Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 2/2017, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 2/2017 (årg. 102)


Innehåll:

* Sofia Aittomaa, Monumenten över Alexander II i Helsingfors och Peter den store i Viborg. Två olika öden - likheter och olikheter (s. 177-233)
* Tomas Bro, Någonting för Finland. Svenska sjukvårdsinsatser i vinterkriget (s. 234-254)
* Mats Wickström & Jonas Ahlskog, Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945-1949 (s. 255-285)

Översikter

* Lars-Folke Landgrén, Den finländska tidningspressen som samhälsspegel under 1900-talet (s. 286-294)
* Eljas Orrman, Betraktelser över den lokalhistoriska forskningen och historieskrivningen i Finland under självständighetstiden (s. 295-315)


Granskningar

* Gunilla Tegengren, Sverige och Norrlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250-1550. Av Eljas Orrman (s. 316-331)
* Miia Ijäs, Varjoista valtaistuimelle. Anna Jagellonica ja Itämeren valtapiiri 1500-luvulla. Av Johanna Kuokkala (s. 332-334)
* Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Av Jenni Merovuo (s. 335-337)
* Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet. Av Matias Kaihovirta (s. 338-341)

http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”