Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2016, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.


Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Redaktörsskifte (förord) (s. 349-350)

Julia Dahlberg, Den sanna bildningen. Nationellt och universellt som strategi inom den finska kunskapseliten, ca 1820-1850 (s. 351-381)


Översikter och meddelanden

Risto Alapuro, Socialvetenskaperna möter historieforskningen (s. 382-399)

Max Engman, Två tidskrifter, två kriser (s. 400-413)


Synpunkten

Max Engman, Åbo tur och retur (s. 414-442)

Jyrki Paaskoski, Gamla Finland och paradigmskiftet i historieforskningen (s. 443-463)


Granskningar

Theresa Johnsson, Vårt fredliga samhälle. 'Lösdriveri' och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet. Av Hanna Lindberg (s. 464-467)

Jon-Arild Johannessen & Siri Hopland, Det armenske folkemordet 1915-1917. Av Svante Lundgren (s. 467-471)

Arne Jarrick, Janken Myrdal & Maria Wallenberg Bondesson (eds), Methods in World History. A Critical Approach. Av Holger Weiss (s. 471-476).


Årsinnehåll (s. 477-479).

http://historisktidskrift.fi

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”