basis av Albin Simolins samling kompletterade och utgivna av Esko Häkli. Av Lars-Folke Landgrén (s. 234-238)

Aryo Makko & Leos Müller (red.), I främmande hamn. Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700–1985. Av Sophie Holm (s. 239-244)

Anders E. B . Blomqvist, Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944. Av Kristian Gerner (s. 245-251)

Aapo Roselius, Mellan tradition och förnyelse. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från krigsåren in i 2000-talet. Av Urban Fellman (s. 252-259)


Från fältet

Festseminariet HTF:100. Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut? Av Sophie Holm (s. 260-262)


http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”