Eeli Partanen
Viestit: 1
Liittynyt: 06.12.18 12:07

Suomalaisen kolonialismin historiantutkimus

06.12.18 12:53

https://finnishcolonialism.wordpress.com/

Edellä mainittu nettisivu on Turkuun sijoittuneiden tutkijoiden tutkimusryhmän blogi. Tutkimusryhmä on nimeltään finnish colonialism history research group. Blogista käy ilmi, että tutkimusryhmän on tarkoitus haastaa yleinen näkemys, jonka mukaan Suomi on ollut kolonialismin historiassa sivustakatsojan roolissa. Sivulla kerrotaan, että ryhmän tutkijat ovat kiinnostuneet siitä, kuinka koloniaaliset ideat on vastaanotettu Suomessa, ja kuinka niitä on muokattu, lainattu ja haastettu paikallisissa konteksteissa. Tutkimusryhmän jäsenet ovat kaikki Turun Yliopiston tutkijoita. Lisäksi sivulla mainitaan, että ryhmän tarkoitus on muodostaa yhteistyöverkostoja muiden kolonialismista ja imperialismista kiinnostuneiden tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa.

Nettisivuilla on listattu tutkimusryhmän tämän hetkiset tutkijat ja aihepiirit, joihin he keskittyvät tai ovat keskittyneet. Tutkijoiden keskittymisen ja mielenkiinnon kohteet vaihtelevat kartografian historiasta siirtolaisuuden historiaan, sekä eksotisoinnin historiasta Intian representaatioon elokuvissa ja televisiossa. Oletan, että tutkijoiden kohdalla nimetyt aihepiirit ja mielenkiinnon kohteet antavat osviittaa siitä, mihin tutkijat aikovat keskittyä suomalaisen kolonialismin tutkimuksessa. Tästä herääkin kysymys, että onko tutkimusryhmän aikomus tuoda esiin suomalaisen kolonialismin historian merkittävää ja usein unohdettua osa-aluetta - suomalaisten ja Suomen harjoittamaa kolonialismia, joka on kohdistunut Fennoskandian pohjoisosassa eläviin alkuperäisasukkaita saamelaisia kohtaan.

Nettisivujen uutiset ja tapahtumat- osiossa kerrotaan myös tutkimysryhmän aikaisemmin tänä vuonna järjestämästä seminaarista, jossa oli tarkoitus muodostaa edellämainittuja yhteistyöverkostoja, ja kuulla eri näkökulmia teemaan liittyen. Seminaarin puhujalistassa mainitaan myös kaksi tutkijaa, jotka ovat keskittyneet saameilaisten historian ja kulttuurin tutkimiseen. Tämä osoittaa, että tutkimusryhmä ainakin siis tiedostaa Lapin kolonisoinnin, ja saamelaisten kokeman sorron olemassaolon. Pohdin kuitenkin, että onko tutkimusryhmän tarkoitus sisällyttää suomalaisen kolonialismin historiantutkimukseen myös saamelaisten ääni? Ja mikäli tutkimusryhmän tulee tutkimaan myös Lapin kolonisointia tai, niin onko tutkimus saamelaisten itse tekemää? Lisäksi herää kysymys, että onko mahdollista tehdä tutkimusta suomalaisesta kolonialismista tuomatta esiin pohjoisen Fennoskandian alkuperäisasukkaita?

Palaa sivulle “Puheenvuoroja historiasta”