SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Museovirasto avasi Kulttuuriympäristön palveluikkunan – tervetuloa tutustumaan palveluun tiistaina 6.6. Hämeen linnaan

Mitä yhteistä on kivikautisilla asuinpaikoilla, takametsien tervahaudoilla, vanhoilla kyläkouluilla tai kaupunkien katunäkymillä? Ne ovat kaikki esimerkkejä omasta kulttuuriympäristöstämme. Asumisen arkeologiset jäljet, maatalouden ja metsänkäytön muovaamat maisemat tai rakennuskanta perinteisestä moderniin kertovat elinympäristömme historiallisesta sisällöstä ja monenlaisista merkityksistä. Kulttuuriympäristöt ovat myös osa muuttuvaa ympäristöämme. Niiden vaalimiseen tarvitaan tahdon ja toiminnan lisäksi myös kattavaa ja ajantasaista tietoa.

Museovirasto jakaa ja välittää tietoa kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöstä kaikille kiinnostuneille kiinteistönomistajista konsultteihin. Nyt kulttuuriympäristöä koskeviin tietoihin voi tutustua uudistuneessa Kulttuuriympäristön palveluikkunassa osoitteessa http://www.kyppi.fi.

Kulttuuriympäristön palveluikkuna sisältää tietovarantoja sekä rakennetusta ympäristöstä että arkeologisista kohteista ja hankkeista. Palvelussa voi esimerkiksi tutustua maakunnittain tai kunnittain suojeltuun tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennusperintöön sekä siihen liittyviin asiakirjoihin ja piirustuksiin tai kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja muihin arkeologisiin kohteisiin. Osa aineistoista on pysyviä, osa jatkuvasti päivitettäviä.

Kulttuuriympäristökohteita voi hakea ja katsella myös kartalla. Kulttuuriympäristön palveluikkunasta voi siirtyä karttapalveluun (https://kartta.museoverkko.fi), jossa käyttäjän on mahdollista katsella kulttuuriympäristökohteita esimerkiksi peruskartan tai ilmakuvan päällä tai hakea haluamaansa kohdetta tai paikkaa nimellä. Kartalla näkyvistä kohteista pääsee suoraan Kulttuuriympäristön palveluikkunan puolelle katsomaan tarkempia tietoja tai päinvastoin. Karttapalvelu on toteutettu avoimen lähdekoodin Oskari.org-ohjelmakoodilla.

Esittelemme uuden Kulttuuriympäristön palveluikkunan sisältöjä Hämeen linnan luentosalissa (Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna) tiistaina 6.6.2017 klo 17 alkaen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita niin median edustajat kuin kaikki kulttuuriympäristöstä kiinnostuneetkin.

Pyydämme tilaisuuteen tulevia ilmoittautumaan sähköisellä lomakkeella: http://www.nba.fi/fi/uutiskirjeet/kyppi ... ytilaisuusLisätietoja Kulttuuriympäristön palveluikkunasta:
paikkatietoasiantuntija Minna Ryyppö, puh. 0295 33 6253, minna.ryyppo@museovirasto.fi
erikoistutkija Sirkka-Liisa Seppälä, puh. 0295 33 6245, sirkka-liisa.seppala@museovirasto.fi

Kysymyksiä ja palautetta palvelusta voi jättää myös sähköpostiosoitteeseen paikkatieto@nba.fi


Kulttuuriympäristön palveluikkunassa voit tutustua seuraaviin Museoviraston aineistoihin:

Arkeologiset kohteet
Tietoja kohteista, jotka on tallennettu Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin. Rekisteri sisältää perustiedot Manner-Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä ja tietoja muista arkeologisista kohteista. Rekisterin tietoja päivitetään jatkuvasti osana Museoviraston ja maakuntamuseoiden viranomaistoimintaa.

Arkeologiset hankkeet
Tietoja Suomessa tehdyistä arkeologisista kenttätöistä 1980-luvulta alkaen. Hankerekisteriin kootaan tietoja tutkimuslupaa edellyttävistä kenttätutkimuksista ja muista arkeologisista hankkeista.

Hoidetut kulttuuriympäristökohteet
Kulttuuriympäristökohteiden hoitorekisteri sisältää tietoja hoidetuista arkeologisista ja muista kulttuuriympäristön kohteista. Museoviraston tekemiä hoitosuunnitelmia ei enää päivitetä.

Rakennusperintö
Rakennusperintörekisteri sisältää tiedot niistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusryhmistä, rakennuksista ja rakennelmista, jotka on suojeltu erityislainsäädännön perusteella, kuten rakennussuojelulailla ja lailla rakennusperinnön suojelemisesta sekä kirkkolailla. Rakennusperintörekisterin täydentämisestä huolehditaan osana Museoviraston viranomaistoimintaa.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Museoviraston ylläpitämä sivusto (http://www.rky.fi) valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY). Museoviraston laatimaan inventointiin perustuva kohdevalikoima on vahvistettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä 2009. Kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Maailmanperintökohteet Suomessa
Unescon maailmanperintökohdeluetteloon kuuluvien Suomen kohteiden esittely.

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit
Hakemisto tutkimusraporteista, joita säilytetään Museoviraston arkistossa. Tietokantaan on tallennettu perustietoja arkeologisia kohteita tai rakennettua ympäristöä koskevista tutkimusraporteista. Perustietojen lisäksi useimpiin on tallennettu myös raportti sähköisenä liitetiedostona.

Muinaiskalupäiväkirja - arkeologiset kokoelmat
Muinaiskalupäiväkirja eli löytödiaari on tarkoitettu Museoviraston viralliseksi seurantajärjestelmäksi, ja siihen on koottu tiedot arkeologisiin kokoelmiin otetuista löydöistä. Muinaiskalupäiväkirja sisältää tiedot päänumeroittain esihistoriallisten kokoelmien saantitiedoista. Luettelointi alkaa vuodesta 1829.

Rakennetun ympäristön piirustukset
Piirustushakemisto sisältää metatietoja Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston tuottamista mittaus- ja suunnittelupiirustuksista sekä yksittäisistä muualta saaduista kokoelmatyyppisistä aineistoista. Valtaosa aineistoista liittyy rakennettuun ympäristöön, mutta luettelossa on mukana myös kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä piirustuksia. Piirustusluettelon päivittäminen on päättynyt vuonna 2010.

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”