Pertti Hyttinen
Viestit: 3
Liittynyt: 17.08.17 14:02

Anders Chydeniuksen koottujen teosten verkkoversio

Anders Chydeniuksen koottujen teosten verkkoversio

Kokkolan kirkkoherra, valtiopäivämies Anders Chydeniuksen (1729–1803) koko kirjallinen tuotanto julkaistaan internetissä sekä alkukielellä ruotsiksi että suomennoksena, keskeisimmät kirjoitukset myös englanniksi.

Taustalla on yli kymmenen vuotta kestänyt julkaisuhanke, jonka tuloksena viime vuoden loppuun mennessä ilmestyi kaikkiaan 11 painettua nidettä. Nyt tämä aineisto julkaistaan siis sähköisessä muodossa osoitteessa chydenius.kootutteokset.fi. Tällä hetkellä verkossa on noin kaksi kolmasosaa aineistosta; koko tuotannon on tarkoitus olla saatavilla kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Sivuston tarkoituksena on palvella sekä tutkimusta että kaikkia Chydeniuksesta ja hänen aikakaudestaan kiinnostuneita. Kaikki kirjoitukset on varustettu asiantuntijoiden laatimilla kommenteilla, minkä lisäksi tekstien sisältöä avataan yksityiskohtaisilla alaviitteillä. Tausta-artikkelit ja havainnollinen aikajana sitovat kirjoitukset Chydeniuksen elämänvaiheisiin. Sivusto tullaan tulevaisuudessa varustamaan myös monipuolisilla haku- ja hakemistopalveluilla. Lukija voi myös verrata näytöllä rinnakkain alkutekstiä sekä käännöksiin että alkuperäiseen dokumenttiin.

Monipuolinen vapauden puolustaja, tuottelias saarnakirjailija

Anders Chydenius oli monipuolinen kirjoittaja ja merkittävä poliittinen vaikuttaja. Taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten ohella hän käsitteli kirjoituksissaan esimerkiksi kemiaa, mekaniikkaa, rokonistutusta, perunanviljelyä, uskonnonvapautta ja saarnan kirjoittamisen taitoa.

Anders Chydenius tunnetaan erityisesti elinkeinovapauden puolustajana, mutta hänen keskeisiin tavoitteisiinsa kuului myös ilmaisunvapauden, julkisuuden ja avoimuuden edistäminen yhteiskunnassa. Hän ajoi monia perusoikeuksia, joita nykyisessä demokraattisessa järjestelmässä pidetään itsestäänselvyyksinä. Kansainvälisesti hänet tunnetaan erityisesti maailman ensimmäisen julkisuuslain isänä. Kootut teokset mahdollistavat nyt kokonaiskuvan luomisen 1700-luvun merkittävästä vaikuttajasta. Ensimmäistä kertaa sitten 1700-luvun julkaistaan hänen kilpakirjoituksiin laaditut saarnat, jotka muodostavat lähes puolet hänen koko kirjallisesta tuotannostaan. Suomeksi saarnat ilmestyvät ensimmäistä kertaa.

Chydenius vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Sotkamossa ja Kuusamossa. Papinuransa hän aloitti Alavetelin kappeliseurakunnan saarnaajana. Kokkolan kirkkoherrana hän toimi vuodesta 1770 aina kuolemaansa 1803 asti. Vapaudenajan ehkä kiihkeimmillä valtiopäivillä 1765–1766 hän nousi vallankäytön ja lainsäädännön näyttämölle. Poliittisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pariin hän palasi suurella antaumuksella taas kustavilaisella ajalla ja erityisesti valtiopäivillä 1778–1779 ja 1792. Oikeudenmukaisuuden puolustaminen säilyi hänen järkkymättömänä tavoitteenaan läpi koko elämän. Chydeniuksen kirjallisen tuotannon punainen lanka on vapaus.

Laajapohjainen rahoitus

Verkkoversion pohjana on kaikkiaan 11 nidettä käsittävä julkaisutyö. Varsinaisen tieteellisen edition, Anders Chydenius samlade skrifter 1-5 (kustantaja Svenska litteratursällskapet i Finland 2012–16) ja sen suomennoksen, Anders Chydeniuksen kootut teokset 1–5 (Edita Publishing Oy 2012–16) lisäksi on julkaistu englanninkielinen valikoima Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 (Routledge 2012). Verkkoversion teknisestä toteutuksesta vastaa Edita Publishing Oy ja editointityöstä koottujen toimitussihteeri Pertti Hyttinen.

Anders Chydeniuksen koottujen teosten julkaisuhanke on toteutettu Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry:n, Anders Chydenius -säätiön ja Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöhankkeena vuosina 2006–2017. Työ on suoritettu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, ja päätoimittajana on toiminut Maren Jonasson ja toimitussihteerinä Pertti Hyttinen. Toimituksen tukena on ollut asiantuntijoista koottu toimituskunta, jonka puheenjohtajana on toiminut emeritusprofessori Gustav Björkstrand. Tieteellisten kommenttien laatimiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita niin Suomesta kuin Ruotsista. Kaikkiaan kuusi kääntäjää on vastannut käännöksistä suomeksi ja englanniksi. Noin kolmannes hankkeen rahoituksesta on saatu opetusministeriöltä. Muita rahoittajia ovat eri rahastot Suomessa ja Ruotsissa, Suomen Pankki, Kokkolan kaupunki ja yksityiset yritykset. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 1,6 miljoonaa euroa.

http://chydenius.kootutteokset.fi/

Lisätietoja: Pertti Hyttinen, pertti.hyttinen@chydenius.fi, puh. 0400-282644
http://www.chydenius.fi/kootut

Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”