SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Carl Fredrik Meinanderin elämäkerta valottaa tunnetun arkeologin työuraa ja kirjeenvaihtoa

Museovirasto on julkaissut professori Torsten Edgrenin kirjoittaman elämäkerran ”Carl Fredrik Meinander – Arkeolog med perspektiv”. Se kuvaa tunnettua arkeologia opettajana, tiedemiehenä ja ihmisenä. Kirjan lähdeaineistona ovat toimineet niin Meinanderin tieteelliset julkaisut kuin hänen yksityinen kirjeenvaihtonsakin.

C. F. Meinander teki elämäntyönsä Muinaistieteellisessä toimikunnassa, joka vastasi Suomen muinaismuistohallinnosta 1970-luvun alkupuolelle saakka, sekä Helsingin yliopiston arkeologian professorina. Hänen omimpia tutkimusalojaan olivat Suomen pronssikausi, Ahvenanmaan kuoppakeraaminen kulttuuri, Saimaan alueen kampakeraaminen kulttuuri sekä esihistoriallisen asutuksen jatkuvuuteen liittyvät tutkimukset. Lisäksi hän toimi aktiivisesti kansainvälisessä arkeologiverkostossa ja seurasi tarkoin arkeologian kehitystä niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.

Elämäkerta avaa Meinanderin työuran lisäksi myös hänen yksityisempää puoltaan, mm. kirjeenvaihtoa perheenjäsenten, ystävien ja kollegoiden kanssa. Hän oli ahkera kirjeenkirjoittaja, ja erityisesti sota-ajan kirjeet rintamalta luovat elävän kuvan tiedemiehestä sodan karussa arjessa. Mukana on myös yksityistä kirjeenvaihtoa koululais- ja opiskeluajoilta sekä ulkomaille suuntautuneilta kenttätyömatkoilta.

Nyt ilmestynyt kirja on ensimmäinen Meinanderin elämää ja tieteellistä uraa käsittelevä teos. Kirjoittaja, Torsten Edgren, on työskennellyt yhdessä Carl Fredrik Meinanderin kanssa ja lisäksi hän on tehnyt laajaa tutkimustyötä Meinanderin arkistoaineiston parissa.

Kirja julkaistaan Carl Fredrik Meinanderin äidinkielellä, ruotsiksi.

Torsten Edgren
CARL FREDRIK MEINANDER – ARKEOLOG MED PERSPEKTIV

Museiverket 2014, 285 s., sid., ISBN 978-951-616-243-3, ISSN 2243-1357, 28 € (sis. alv), Museiverkets publikationer 1

Lisätietoja:
Torsten Edgren, puh. 050 63 832, torsten.edgren@kolumbus.fi

Arvostelukappaleiden tilaukset:
markkinointisuunnittelija Sari Häkkinen, puh. 040 128 6043, sari.hakkinen@nba.fi

Kaikkia Museoviraston julkaisuja myydään Suomen kansallismuseon museokaupassa (Mannerheimintie 34, Helsinki). Julkaisuja voi tilata myös postiennakolla osoitteella Museovirasto, Julkaisutilaukset, PL 913, 00101 Helsinki tai sähköpostiosoitteella kirjatilaus@nba.fi.

Museoviraston julkaisuja myy myös virtuaalinen kirjakauppa Granum (http://granum.uta.fi/granum)


Tapio Onnela
Viestit: 4902
Liittynyt: 13.09.05 12:40
Viesti: Kotisivu

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena e-kirja

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena e-kirja

Mikä on kulttuuri-identiteetin merkitys kasvulle ja kehitykselle? Kuinka tukea kasvattajia heidän kohdatessaan kulttuurisesti yhä moninaisemman joukon lapsia ja nuoria? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia moninaisuuden lisääntyminen tuo kulttuuriperintökasvatukselle?

”Kulttuuri-identiteetti & kasvatus – Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena” sisältää sekä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia liittyen kulttuuri-identiteetin merkitykseen kotoutumista tukevan kasvatuksen näkökulmasta. Kulttuurinen moninaisuus ja maahanmuutto ovat rikastuttaneet kulttuuriperintökasvatuksen kenttää, mutta samalla haastaneet kasvattajia pohtimaan omia ratkaisujaan. Tämän kirjan avulla kasvattajia ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia halutaan kannustaa huomioimaan kulttuuriset oikeudet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriperintökasvatuksen rooli yhä moninaistuvassa Suomessa.

Kirja antaa tärkeää tietoa kaikille lasten ja nuorten asioiden parissa työskenteleville kulttuuri-identiteetin merkityksestä huomioiden maahanmuuton ohella Suomessa jo pitkään asuneet vähemmistöt.

PDF-tiedosto Kulttuuri-identiteetti_ja_kasvatus.pdf (1.5 MB)
Lataa tästä e-kirja "Kulttuuri-identiteetti ja kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena"

vilkont
Viestit: 1
Liittynyt: 21.04.15 02:58

Finn/Couvèe (2014): The Zhivago Affair – The Kremlin, the CIA, Battle over a Forbidden Book

Viime vuoden puolella ilmestynyt Peter Finnin ja Petra Couvèen teos käsittelee laajasti CIA:n osuutta Tohtori Zivagon venäjänkielisen version toteuttajana ja levittäjänä kylmän sodan ajan Euroopassa. Haagissa sijainnut Mouton-kustantamo julkaisi Boris Pasternakin kirjoittaman alkuperäisteoksen ja jakoi sitä laajalti länsieurooppalaisiin kaupunkeihin, joissa neuvostoliittolaiset vierailivat tiheään. Muun muassa Brysseliin toimitettiin 1950-luvun lopulla lähes 400 kappaletta teoksia, joilla haluttiin näyttää, miten herkkä ja suvaitsematon Neuvostoliitto oli kritiikkiä kohtaan sinä aikana. Kirjoja lähetettiin myös Saksan ja Ranskan sekä Englannin suuriin kaupunkeihin, joissa tavalliset neuvostoliittolaiset pystyivät lukemaan teoksia.
Neuvostoliitossa Pasternak selvisi ihmeen tavalla Stalinin vainoista. Tohtori Zivagoa ei haluttu julkaista, sillä sen katsottiin antavan väärän kuvan lokakuun vallankumouksesta. Lopulta kirja julkaistiin Neuvostoliitossa vasta 1989.
Kirjassa käydään läpi mielenkiintoisella tavalla erityisesti CIA:n kenttäagentin Walter Cinin ja kommunisminvastaisen kampanjapäällikön Harold Stassen rooleja piraattikopion julkaisussa ja levittämisessä. Stassenin mukaan kampanja ja kirjan levitys "porasi ison reiän esirippuun".

SariHa
Viestit: 55
Liittynyt: 18.07.12 13:39

Arkeologia Suomessa 2009–2010 -julkaisu on ilmestynyt

Arkeologia Suomessa 2009–2010 esittelee kaikki maassamme kyseisinä vuosina toteutetut arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit. Lisäksi julkaisussa nostetaan esiin muutamia ajankohtaisia teemoja, kuten Adoptoi monumentti -hanke sekä metallinetsinharrastajien ja arkeologien yhteistyö. Julkaisu on luettavissa pdf-tiedostona Museoviraston verkkosivuilta.

Arkeologia Suomessa 2009–2010 kuvaa yhteensä runsaan 200 eri puolilla Suomea tehdyn arkeologisen kaivauksen sekä vajaan 400 inventoinnin toteutusta ja tuloksia. Lisäksi Museoviraston yli-intendentti Helena Taskinen esittelee tarkemmin Museoviraston tekemiä kenttätöitä omassa artikkelissaan.

Kirjan muu artikkelit käsittelevät arkeologian piirissä ajankohtaiseksi nousseita teemoja. Jukka Luoto ja Ilkka Pylkkö kirjoittavat viime vuosina yleistyneestä metallinetsinharrastuksesta ja harrastajien tekemistä löydöistä, joiden avulla on pystytty tekemään uusia tulkintoja Etelä-Karjalassa sijaitsevan Ruokolahden asutushistoriasta.

Marita Kykyri kertoo omassa artikkelissaan muinaisjäännösten käytännön suojelutyöstä Kotkansaarella eri aikakausina sekä tähän työhön liittyvistä haasteista. Tuija-Liisa Soininen puolestaan kuvaa Pirkanmaalla aloitettua Adoptoi monumentti -hanketta ja sen ensimmäisiä tuloksia. Kaikkiin julkaisun artikkeleihin liittyy myös ruotsinkielinen tiivistelmä.

Arkeologia Suomessa 2009–2010 -julkaisu on luettavissa Museoviraston verkkosivuilla osoitteessa http://www.nba.fi/fi/File/2548/arkeolog ... 9-2010.pdf

Julkaisusarja päättyy tähän osaan. Vuodesta 2011 lähtien toteutetuista arkeologisista kaivauksista ja inventoinneista on saatavissa tietoa Museoviraston muinaisjäännösten hankerekisteristä, Kulttuuriympäristön rekisteriportaali -palvelusta osoitteesta http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsov ... fault.aspx

ARKEOLOGIA SUOMESSA - ARKEOLOGI I FINLAND 2009–2010
Toimittajat Helena Ranta ja Tanja Tenhunen
2015, 207 s., pdf, ISSN 2242-5128

Kirjan artikkelit
Helena Taskinen: Museoviraston arkeologian osaston tutkimus- ja suojeluyksikön kenttätyöt 2009–2010
Tuija-Liisa Soininen: Monumentteja adoptoimaan Pirkanmaalla
Jukka Luoto ja Ilkka Pylkkö: Metallinpaljastintoimintaa Ruokolahdella 2009–2010
Marita Kykyri: Muinaisjäännösten suojelua Kotkansaarella
Kaivaukset 2009
Inventoinnit 2009
Kaivaukset 2010
Inventoinnit 2010


Lisätietoja julkaisusta:
projektipäällikkö Helena Ranta, puh. 040 128 6316, helena.ranta@nba.fi

taittirya
Viestit: 13
Liittynyt: 16.02.17 20:33

Re: Uusia kirjoja

Me Habirut Mahabharata- kirja kertoo finnougrilaisten historiasta ja varsinkin tuo esille ns. indougrilaista suuntausta edustavan näkemyksen finnougrilaisten kielten historiasta. Kirjassa valaistaan muinaisten Suomen aluetta asuttaneiden ihmisten identiteettiä ja asutusperiaatteita, hiisi- ja piru-sanojen taustaa sekä esitellään uusia arkeologisia löytöjä Kanta-Hämeen alueelta. Kirjassa tuodaan esille vanien, Vanajan nimeäjien historiaa, mikä liittyy Intian Hari Vansien historiaan. Kaikenkaikkiaan uutta ja yleissivistää tietoa finnougrilaisten historiasta. Suomen ja sanskritin yhtäläisyyksiä sekä vedatekstejä käydään läpi sana sanalta.

https://books.google.fi/books?id=Qo0QDg ... ta&f=false

https://www.bod.fi/kirja/pia-piiroinen/ ... 96210.html


Jaakko Hakkinen
Viestit: 687
Liittynyt: 18.09.06 17:09
Viesti: Kotisivu

Re: Uusia kirjoja

taittirya kirjoitti:
16.02.17 20:45
Me Habirut Mahabharata- kirja kertoo finnougrilaisten historiasta ja varsinkin tuo esille ns. indougrilaista suuntausta edustavan näkemyksen finnougrilaisten kielten historiasta. Kirjassa valaistaan muinaisten Suomen aluetta asuttaneiden ihmisten identiteettiä ja asutusperiaatteita, hiisi- ja piru-sanojen taustaa sekä esitellään uusia arkeologisia löytöjä Kanta-Hämeen alueelta. Kirjassa tuodaan esille vanien, Vanajan nimeäjien historiaa, mikä liittyy Intian Hari Vansien historiaan. Kaikenkaikkiaan uutta ja yleissivistää tietoa finnougrilaisten historiasta. Suomen ja sanskritin yhtäläisyyksiä sekä vedatekstejä käydään läpi sana sanalta.

https://books.google.fi/books?id=Qo0QDg ... ta&f=false

https://www.bod.fi/kirja/pia-piiroinen/ ... 96210.html

Tuo kirja on silkkaa näennäistiedettä vailla mitään kiinnekohtaa oikeaan kielitieteeseen tai mihinkään muuhunkaan tieteeseen.

Tietoviisas
Viestit: 3
Liittynyt: 06.02.18 12:31

Mielenkiintoista luettavaa

Pekka Masonen: Paperipuutarha. Opettavaisia tarinoita punkista, postimerkeistä ja historiasta. Mala Fide 2018, 270 sivua. ISBN 978-952-93-9970-3.

Vuoden ehkä hämmentävin juhlakirja tarjoaa barokkimaisen rehevän katsauksen tekijänsä omaperäiseen kirjalliseen tuotantoon, joka ulottuu 1980-luvun pienlehdistä 2000-luvun hupaisiin huippuyliopistoaiheisiin pakinoihin. Vakavan tutkimuksellisen huomion kohteina ovat postimerkkien ihmeellisen historian ohella Afrikan ja Euroopan kohtaaminen keskiajalla, suursodan hävinnyt Japani ja sen uudet uskonnot, Kustaa III:n siirtomaapolitiikka ja sen unohdettu suomalainen jälkinäytös, Leo Africanus ja kulttuurien välinen liikkuvuus uuden ajan alun Välimerellä, imaami al-Tahtawi idän ja lännen välissä, länsimainen häpeän kultti ja onnellisen Andalusian myytti. Vaikka kirjoitusten aikajänne on liki kolmannesvuosisata, ne ovat yhä ajankohtaisia. Kirjaa ei suositella tosikoille.

Lisätietoja osoitteesta: http://pekkamasonen.blogspot.fi


Palaa sivulle “Uudet historia-aiheiset mediat”