Jennica Thylin-Klaus
Viestit: 57
Liittynyt: 23.09.08 12:40

Historisk Tidskrift för Finland 4/2017, innehåll

Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. För närvarande har HTF ca 600 prenumeranter, huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Tidskriften riktar sig till historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten. HTF utges av Historiska föreningen i Finland r.f.

HTF 4/2017 (årg. 102)


Innehåll:

* Niklas Rapo, Finlands Manchester. Tammerfors som reproducerat resmål och förstaden Kyttälä med resenärers ögon ca 1860–1900 (s. 555-588)
* Johanna Wassholm, Handel i marginalen. Den judiska småhandeln och lokalsamhället i Åbo i slutet av 1800-talet (s. 589-617)


Översikter och meddelanden

* Petri Karonen & Nils Erik Villstrand, Kriser och resiliens i Finlands historia 1400–2000 (s. 618-639)
* Lena Liepe, Arm i arm. Om form och innehåll hos medeltida armrelikvarier (s. 640-661)
* Bertil Nilsson, Några anteckningar till frågan om Åbo domkyrkas invigning (s. 662-692)
* Kari Tarkiainen, Ridderskapets för Harrien och Wierland samt Revals inkorporering med Sverige 1561 (s. 693-735)


Granskningar

* Veli Pekka Toropainen, Päättäväiset porvarskat. Turun johtavan porvariston naisten toimijuus vuosina 1623–1670. Av Petri Karonen (s. 736-740)
* Panu Savolainen, Teksteistä rakennettu kaupunki. Julkinen ja yksityinen tila turkulaisessa kielenkäytössä ja arkielämässä 1740–1810. Av Charlotta Wolff (s. 740-744)
* Jörgen Gustafson, Historielärobokens föreställningar. Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000. Av Pia Mikander (s. 745-749)
* Rauno Lahtinen, Punainen Turku 1917–1918. Av Matias Kaihovirta (s. 749-753)
* Marjo Kaartinen, Hannu Salmi & Marja Tuominen (toim.), Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Av Rainer Knapas (s. 754-756)
* Inger Selven Watts, De kom till oss. Tvangsevakueringen af Finnmark og Nord-Troms. Av Mari Olafson Lundemo (s. 757-761)
* Ville Kivimäki & Petri Karonen (eds), Continued Violence and Troublesome Pasts. Post-war Europe between the Victors after the Second World War. Av Robert Louhimies (s. 762-767)


Diskussion

* Anders Ahlbäck, Myten om självständigheten som patriotisk-manlig berättelse (s. 768-784)
* Jessica Parland-von Essen, När historiens blad smulas sönder. Historia och historikerns arbete i en medial revolution (s. 785-792)

* Årsinnehåll (s. 793-796)


http://historisktidskrift.fi
***
HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats som Open Access publikation (ISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

Palaa sivulle “Historisk Tidskrift för Finland”